Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00501 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Oversteek Dendermondsesteenweg ter hoogte van het Heernisplein

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:45
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00501 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Oversteek Dendermondsesteenweg ter hoogte van het Heernisplein 2022_MV_00501 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Oversteek Dendermondsesteenweg ter hoogte van het Heernisplein

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Al meerdere malen zijn er klachten geweest over de drukke oversteekplaats aan de Dendermondsesteenweg ter hoogte van het Heernisplein die voor talrijke kinderen en hun ouders een belangrijke schakel vormt van de route naar de school De Krekel. Met 20 ongevallen tussen 2017 en 2019, prijkt dit kruispunt op de derde plaats op de zwarte lijst met lokale kruispunten. Er werd al eens een aanpassing van de lichtenregeling doorgevoerd om de ontruimingstijden te vergroten, maar het onveiligheidsgevoel blijft aanwezig. Ook de komst van een flitspaal als afschrikmiddel voor roodlichtrijders werd 'niet uitgesloten'. 

In het kader van de invoering van het wijkmobiliteitsplan werd aangekondigd dat er verder onderzoek zou worden gedaan naar het optimaliseren van deze oversteekplaats. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 10:35

Toelichting

Is dit onderzoek afgerond? Zo ja, welke ingrepen zullen gebeuren om de oversteekplaats aan het Heernisplein veiliger te maken? 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Vandenbroucke,

 

Met de invoering van het Wijkmobiliteitsplan zullen een aantal zaken op en in de buurt van het kruispunt wijzigen. 

 

  • Door de circulatiewijzigingen rondom de Dendermondsesteenweg (Adolf Baeyensstraat, Cécile Cautermansstraat, Forelstraat, Schuermansstraat, …) verwachten we dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op de Dendermondesteenweg zeker niet toeneemt en wellicht eerder zal dalen. 
  • Daarnaast is het zo dat de Louis Schuermansstraat éénrichting wordt, weg van het kruispunt met de Dendermondesteenweg. Dit zal dus het aantal mogelijke conflicten, tussen gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers, op het kruispunt beperken. 
  • Er is ook naar de verkeerslichtenregeling gekeken. 
    1. Zo is er onderzocht of vierkant groen een optie is. Om vierkant groen te kunnen invoeren, moeten fietspaden echter vrijliggend aangebracht worden ter hoogte van de verkeerslichten. Ter hoogte van het kruispunt op het Heernisplein zijn vrijliggende fietspaden niet inpasbaar op de Dendermondesteenweg. De fietspaden zijn er aanliggend en overwegend zelfs gemengd. Vierkantgroen kan hier bijgevolg niet ingepast worden.  
    2. Een tweede optie die werd bekeken is een conflictvrije groenfase, enkel voor voetgangers. Een vierkant groen enkel voor voetgangers dus. Dit kan extra veiligheid toevoegen voor voetgangers, maar brengt nadelen met zich mee zoals minder vlotte doorstroming voor fietsers en het openbaar vervoer. Een vlottere doorstroming voor zowel fietsers als voetgangers, zijn doelstellingen van het Wijkmobiliteitsplan. Er kunnen ook vragen gesteld worden bij de leesbaarheid van vierkant groen louter voor voetgangers en niet voor fietsers. De kans op roodlichtnegatie bij zowel fietsers als voetgangers is reëel waardoor de doelstelling veiligheid mogelijk niet zuiver gehaald kan worden.  Kortom, ook dit lijkt geen goede oplossing.

 

Het Mobiliteitsbedrijf verwacht dat de veiligheid aan de verkeerslichtengeregelde kruispunten op de Dendermondesteenweg zal verbeteren door de wijzigingen in verkeersstromen die het WMP met zich zullen meebrengen.

Het voorstel is dan ook om eerst de effecten van het Wijkmobiliteitsplan te evalueren en indien de noodzaak blijft, dit later opnieuw te bekijken. 

‚Äč wo 28/09/2022 - 10:10