Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00646 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Manifest Rainbow Ambassadors

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:08
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00646 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Manifest Rainbow Ambassadors 2022_MV_00646 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Manifest Rainbow Ambassadors

Motivering

Niet digitale bijlagen

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op je oude dag opnieuw de kast in moeten omdat je medebewoners of bezoekers in het woonzorgcentrum of het Lokaal Diensten Centrum niet bij jou aan tafel zouden komen zitten, je kan en wil het je niet voorstellen. Toch is dit nog steeds realiteit in heel wat ouderenvoorzieningen. Daarom ijveren de Rainbow Ambassadors voor de LGBTQI+ -senioren in alle sectoren waar senioren centraal staan.  De Ambassadors stelden bij het begin van de seniorenweek hun manifest met 5 eisen voor.

  1. Nood aan een kader voor de praktische implementatie van het recht op mentaal en fysiek welzijn van LGBTQI+ senioren.
  2. Specifieke vermelding in non-discriminatieclausules in alle instellingen van de ouderenzorg.
  3. Voldoende en aangepaste vorming voor al het zorgpersoneel en artsen in de specifieke problematiek rond LGBTQI+ senioren.
  4. Aanduiden van een extra in deze problematiek gespecialiseerde referentiepersoon binnen ouderenzorgcentra ea. 
  5. Structurele budgetten voorzien om deze kentering te realiseren.

Gelukkig staan we in onze eigen voorzieningen globaal toch al wat verder dan de hierboven geschetste situatie, zoals vorig weekend nog bleek uit een reportage in de Standaard.

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 14:44

Toelichting

zal ons OCMW het manifest onderschrijven en zich engageren tot het nakomen van de 5 eisen.

Indien niet, van welke punten moet nog werk gemaakt worden? Wat is het tijdspad hiervoor? 

Bespreking

Antwoord

Groep Gent was aanwezig op de voorstelling van het manifest van de rainbow-warriors op 21 november. We werden ook gevraagd om daar als good-practice de praktijk vanuit de lokale dienstencentra van Gent te brengen. We werken immers al sinds 2020 samen met de rainbow-ambassadors. 

 

Vanuit onze woonzorgcentra en lokale dienstencentra zetten we het thema in de kijker naar onze doelgroep en de medewerkers. We dragen uit dat iedereen welkom is bij ons, ongeacht seksuele geaardheid of gender.

 

Zo organiseren de lokale dienstencentra en de woonzorgcentra in de week van de internationale dag tegen holebi- en transfobie steevast allerlei activiteiten met en voor de bewoners, bezoekers en het personeel. Maar er is ook een meer structureel beleid. 

 

Momenteel ligt bijvoorbeeld een herwerkte versie van de interne opname-overeenkomsten voor bewoners van woonzorgcentra ter goedkeuring van de OCMW-raad. Eén van de aanpassingen betreft het respecteren van alle vormen van diversiteit en waarbij ook expliciet het respect voor iedere seksuele geaardheid wordt vermeld. Dit past binnen een vernieuwde visie en procedure rond seksualiteit en relaties in onze 5 woonzorgcentra. Op basis van deze visie zal een nieuw opleidingstraject starten.

 

In de lokale dienstencentra werd in 2021 een Webinar in elkaar gestoken voor alle LDC-personeelsleden. Op een intervisie kregen alle aanspreekpersonen diversiteit van de LDC (dat is 1 personeelslid per LDC) intervisie van de Rainbow Ambassadors.

 

Formeel gezien heeft tot nog toe geen enkele gemeente het manifest ondertekend. Maar wij zullen dit vanuit de Groep Gent voor de zorginstellingen en lokale dienstencentra zeker doen. 

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:57