Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00634 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Heraanleg van de Drongensesteenweg (N466)

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:34
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00634 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Heraanleg van de Drongensesteenweg (N466) 2022_MV_00634 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Heraanleg van de Drongensesteenweg (N466)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Drongensesteenweg (N466) is een belangrijke invalsweg naar onze stad waar het op de drukke verkeersmomenten steevast aanschuiven is om Gent binnen te rijden. Ook voor het openbaar vervoer creëert dit een flessenhals die de vlotte doorstroming verstoort. Bovendien is dit stuk gewestweg tussen de R4 en R40 ook voor fietsers niet de meest veilige omgeving.

Eind vorig jaar kondigde het Agentschap Wegen en Verkeer - dat bevoegd is voor deze gewestweg - een grondige heraanleg van de Drongensesteenweg aan. Hiervoor wordt een bedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Er komen brede, veilige en comfortabele fietspaden langs beide zijden van de weg en een aparte busbaan richting Gent om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Daarvoor zal de huidige ‘parkeerstrook’ richting Gent verdwijnen. Bovendien komen er vier nieuwe verhoogde bushaltes met aandacht voor het comfort van de busreizigers. De middenberm met bomen blijft behouden.

De concrete uitwerking van de plannen zou in de loop van dit jaar besproken worden met De Lijn en de Stad Gent.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 11:15

Toelichting

  1. Is intussen overeenstemming bereikt tussen het AWV, De Lijn en de Stad Gent over de concrete uitvoering?
  2. Zijn er bepaalde ingrepen nodig die behoren tot de bevoegdheden van de Stad Gent - bijvoorbeeld het verwerven van gronden - om de uitvoering van dit project mogelijk te maken?
  3. Wat is de impact hiervan op de timing voor de start van de werken?

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw D'Hose,

Ik heb goed nieuws: er werd inderdaad een plan goedgekeurd voor de heraanleg van Drongensesteenweg stadinwaarts (N466) van R4 tot R40. De plannen moeten zorgen voor een betere doorstroming van de bus door middel van een stadinwaartse busbaan en veilige fietspaden langs de Drongensesteenweg.  Deze plannen zijn opgemaakt in nauwe en intense samenwerking tussen de stedelijke diensten, de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. De grote lijnen van het ontwerp zijn afgewerkt en worden nu verder uitgewerkt in een uitvoeringsdossier.
 

Ter hoogte van de site Alsberge Van Oost moesten nog een aantal gronden aan de Stad worden overgedragen. Ondertussen hebben wij van de dienst Vastgoed vernomen dat de stad eigenaar is geworden.
 

De diensten van het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer zijn de trekker van deze werken. Voor de opmaak van het uitvoeringsdossier wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de Stad. Het Vlaams gewest geeft nu de opdracht voor de verdere uitwerking van het technisch ontwerp en de omgevingsvergunning. De eigenlijke start van de werken voorziet AWV voor 2024.

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:07