Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00633 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Verkeersveiligheid tijdens spitsuur

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:12
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00633 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Verkeersveiligheid tijdens spitsuur 2022_MV_00633 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Verkeersveiligheid tijdens spitsuur

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het schooljaar loopt ondertussen weer volop. Vele studenten en leerlingen begeven zich veelal als meer kwetsbare weggebruiker te voet of met de fiets door de ochtendspits. 

In onze stad worden verkeersregels en verkeersinfrastructuur zoveel mogelijk aangepast met als doel de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen. 

Tijdens de gekende piekmomenten rond de start- en sluitingsuren van de scholen begeven er zich extra veel voetgangers en fietsers in het verkeer. In de studenten- en fietsstad die Gent is, is dat een uitermate aanwezig fenomeen.

Spijtig genoeg zijn we soms getuige van een ongeval dat vermeden had kunnen worden als iedereen zich aan de verkeersregels zou gehouden hebben. Onlangs nog werden 2 tienermeisjes aangereden op een zebrapad op de Antwerpsesteenweg, er zou volgens de eerste berichtgeving sprake zijn van overdreven snelheid. 

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 22/11/2022 - 17:35

Toelichting

Hoe anticipeert de verkeerspolitie op zulke piekmomenten met een verhoogde aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers?

Wordt er extra ingezet op handhaving tijdens de ochtendspits? 

Zo Ja, hoe en met welke middelen?

Krijgen bepaalde locaties hierbij extra aandacht?

Bespreking

Antwoord

Verkeersveiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers, vinden wij als stadsbestuur een evidentie. We investeren expliciet in meer fietsstraten en meer schoolomgevingen die autoluw en veilig zijn. 

 

Ook bij de politie is verkeersveiligheid één van de topprioriteiten en opgenomen in het zonaal veiligheidsplan. Toch tonen de recente ongevallen aan dat er nog meer moet ingezet worden op zowel het aanpassen van de infrastructuur, het sensibiliseren van de verschillende weggebruikers en het handhaven. 

 

Van de politie verneem ik dat de verkeersdienst quasi dagelijks controleert op overdreven snelheid, wat nog steeds vaak de oorzaak is van ongevallen met zwakke weggebruikers. 

 

De locaties waar ze controles uitvoeren (hetzij anoniem, hetzij door inzet van de LiDAR) worden niet lukraak gekozen, maar op basis van aantal criteria zoals; 

  • Klachten van burgers die hen bereikten via de buurtinspecteur of het Meldpunt
  • Nabijheid van schoolomgevingen 
  • Zwarte punten, dit zijn ongevalsgevoelige locaties waarbij overdreven snelheid een rol speelt
  • Wegenwerken of omleidingen waarvan men verwacht dat er mogelijks snelheidsovertredingen (bv. door sluipverkeer of door een gewijzigd snelheidsregime) zullen volgen.

Bij snelheidscontroles zal de politie zich niet beperken tot de ochtendspits, controles worden zowel overdag als ’s nachts, in de week en in het weekend gedaan. Via een link die je kan terugvinden op de website van de politie zijn de locaties en resultaten van alle snelheidscontroles voor iedereen toegankelijk via een interactieve kaart. 

 

Tijdens de spitsuren wordt er niet enkel gecontroleerd op snelheid, daarnaast wordt er ook verkeerstoezicht en schooltoezicht gehouden door de wijkzorgteams van de respectievelijke wijkcommissariaten. Het zijn ook zij die schooltoezicht doen. Die locaties worden eveneens aan de hand van vernoemde criteria geselecteerd. De precieze inzet door de wijkzorgteams wordt niet op deze manier geregistreerd.  

‚Äč do 01/12/2022 - 13:27