Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00637 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Wachtlijst volkstuintjes / onderhoud privé-moestuinen – suggestie

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:04
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00637 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Wachtlijst volkstuintjes / onderhoud privé-moestuinen – suggestie 2022_MV_00637 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Wachtlijst volkstuintjes / onderhoud privé-moestuinen – suggestie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

De volkstuintjes in Gent zijn bijzonder in trek. Dit bewijst onder andere de wachtlijsten die er zijn.

Wie niet over een tuin beschikt in Gent, kan via een volkstuintje toch genieten van de natuur, de buitenlucht, en er bovendien lekkere groenten kweken.

Ook veel jongere Gentenaars zijn kandidaat om een tuintje te bewerken, maar net door die wachtlijst, kan toewijzing een hele tijd aanslepen.

Misschien is er een oplossing mogelijk via een platform van vraag en aanbod tussen ouderen met een (grote) privé-moestuin, en jongere Gentenaars op de wachtlijst voor een volkstuintje van onze stad.

Oudere Gentenaars, die over een privé-moestuin beschikken, maar waar het bewerken van de grond niet meer vanzelfsprekend is, zouden zich kunnen aanmelden voor hulp bij het onderhouden van die moestuin.  Jongere Gentenaars, op de wachtlijst voor een volkstuintje, zouden zich kunnen aanbieden voor hulp, in ruil voor een deel van de oogst, of in ruil voor het genieten van de tuin zelf. Het is nog maar een ideetje.

Beide partijen kunnen zo genieten van de tuin, de oudere wordt geholpen met de fysieke arbeid, en de jongere kan, in afwachting dat er een volkstuin vrij komt, toch al ergens anders genieten van een lekkere oogst.

Een win-win-situatie dus.

Vandaar mijn vragen mevrouw de schepen,

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 13:15

Toelichting

  • Zit u heil in dit idee om zo’n (burger)platform op te richten?
  • Zo ja, kan hierrond info bezorgd worden via onze gekende kanalen? Ik denk hierbij aan een oproep onder de kandidaten op de wachtlijst van de volkstuinen, en een oproep via de seniorenverenigingen.

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Van Pee,

Beste Jef,

 

Bedankt om je idee met ons te delen. Zo’n samenwerking is een mooi voorstel: het komt tegemoet aan de vraag naar meer volkstuintjes en het kan ook ouderen met een grote tuin in sociaal contact brengen met jongeren en minder jongeren. Een dergelijk initiatief zien we inderdaad hier en daar ontstaan in onze Stad. Zo is er in Mariakerke al een samenwerking om tuinen te delen.

 

Zoals je weet, geven we vanuit de Stad graag de ruimte aan initiatief van onderuit. Dat is hier niet anders. Want als Stad bieden we precies zo’n platform aan, waarop vraag en aanbod -onder andere voor het moestuinieren- aan elkaar gekoppeld worden. Dus, meneer Van Pee, wil je zelf de handen uit de mouwen steken, of heb je een stukje tuin dat je graag openstelt, aarzel niet en neem een kijkje op het participatieplatform van de Stad! (https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/vraag-en-aanbod.) 

wo 30/11/2022 - 09:55