Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

2022_MV_00507 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Voetgangers- en fietsersbrug De Krook

vragenuurtje
ma 26/09/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/09/2022 - 18:50
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00507 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Voetgangers- en fietsersbrug De Krook 2022_MV_00507 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Voetgangers- en fietsersbrug De Krook

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De voetgangers- en fietsersbrug aan De Krook, ook gekend als de Steve Bikobrug, ligt er ondertussen al een aantal jaren onafgewerkt en ongebruikt bij. Enkele buurtbewoners werden in het gelijk gesteld door de rechtbank met klachten over het eerste deel van de brug, het tweede deel van de brug moet nog vergund en gebouwd worden.

De schepen gaf in het najaar van 2020 aan dat er geprobeerd zou worden om in der minne een oplossing te vinden, door maatregelen te nemen om de hinder voor de omwonenden te beperken.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/09/2022 - 11:51

Toelichting

Kan u a.u.b. de laatste stand van zaken in dit dossier geven?

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Mugica Gonzalez,

 

Op dit moment is Stad Gent bezig met het bemiddelingstraject met de verzoekende partij, met als doel om in der minne een oplossing te vinden. De stad voert deze onderhandelingen zo constructief en oplossingsgericht mogelijk. Ik ga dan ook niet te veel uitspraken doen die dit bemiddelingstraject kunnen ondergraven.

Er liep reeds een uitgebreid traject om de visuele afscherming te voorzien voor deze omwonenden. De bewoners hebben echter ook vragen voor akoestische maatregelen. Akoestische overlast bepalen en milderen is geen eenvoudige zaak. Deze brug ligt nl. in een levendige omgeving (Brabantdam, waterrecreatie, De Krook, verlaagde kaaien, enz) en het is moeilijk juist te bepalen wat de bijkomende impact van deze bruggen zou zijn op het geluidsniveau.

In 2021 vond een eerste studie plaats, in samenwerking met architecten, om samen met de verzoekende partij creatieve oplossingen te vinden.

Vervolgens werd beslist om over te gaan tot een akoestische studie. Op dit moment vindt deze akoestische studie plaats, i.s.m. geluidsexperten van een studiebureau. In deze studie gaan ze kijken op welke manier milderende maatregelen de geluidshinder die de verzoekende partij meent te ondervinden kunnen verhelpen.

Dat is dus de stand van zaken. Meer kan ik hierover niet zeggen, behalve dat ik hoop snel een oplossing te vinden.

‚Äč wo 28/09/2022 - 10:11