Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Energieverbruik kantoren Stad Gent: telewerken versus kantoor?

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Energieverbruik kantoren Stad Gent: telewerken versus kantoor? 2022_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Energieverbruik kantoren Stad Gent: telewerken versus kantoor?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Alle Gentenaars bereiden zich voor op een uitzonderlijke winter nu de energieprijzen hoog zijn en hoog lijken te blijven. Het stadsbestuur doet heel wat inspanningen om het eigen energiegebruik te beperken, zoals u heeft toegelicht in de gemeenteraad begin september. 

We lezen in de krant heel wat simulaties en berekeningen over hoeveel werknemers kunnen besparen door niet van thuis uit maar terug voltijds op kantoor te gaan werken. Dat is soms wel grappig – zoals de 0,03 euro die je kan sparen door je elektrische tandenborstel op kantoor op te laden. Maar het is vooral een ernstige situatie voor huishoudens en ook voor het budget van de Stad.  

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 11:12

Toelichting

Hoe verhouden de energiebesparende maatregelen bij de Stad Gent zoals het graadje minder in de kantoorgebouwen zich tot een mogelijke toegenomen wens van medewerkers om meer op kantoor te komen werken?  

Wordt de telewerk-policy aangepast om hiermee rekening te houden?  

Zijn er voldoende werkplekken indien medewerkers meer naar kantoor zouden komen deze winter? 

Wat indien er een nieuwe corona-golf komt die nieuwe maatregelen van afstand houden en ventilatie met zich mee brengt?   

Bespreking

Antwoord

Geachte raadslid, 

We weten dat een deel van onze medewerkers, net zoals iedereen, zich zorgen maken over de energieprijzen. De vele krantenartikels die uitrekenen waar we allen kunnen besparen (en inderdaad sommige die het nogal ver drijven met tips om te besparen door meer gebruik te maken van wat de werkgever aanbiedt), doen vermoeden dat er meer medewerkers naar kantoor zullen willen komen deze winter. 

Zoals u weet doen we als bestuur heel wat inspanningen naar de Gentenaars. We zullen onze medewerkers dan ook wijzen op de mogelijkheden die ze hebben om bijvoorbeeld hun thuissituatie te laten screenen door de Gentse Energiecentrale. En collega Heyse werkt, zoals geweten, aan een omvattend winterplan om alle inwoners, organisaties en bedrijven te helpen deze winter.

Maar we doen inderdaad ook als organisatie inspanningen om ons energieverbruik te verminderen. Publieke gebouwen sluiten is geen deel van dat plan. Ook onze kantoren blijven dus deze winter open, maar met een ander verwarmingsregime. 

Maar om op uw concrete vraag te antwoorden : iedereen zal welkom zijn op kantoor en zal er een werkplek krijgen.

We verwachten echter niet dat iedereen massaal naar de werkplek zal komen. We hebben heel wat deeltijds-werkenden, onze medewerkers staan ook dicht bij de Gentenaars en gaan daarvoor vaak op pad, … en zo zijn er nog heel wat redenen om aan te nemen dat er geen plaatstekort zal zijn deze winter.

Indien het op bepaalde dagen (donderdag en dinsdag zijn dagen waarop heel wat deeltijds-werkenden wel werken) écht heel druk zou worden, kunnen we altijd vergaderzalen als werkplek inzetten.

De telewerkpolicy blijft overeind en die bepaalt dat medewerkers in overleg met hun leidinggevenden hun week plannen tussen thuis en op kantoor werken. 

Ik wil ook benadrukken dat onze telewerk-policy geen besparingsmaatregel is. We voerden ons nieuw telewerkbeleid in als maatregel om het welzijn van medewerkers en het evenwicht werk/privé te vergroten. We waren al met deze oefening gestart voor corona die zorgde voor een stormversnelling. Deze wordt enorm geapprecieerd door de medewerkers en we houden er dus aan vast. Die grote appreciatie voor de flexibiliteit en hoezeer dit bijdraagt aan de werk/privé balans maken ons ook wel sterk dat we hier geen radicale omslag moeten verwachten de komende maanden. Binnen de teams worden hierover ook afspraken gemaakt wie wanneer thuis of op kantoor werkt, ook dat zal de spreiding van de medewerkers over de beschikbare werkplekken helpen beheersbaar houden.

Het klopt natuurlijk dat het aantal werkplekken in onze centrale kantoorgebouwen afgestemd is op deze nieuwe realiteit. Per medewerker streven we naar 0,6 werkplekken. We realiseren dat reeds in onze recent gerenoveerde kantoren zoals de Stroom en het stadskantoor aan de Zuid. Ook dat laat ons toe om energie te besparen, want minder vierkante meters moeten verwarmd, gepoetst en onderhouden worden.

Indien corona weer toeslaat zullen we ons zoals steeds aligneren op de federale maatregelen. Indien we werkplekken schrappen omdat er afstand moet gehouden worden tussen medewerkers zullen we dat doen en terugkeren naar reservatie-systemen zoals tijdens vorige golven. Daar horen dan ook afspraken bij binnen teams over wie wanneer aanwezig is om de dienstverlening te garanderen.  Laat ons hopen dat het zover niet komt, maar we staan klaar en hebben ervaring en draaiboeken om dit vlot te regelen. 

Maar ik kan u geruststellen dat al onze medewerkers deze winter welkom zijn op kantoor wanneer ze dat wensen. 

vr 30/09/2022 - 08:12