Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00513 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeerssituatie Nieuwevaart

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00513 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeerssituatie Nieuwevaart 2022_MV_00513 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeerssituatie Nieuwevaart

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 13:51

Toelichting

Op de Nieuwevaart is de verkeerssituatie recent al enkele malen gewijzigd om een vlotte doorgang te proberen voorzien voor de brandweer. Door werken in de buurt krijgt deze straat immers veel bijkomend verkeer te slikken waardoor de brandweer moeilijk door het verkeer geraakt. Deze zomer werd een soort extra rijstrook enkel voor de brandweer getest.

Vandaar mijn vragen:

  • Hoe evalueert u en vooral de brandweer de test van deze zomer?
  • Welke structurele ingrepen zullen er ingevoerd worden?
  • Kunnen slimme verkeerslichten soelaas bieden?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord.

Geachte mevrouw Van Bossuyt,

Er werd nog geen gezamenlijke evaluatie opgemaakt met de verschillende betrokken partijen.  

Op basis van filebeelden en reistijden kan het Mobiliteitsbedrijf niet concluderen dat de maatregel een impact heeft gehad op het regulier gemotoriseerd verkeer. 

Antwoord Brandweer:

De Brandweer gaf, naar aanleiding van uw vraag, mee dat deze aanpassing positief werd ervaren. Ze melden dat dit een vlottere doorstroming van de interventievoertuigen teweeg bracht. Ze geven wel aan dat er nog bijkomende infrastruturele aanpassingen zouden nodig zijn om deze ‘brandweerstrook’ optimaal te laten functioneren. Er werd op de tijdelijke brandweerstrook ook nog geparkeerd of gestationeerd, ondanks het parkeerverbod. 

Momenteel zijn er geen plannen voor de aanleg van een definitieve uitwijkstrook voor de brandweer. Het is wel zo dat een aantal elementen van de weginrichting structureel zijn gewijzigd (vb. verwijderen plantvakken, verschillende parkeerverboden), zodat bij toekomstige werven opnieuw een tijdelijke, gelijkaardige rijstrook kan voorzien worden. Dit zal o.a. het geval zijn tijdens de werken aan de Wiedauwkaai in 2023. 

Sinds april dit jaar zijn er intelligente verkeerslichten operationeel. Deze lichten kunnen dus beïnvloed kunnen worden door de brandweervoertuigen. De verkeerslichten zijn dus al “slim”, de koppeling tussen de brandweervoertuigen en de slimme verkeerslichten is nog lopende. Dit zou de komende maanden in orde komen. Op dat moment zullen brandweervoertuigen de verkeerslichten kunnen beïnvloeden. We zijn alvast hoopvol dat dit de doorstroming voor de brandweer verbetert.

 

‚Äč wo 28/09/2022 - 10:18