Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00643 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlast omgeving Rozebroeken

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00643 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlast omgeving Rozebroeken 2022_MV_00643 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Overlast omgeving Rozebroeken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De buurt rond Sint-Baafskouter en Rozebroekenpark wordt de laatste weken ’s avonds dikwijls geplaagd door overlast van jongeren. Het gaat van bommetjes afsteken tot tegen voordeuren trappen van woningen, t.e.m defecte voordeur(en). Dit zijn geen speeltjes meer, dit is overlast creëren, met onveiligheidsgevoel en schade tot gevolg.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 13:07

Toelichting

-             Wanneer zijn de eerste klachten daarover binnengekomen?

-             Neemt de politie dit ernstig, heeft de politie hier al in opgetreden de voorbije weken, en tot welke resultaten heeft dit al geleid? 

-             Welke politieaanpak komt er de komende weken

-             Ziet u naast de politionele aanpak ook andere mogelijkheden om de problematiek aan te pakken ?

Bespreking

Antwoord

De politiediensten zijn op de hoogte van de overlast.

 

De overlast was aanvankelijk vooral beperkt in de omgeving van de Wasstraat, ter hoogte van het plein aldaar en het jeugdhuis vzw Jong.  

 

Na een rustigere zomerperiode is die overlast terug beginnen pieken vanaf september. De politiediensten zijn hiervoor reeds in dialoog geweest met de buurtbewoners, de jeugdhulpverleners, de buurtwerkers, de wijkregisseur en ook de jeugd zelf. De politie heeft ook zijn aanwezigheid bestendigd op het terrein.

 

Net voor de herfstvakantie organiseerde ik met de politie, VZW Jong en alle betrokken stadsdiensten een overleg om een plan van aanpak ‘ omgeving Wasstraat’ te bespreken. Dit plan omvat de inzet van veel nabijheidspatrouilles door de wijkpolitie.  Een ervaren jeugdinspecteur gaat in gesprek gaan met de jongeren. De overlast ’s avonds en ’s nachts wordt aangepakt door specifieke overlastacties zoals de actie Storm en Strop. 

 

Ondertussen vond ook een gesprek plaats met de jongeren en is een gesprek met de buurtbewoners omgeving Wasstraat deze week gepland .

 

Wat de klachten bij de andere stadsdiensten betreft , kreeg de overlastregisseur 1 melding over de Rozebroeken. De klacht ging over vandalisme in en rond het speeltuintje van de Rozebroeken. Dit werd doorgegeven aan de politiediensten.

De aanhoudende aanpak door de politie en de aanpak door de jeugdcoördinator in omgeving Wasstraat heeft deels tot gevolg dat de overlastplegers hun actieterrein lijken te verleggen, o.a. naar het park van de Rozebroeken.  

 

De politie neemt de overlast omgeving Wasstraat en Rozenbroeken zeer ernstig en heeft hiervoor een politioneel plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan van aanpak omvat naast een politioneel luik met gerichte overlastacties en voordeurgesprekken bij de jongeren en hun ouders, ook een luik waarin de andere stadsdiensten zoals de dienst Preventie voor Veiligheid en de wijkregisseur een belangrijke rol in spelen. Zo gaan de overlastregisseur, de jeugdcoördinator en de wijkregisseur in overleg met de bewoners om te luisteren naar hun klachten en de aanpak toe te lichten en gaat de jeugdinspecteur en het jeugdwerk in dialoog met de overlastplegers.

 

Het probleem van bommetjes afsteken is geen nieuw fenomeen. Politie stelt echter vast dat het gebruik ervan steeds vroeger start en dit jaar reeds rond Halloween. 

 

De jeugdcoördinator brengt deze problematiek onder de aandacht van de jeugdorganisaties. De politie blijft waakzaam voor dit fenomeen en blijft de jongeren aanspreken op het verbod op bommetjes.

 

Ik wil dan ook duidelijk stellen dat een aanpak op het terrein waarbij alle partijen betrokken worden belangrijk is. Als burgemeester participeer ik aan de gesprekken met de bewoners en de overlastplegers.

‚Äč do 01/12/2022 - 13:27