Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Voelmaquette 'Gent in reliëf'

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:24
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Voelmaquette 'Gent in reliëf' 2022_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Voelmaquette 'Gent in reliëf'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In oktober 2018 werd de voelmaquette 'Gent in reliëf' voorgesteld in De Krook. De maquette werd ontworpen om Gentenaars en bezoekers van onze stad informatie te geven over de Gentse binnenstad via zintuiglijke ervaringen (horen, zien en voelen), zodat iedereen - ook mensen met een beperking - zich een beeld kunnen vormen van hoe onze stad eruit ziet. 

De voelmaquette is op dit moment afgedekt met een zwarte doek en dus niet meer zichtbaar en voelbaar voor het publiek.

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 10:49

Toelichting

  • Waarom is de voelmaquette op dit moment niet toegankelijk voor het publiek?
  • Wanneer zal deze terug opengesteld worden voor de bezoekers van onze stad?

Bespreking

Antwoord

Beste raadslid Bensafia,

De voelmaquette was in 2018 een primeur voor onze stad, waarbij we nu na een aantal jaren vaststellen dat ze onderhoud en technische opvolging vraagt. Er deden zich nl. technische problemen voor met de schermpjes, de beamer, de lichtknoppen en de bijhorende software. Gezien deze technische problemen ervoor zorgen dat de totaalbeleving van deze voelmaquette voor mensen met een beperking onmogelijk wordt, werd de maquette afgeschermd.

De toegankelijkheidsambtenaren zochten oplossingen samen met het 3Dteam van de stad, De Krook en district09. Ook de externe partner die de montage van de tafel én maquette met al haar onderdelen deed, werd betrokken. Omdat de schermpjes die een filmpje in Vlaamse Gebarentaal projecteren, zwarte vlekken vertoonden, werden nieuwe schermpjes van een ander model getest en besteld. Die worden binnenkort geleverd. De beamer werkt opnieuw, maar wellicht komt er ook een andere beamer. Voor het verdere technisch onderhoud ontvingen we een offerte en timing van het extern bureau die de verdere optimalisering zal uitvoeren. Dit alles opdat de maquette opnieuw voor een totaalbeleving kan zorgen. De herstelling zal uitgevoerd worden binnen een timing die nog moet geconcretiseerd worden met de leverancier.

 

do 29/09/2022 - 14:37