Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Laadpaalkleven

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Laadpaalkleven 2022_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Laadpaalkleven

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

‘Laadpaalkleven’ is een hardnekkig probleem. Daarbij parkeren bestuurders van een elektrische of hybride wagen aan een laadpaal, zonder op te laden. De paal blijft zo voor lange tijd onbeschikbaar voor wie wel wil laden. Dit asociale fenomeen is zeker voor bestuurders van een volledig elektrische wagen problematisch, en weerhoudt sommigen ervan om de overstap naar elektrisch rijden te maken, wat ook negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit in onze stad. Tot op vandaag is er helaas geen connectieplicht, waardoor het niet mogelijk is om hiertegen op te treden.

Minister Gilkinet kondigde recent echter een wijziging van de wegcode aan. Vanaf 1 oktober is er wel een connectieplicht, men mag dan enkel nog parkeren aan een voorbehouden plaats bij een laadpaal wanneer men ook effectief aan het opladen is.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 11:44

Toelichting

Zal u de opdracht geven aan de parkeercontroleurs om vanaf 1 oktober toe te zien op het naleven van deze nieuwe maatregel?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord.

Geachte heer Peeters,

Stad Gent was sterk vragende partij voor deze aanpassing. We zijn blij te mogen vaststellen dat deze ook effectief gekomen is.

De wetgever voorziet vanaf 1 oktober een connectieplicht. Een wagen die vanaf die dag niet geconnecteerd is aan de laadpaal wordt beschouwd als 'foutparkeren', aangezien 'opladen' dan wettelijk als 'parkeren' wordt beschouwd. In Gent worden inbreuken op foutparkeren vandaag niet door het mobiliteitsbedrijf vastgesteld, maar door de politie. Deze zal dus kunnen handhaven vanaf 1 oktober.

Het is de ambitie van het bestuur en het Mobiliteitsbedrijf om vanaf 2024 ook ambtelijk - dus naast de werking van de politie - foutparkeren vast te stellen. Dit is in voorbereiding nu, maar dat heeft nog wat voeten in de aarde…

Om laadpaalkleven te ontmoedigen onderzoekt het Mobiliteitsbedrijf ook de invoering van een zogenaamd 'rotatietarief'. Hierdoor kan een tarief aangerekend worden aan de eigenaar van een elektrische wagen die te lang connecteert. Exacte modaliteiten moeten nog bepaald worden, maar de mogelijkheid tot invoering van dergelijk tarief is nu, in elk geval, ook ontstaan door de recente wijziging van de federale wegcode.

‚Äč wo 28/09/2022 - 10:12