Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Bereikbaarheid The Loop en vaccinatiecentrum Flanders Expo

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Bereikbaarheid The Loop en vaccinatiecentrum Flanders Expo 2022_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Bereikbaarheid The Loop en vaccinatiecentrum Flanders Expo

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We verwachten dat het coronavirus in het najaar oplaait en de besmettingen zullen toenemen. De minister heeft naar aanleiding hiervan besloten om vanaf september een herhaalprik tegen corona aan te bieden. In Gent wordt daarvoor opnieuw het vaccinatiecentrum in Flanders Expo aan The Loop ingericht. Op dit moment worden +60 ers en mensen met verminderde immuniteit uitgenodigd.

Tegelijkertijd echter heeft de Lijn besloten om dringende werken uit te voeren aan het stuk tramlijn tussen Gent Sint Pieters en The Loop, waardoor tram 1 niet meer rijdt tot Flanders expo. Er zijn vervangbussen ingelegd door de Lijn, maar die stoppen ook niet aan de tramhalte Flanders Expo, maar gaan maar tot Maria Middelares, vanwaar het nog een eind wandelen is tot Flanders Expo, niet evident voor mensen die minder goed te been zijn.

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 12:06

Toelichting

Gezien de werken van De Lijn de bereikbaarheid van The Loop en het vaccinatiecentrum sterk beïnvloeden, welke maatregelen kan en wil u nemen om de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum en The Loop te verhogen, in het bijzonder voor mensen die minder mobiel zijn?

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw De Winter,

Zodra er werd gecommuniceerd over de vermoedelijke heropstart in het vaccinatiecentrum voor de herfstprik, werd in overleg gegaan met De Lijn. De tramonderbreking van lijn 1 naar Flanders Expo vanaf 1 september door de werken in de Voskenslaan was reeds gekend in juli en werd gecommuniceerd naar de initiatiefnemers van het centrum.

De buslijnen 76-77-78 zouden aan de gebruikelijke busperrons stoppen. Op het moment dat de heroptart van het vaccinatiecentrum werd gepland, was nog niet bekend dat er ook werken zouden zijn in de Derbystraat.

In principe hadden de reguliere busritten naar Flanders Expo volstaan, mits goede communicatie en signalisatie op het terrein. De bushalte ligt iets verder in vergelijking met de tramhalte en op een helling, maar dit wordt opgevangen door vrijwilligers in te zetten om mensen te begeleiden die moeilijk te been zijn met rolstoelen. Via de Fietsambassade (Trivelo) is een taxifiets voorzien die pendelt tussen bushalte en hal, 4 dagen per week. TriVelo slaat aan, het is een welkome aanvulling op de begeleiders te voet. Uit de cijfers van de eerste week blijkt ook een hoog gebruik:

 
 

Op 3 augustus werd gecommuniceerd door De Lijn dat ook de Derbystraat onderbroken is gedurende de volledige duur van het vaccinatiecentrum en dat buslijnen 76-77-78 slechts tot aan Maria Middelares rijden, op 1 km van het vaccinatiecentrum. De Lijn was in eerste instantie niet bereid om een pendelbus in te leggen tussen Gent-Sint-Pieters en Flanders Expo. Na een ambtelijk overleg tussen het Mobiliteitsbedrijf en De Lijn kwam op 12 augustus echter het nieuws dat er toch een pendelbus werd ingelegd om de minimumbereikbaarheid van het vaccinatiecentrum te garanderen met een 30 minuten frequentie.

Op het terrein merken we dat bezoekers voor het vaccinatiecentrum blijven zitten op de buslijnen 70 in plaats van over te stappen op de vaccinatiependel aan het station. Daarom werd via de dispatching van De Lijn gevraagd om hun chauffeurs de boodschap te laten omroepen aan het Sint-Pietersstation dat men dient over te stappen. De Lijnspotters/Gemeenschapswacht worden tot eind september elke dag ingezet om bezoekers in Gent SP van de bussen 70 te halen en te begeleiden naar de pendelbus.

Toch hebben deze inspanningen nog niet de gewenste resultaten. Mensen blijven toch zitten op de buslijnen 70 en stappen niet over op de pendelbus. 

Dat is dus jammer. We bekijken samen met De Lijn of er nog andere manieren zijn om mensen toch vlotter via het openbaar vervoer in het vaccinatiecentrum te krijgen.

wo 28/09/2022 - 10:16