Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00631 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Zone 30 - Sint-Amandsberg

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00631 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Zone 30 - Sint-Amandsberg 2022_MV_00631 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Zone 30 - Sint-Amandsberg

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In St-Amandsberg werd de zone 30 uitgerold. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen daar zones 30 de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit van een buurt significant verhogen. Daarenboven loopt een een voetganger of fietser bij een aanrijding van 30 km/u aanzienlijk minder risico op zware verwondingen dan bij 50 km/u. Ook het risico op overlijden neemt af. 

Voor de uitvoering van de uitbreiding van de zone 30 in Sint-Amandsberg werd er naar een deel van de grotere verkeersassen, zoals de Grondwetlaan en Hogeweg, gekeken om voor een lager snelheidsregime te kiezen. Ook de Antwerpsesteenweg werd hierbij in overweging genomen. Veel bewoners zijn hiervoor vragende partij. Jammer genoeg vernamen we vandaag (21/11) in de pers dat er twee 12-jarige meisjes die onderweg waren naar school gewond geraakt zijn nadat ze op de Antwerpsesteenweg aangereden zijn op het zebrapad. Volgens de eerste berichtgeving zou er sprake zijn van overdreven snelheid.

Indiener(s)

Sara Matthieu

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 21/11/2022 - 18:50

Toelichting

  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opname N70a binnen de zone 30?

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw Matthieu,

De geplande zone 30 Sint-Amandsberg die in het voorjaar werd uitgevoerd bevatte aanvankelijk ook een groot deel van de N70a tussen Dampoort en Potuit (de voetgangersoversteek aan de August Van Geerstraat inbegrepen). Deze straat ligt middenin het woonweefsel van Sint-Amandsberg en Dampoortwijk, met veel handelszaken en scholen in de onmiddellijke omgeving. Er gebeuren dan ook veel oversteekbewegingen waar bestuurders zeer aandachtig voor moeten zijn. Het verlagen van de snelheid maakt het eenvoudiger voor bestuurders om rekening te houden met deze oversteekbewegingen en kan dus de kans op ongevallen laten dalen. Dit beschouwt de stad als een voldoende doorslaggevend argument om hier een snelheidsregime van 30km/h in te stellen. 

Het Agentschap wegen en verkeer is hier echter de wegbeheerder en nam ondanks herhaaldelijk aandringen van stad Gent de beslissing om niet in te gaan op een verlaging van het snelheidsregime.

Zij beschouwen volgende argumentatie om een regime van 50km/h aan te houden:

  • N70a blijft een hogere functie opnemen dan de omliggende straten. Om omliggende straten te vrijwaren van sluipverkeer moet de N70a verkeer vlotter verkeer kunnen verwerken.
  • De infrastructurele aanpassingen die de laatste jaren gedaan zijn aan de straat werden genomen volgens principes van een 50km/u weg.
  • Globaal komt het wegbeeld voor het overgrote deel overeen met een wegbeeld voor 50 km/u.
  • Er zijn bijna overal fietspaden voorzien.
  • De ongevallencijfers en -analyses tonen aan dat de geregistreerde ongevallen niet te wijten zijn aan te hoge snelheden. 

 

Ik volg deze redenering niet. Deze buurt is te dicht bebouwd met te dense verkeersintensiteiten en te complexe bewegingen om verkeer te verwerken dat er aan 50km/u door raast. 

We zijn reeds aan het onderhandelen met AWV over het snelheidsregime op de Antwerpsesteenweg sinds februari 2022. Het laatste voorstel van AWV, dat dateert van 31 oktober, was dat de stad de weg zou overnemen. 

Ook al neemt de stad de weg over, op korte termijn levert dit geen verbetering op. Wij hebben daarom spoedoverleg gevraagd met Minister Peeters. Dit overleg vindt deze week plaats.

Waar stad Gent zelf wegbeheerder is, kiest de stad voor maximale verkeersveiligheid. Het kruispunt Grondwetlaan-Hogeweg bijvoorbeeld getuigt daarvan. Dus als we de weg kunnen overnemen, zullen we hier zone 30 invoeren. Maar eerst moeten we hiervoor de weg overnemen.

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:04