Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00517 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Onveilige verkeerssituatie basisschool De Wijze Eik

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00517 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Onveilige verkeerssituatie basisschool De Wijze Eik 2022_MV_00517 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Onveilige verkeerssituatie basisschool De Wijze Eik

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Bij het begin en einde van de schooltijd ontstaan gevaarlijke situaties aan de ingang van de school De Wijze Eik in de Eeklostraat te Mariakerke. De combinatie van fietsverkeer, kleine kinderen die te voet worden gebracht en ouders die aan de schoolpoort proberen parkeren of stilstaan, zorgen voor een kluwen.

De oversteekplaats die schuin voor de ingang ligt (zie foto's als bijlage), links van het kruispunt met de Wolvengracht, loopt recht op een boom, waardoor voetgangers zich tussen de geparkeerde wagens moeten begeven. Tegelijk zijn er ook tal van ouders die hun kinderen met de fiets brengen en afhalen, terwijl er eigenlijk geen fietsstalling is voorzien aan de schoolpoort.

Om de situatie op korte termijn veiliger te maken, lijkt het aangewezen om een drietal parkeerplaatsen te schrappen, zijnde de twee onmiddellijk links van de schoolpoort, en de ene die deels overlapt met het zebrapad.

Op die manier ontstaat enerzijds een opstelplek voor fietsers, en anderzijds een brede doorgang voor voetgangers van het zebrapad naar het trottoir.

Indiener(s)

Alana Herman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 14:19

Toelichting

Bent u bereid om deze maatregel op korte termijn door te voeren?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord.

Geachte mevrouw Herman, geachte heer De Roo,

We zijn ons bewust van de situatie ten hoogte van De Wijze Eik, het mobiliteitsbedrijf kreeg ook de opdracht om dit op korte termijn aan te pakken.

Er vond grondig onderzoek plaats, onder andere met camera’s, en er was ook overleg van de scholenconsulenten met de school.

We gaan de situatie hier dan ook grondig aanpakken

In de eerste helft van volgend jaar zullen er verschillende maatregelen komen:

  • Er komen fietssuggestiestroken in de Eeklostraat.
  • De parkeerplaatsen voor de ingang worden inderdaad geschrapt. Zo creëren we meer ruimte en een meer overzichtelijke ruimte, om de schoolpiek goed te laten verlopen. 
  • Er zullen paaltjes geplaatst worden om foutparkeren tegen te gaan 
  • Ook de oversteek willen we beveiligen door daar parkeerplaatsen te schrappen en beter in te richten. Zo bevorderen we de zichtbaarheid en zorgen we voor meer opstelruimte. 
  • Het snelheidsregime op de Groenestaakstraat zal worden aangepast naar 30 km/u, om zo de oversteekbaarheid te verbeteren. Enkel van dit onderdeel is de timing nog niet gekend.

Dus ja, we pakken deze schoolomgeving aan, en het goede nieuws is dat dit begin volgend jaar gepland staat.

 

‚Äč wo 28/09/2022 - 10:20