Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00511 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Droogte Bourgoyen-Ossenmeersen: probleem voor watervogels en andere dieren

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:30
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00511 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Droogte Bourgoyen-Ossenmeersen: probleem voor watervogels en andere dieren 2022_MV_00511 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Droogte Bourgoyen-Ossenmeersen: probleem voor watervogels en andere dieren

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 13:33

Toelichting

De grote waterplas in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossenmeersen droogde afgelopen zomer – net zoals in 2018 al het geval was – grotendeels uit. Daarmee zagen heel wat watervogels en andere dieren hun natuurlijke habitat ernstig verstoord. Midden september brachten regenbuien gelukkig broodnodige verlossing.  

De plaatselijke conservator is van oordeel dat er dringend moet gewerkt worden aan structurele oplossingen. Zo pleit hij bijvoorbeeld voor het verbinden van de Bourgoyen met andere natuurgebieden zoals de Assels en de Vinderhootse Bossen. Dat is in zijn ogen de beste garantie voor het bekomen van een standvastige waterstand. 

Vandaar mijn vragen:

  1. Is de schepen bekend met het probleem? 
  2. Welke maatregelen zijn er sinds 2018 genomen om tot een oplossing te komen en welk budget werd hier tot nog toe voor uitgetrokken?
  3. Welk plan van aanpak is er voor de volgende jaren? Maakt de voornoemde oplossing hier deel van uit?

 

Bespreking

Antwoord

  1. Is de schepen bekend met het probleem?

 

De Aalscholverplas in de Bourgoyen-Ossemeersen was deze zomer bijna volledig opgedroogd door de extreem warme dagen.

Dit was ook zo in de jaren 2007, 2015, 2017, 2018 en 2019. Het probleem is dus niet nieuw.

De Groendienst van Stad Gent, beheerder van de Aalscholverplas, is goed vertrouwd met de problematiek.

De Aalscholverplas paalt aan de brede Loopgracht die dwars door het gebied loopt en altijd water bevat. Die gracht werd immers tijdens het Natuurinrichtingsproject Bourgoyen-Ossemeersen volledig ontslibd waardoor hij voldoende diepgang heeft.

Mobiele soorten zoals vogels kunnen naar daar uitwijken of ook naar de oude Leiearm die door het gebied loopt.

 

  1. Welke maatregelen zijn er sinds 2018 genomen om tot een oplossing te komen en welk budget werd hier tot nog toe voor uitgetrokken?

 

Dit wordt nog bestudeerd. Het inlaten van gebiedsvreemd water, bv. vanuit de Leie, in droge periodes is een mogelijke optie maar stuit op waterkwaliteitsproblemen. Dit toonde een studie van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van de Vlaamse overheid) aan. 

Het langer ophouden van het winterpeil waarbij graslanden langdurig overstromen, is ook een mogelijke optie maar stuit op biodiversiteitsverlies. Zo is de overstromingstolerantie van kwetsbare vegetatietypes (voor de kenners: zoals Zilverschoongraslandjes) in het groeiseizoen heel klein. Bovendien zou er dan vanuit de Bourgoyen een vraag naar water zijn op een moment dat ook de waterwegbeheerder (De Vlaamse Waterweg), een grote nood heeft aan voldoende water, o.m. om doorvaarten te garanderen en verzilting tegen te gaan.

 

 

  1. Welk plan van aanpak is er voor de volgende jaren? Maakt de voornoemde oplossing hier deel van uit?


Dé oplossing is niet evident. Binnen de schoot van de beheercommissie zal worden bekeken hoe we in de toekomst met deze problematiek zullen omgaan en welk plan van aanpak nodig is.

 

Het verbinden van de Bourgoyen-Ossemeersen (binnenkant Ringvaart) met de Assels en de Vinderhoutse bossen lijkt omwille van de barrière van de Ringvaart niet realistisch. Samen met de experten uit de beheercommissie werken we nu een aantal scenario’s uit, waarbij voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden om de beste oplossing te vinden.

‚Äč do 29/09/2022 - 14:39