Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00638 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Zwerfvuilpolitie

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00638 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Zwerfvuilpolitie 2022_MV_00638 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Zwerfvuilpolitie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds 1 april is er een zwerfvuilbrigade actief in onze stad. De controleurs zijn in dienst van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, kortweg OVAM. De bevoegde Vlaamse minister, Zuhal Demir, liet een team van dertig ‘GAS-vaststellers’ opleiden. Die kunnen dan in heel Vlaanderen ingezet worden. 

Gent kreeg dit jaar 7 controleurs toegewezen. Die zouden op gezette tijdstippen opduiken op plekken zoals de Graslei, de Zuid of andere hotspots die Stad Gent zelf aanwijst. De boetes moeten wel nog door een GAS-ambtenaar bevestigd worden. De effectieve boetes vallen dus pas nadien in de bus.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 13:31

Toelichting

  1. Hoeveel maal hebben de controleurs controles uitgevoerd?
  2. Hoeveel vaststellingen hebben ze gedaan en werden er effectief ook GAS-boetes uitgeschreven?
  3. Voor welke inbreuken hebben ze boetes uitgeschreven (hoeveel per categorie – sigarettenpeuken, hondenpoep, ander afval,…)?

Bespreking

Antwoord

Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem waar we maximaal op inzetten. 

 

Met de inzet van de zwerfvuilhandhavers trachten we de pakkans op het achterlaten van zwerfvuil te verhogen. Van de 30 aangekondigde vaststellers door minister Demir zijn er 14 die een vaststellingsbevoegdheid hebben, nog eens 10 worden deze maand aangesteld tijdens de gemeenteraad. 

 

Onze juridische dienst ontving tot op heden 186 vaststellingen voor zwerfvuil op basis van artikel 1 bis van het politiereglement op de reinheid). Daarvan werden er reeds 147 boetes opgelegd. Het overgrote deel is toe te kennen aan het weggooien van sigarettenpeuken. 

 

Daarnaast waren er op basis van artikel 2 van het politiereglement 1 vaststelling voor het niet opruimen van hondenpoep en 7 voor het niet bijhebben van hondenpoepzakjes. Hiervan werden reeds 6 boetes opgelegd. 

 

Het is opvallend dat uit de vaststellingen blijkt dat vooral sigarettenpeuken worden weggegooid. Uit het ingezamelde stuks zwerfvuil uit Vlaanderen blijkt dat ongeveer de helft bestaat uit peuken. Een sigarettenfilter heeft 10 tot 15 jaar nodig om af te breken, en dan nog blijven microplastics in het milieu aanwezig. Ook voor dieren is dit gevaarlijk, als bijvoorbeeld vogels of honden dit opeten, kan dit hen erg ziek maken. Daarom belangrijk dat we hier ook sterk op blijven handhaven, met de nodige resultaten.

‚Äč do 01/12/2022 - 13:28