Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00635 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Verkeersonveilige rijbaanversmallingen Albert De Smetstraat, Sint-Kruiswinkel

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00635 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Verkeersonveilige rijbaanversmallingen Albert De Smetstraat, Sint-Kruiswinkel 2022_MV_00635 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Verkeersonveilige rijbaanversmallingen Albert De Smetstraat, Sint-Kruiswinkel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds vorige zomer is in de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel zone 30 van kracht. In de Albert De Smetstraat wordt deze snelheidsbeperking ondersteund door een aangepaste verkeerstechnische inrichting: 9 rijbaanversmallingen dwingen autobestuurders hun snelheid te minderen.

Concreet werden platte prefab-elementen aangebracht op de rijweg. Aanvankelijk bevonden zich op deze elementen ook flexibele paaltjes. Sinds kort zijn deze paaltjes echter verdwenen. Het gevolg is dat - ondanks de aankondiging van de rijbaanversmallingen met verkeersborden en de aanwezigheid van een reflecterende strook - de elementen zélf nauwelijks nog zichtbaar zijn voor de weggebruiker. Vooral in het duister of bij regenweer leidt dit tot ronduit gevaarlijke situaties. Weggebruikers merken de elementen pas op het laatste moment op, wat onverwachte manoeuvres uitlokt. Bovendien bevinden de elementen zich half op de achteraf aangebrachte fietssuggestiestroken, waardoor ze ook voor fietsers een onopgemerkte, gevaarlijke hindernis kunnen vormen.

Er werd wel eens een flexibel paaltje aangereden door een onopmerkzame chauffeur, maar door deze paaltjes werd de weggebruiker wel heel duidelijk én tijdig attent gemaakt op de rijbaanversmalling. Zonder de paaltjes is het tenslotte perfect mogelijk om de rijbaanversmalling te negeren. Als uiterst rechts aangehouden wordt, komen de lage prefab elementen tussen de wielen van het voertuig terecht en verhinderen ze op geen enkele manier dat de hele straat in rechte lijn afgelegd wordt.

Indiener(s)

Patricia De Beule

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 11:21

Toelichting

  1. Werden deze paaltjes bewust weggenomen en zo ja, wat waren de achterliggende beweegredenen hiervoor?
  2. Op welke manier zal op korte termijn aan deze ronduit gevaarlijke situatie verholpen worden? Hetzij door het terugplaatsen van de paaltjes, hetzij door een evenwaardige ingreep die de rijwegversmallingen opnieuw voldoende duidelijk markeert.

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw De Beule,
 

Zoals u terecht hebt opgemerkt, vormen de paaltjes of ‘bakens’ een essentieel onderdeel van de snelheidsremmende maatregelen. Ze vormen één geheel met de prefab-elementen. Zonder bakens zijn de elementen niet goed zichtbaar en kunnen ze worden ontweken. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

De Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen heeft vastgesteld dat er op één nacht, 8 van de 9 bakens verdwenen waren. Het is duidelijk dat dit het gevolg was van vandalisme. De bakens werden later teruggevonden in het water van de Langelede te Wachtebeke. Ze werden opgevist uit het water en gerecupereerd. Ondertussen is de herstelling uitgevoerd en bij het naleven van de zone 30 is dit vandaag terug een veilige weg geworden.

De wegendienst voert heel wat werken uit, maar kan natuurlijk niet altijd op alle plaatsen tegelijk zijn. Ontbrekende of beschadigde signalisatie mag altijd worden gemeld via gentinfo. Zo kan er snel worden ingegrepen.
 

 

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:09