Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00636 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Tijdelijke maatregelen rond de Dampoortwerf

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00636 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Tijdelijke maatregelen rond de Dampoortwerf 2022_MV_00636 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Tijdelijke maatregelen rond de Dampoortwerf

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Om de veiligheid van de wijk te verzekeren tijdens de werken aan Dampoort werden er verschillende flankerende maatregelen genomen. Zo kwamen er paaltjes in de Zavelput, en enkelrichting aan de scholen in de Schoolstraat en Heiveld.

Agentschap Wegen en Verkeer liet in bewonerscommunicatie weten dat deze maatregelen weggenomen zullen worden zodra deze fase van de werken afgelopen is en de Antwerpsesteenweg weer open gaat.

Indiener(s)

Sara Matthieu

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 11:59

Toelichting

  • Hoe werden deze maatregelen geëvalueerd door bewoners en door de scholen?
  • Overweegt de schepen om enkele van deze maatregelen te behouden?  

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw Matthieu,

De Stad kreeg spontane vragen van bewoners en twee scholen om enkele maatregelen te behouden. De scholen De Toverberg en het Sint-Janscollege en verschillende bewoners blijken zeer tevreden met de verminderde verkeersdruk en de verhoogde verkeersveiligheid die enkele maatregelen met zich meebrachten. Wij zijn uiteraard zeer begaan met de veiligheid van voetgangers en fietsers hier in de buurt, zeker in het licht van de verschillende aanrijdingen die er recent in de wijk gebeurden. Door deze kleinschalige maatregelen langer aan te houden kunnen we op korte termijn bijdragen aan de veiligheid van deze schoolomgevingen.

Verschillende bewoners van de Zavelput vroegen om daar ook de paaltjes te behouden. Die paaltjes zijn voor alle duidelijkheid geen nieuwe regeling, maar een fysiek afdwingen van de verkeersregeling die er al permanent was. Bewoners gaven aan dat deze ingreep een grote verbetering was van de leefkwaliteit in de straat.

We hebben daarom aan AWV gevraagd de paaltjes in de Zavelput te laten staan en het éénrichtingsverkeer bij de scholen in de Schoolstraat en Heiveldstraat nog een tijd te behouden, toch zeker tot het einde van de werken aan Dampoort. Op die manier worden scholen en bewoners tijdens de duur van de werken maximaal beschermd. 

Ondertussen loopt het traject van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg waar ook concrete circulatievoorstellen worden opgemaakt voor de volledige wijk. De 3 maatregelen, dus de enkelrichting in deSchoolstraat, de enkelrichting in Heiveld en de paaltjes aan Zavelput, worden hier dan in een ruimer kader afgewogen en kunnen daarin bestendigd, aangepast of terug weggehaald worden. Bewoners en andere actoren in de wijk krijgen via een participatietraject nog de kans hun mening hierover te formuleren. 

Er komt deze week een crisisoverleg, nl woensdag, samen met afvaardiging van de bewonersgroeperingen en scholen. Ik ben zeer blij dat we dit kunnen doen, want het is absoluut nodig, het is genoeg geweest. 

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:18