Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00647 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Generatoren van de hoop

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:24
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00647 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Generatoren van de hoop 2022_MV_00647 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Generatoren van de hoop

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Recent stelde de voorzitter van het Europees Parlement en de burgemeester van Florence een initiatief voor om te voorkomen dat de Oekraïense burgers zonder stroom en warmte zou komen te zitten.  

Idee is om in samenwerking met ondertussen reeds meer dan 200 steden Generatoren van de hoop te voorzien


Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 15:02

Toelichting

Is Gent al op de hoogte van dit initiatief?

Zal Gent dit initiatief ondersteunen? 

Bespreking

Antwoord

We zijn inderdaad op de hoogte van de ‘Generators of hope’-campagne welke vorige donderdag is gelanceerd geworden door de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola, en de heer Dario Nardella, de voorzitter van Eurocities.

 

Het is belangrijk dat we als maatschappij oog blijven hebben voor de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne. Binnen Eurocities, waar we als stad Gent een actieve rol opnemen binnen de politieke excom, hebben we al diverse initiatieven ondernomen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

 

In de Raad van Bestuur van mei hebben we een aantal Oekraïense burgemeesters ontmoet, waaronder die van Bucha. We hebben daar toen de beslissing genomen om een Memorandum of Understanding op te maken rond de wederopbouw van Oekraïne. Belangrijk om onze krachten zo te bundelen, waarbij kennis, middelen en expertise worden verzameld en gekoppeld aan de noden van de Oekraïense steden. Deze overeenkomst is in augustus ondertekend door Eurocities, de Association of Ukrainian Cities en de Ukraine’s Congress of Local and Regional Authorities. 

 

Om deze Memorandum verder uit te voeren is een taskforce opgericht. Als Stad Gent nemen we hier actief aan deel, naast Firenze, Oslo, Helsinki, Gdansk en een aantal Oekraïense steden. Naast de ‘Generators of hope’-campagne is zo een pilootproject rond ‘sustainable rebuilding of Ukrainian cities’ gelanceerd waarbij het de bedoeling is om expertise en kennis uit te wisselen tussen Eurocities steden en Oekraïense steden. 

Wat betreft de ‘Generators of hope’-campagne. Vanuit Oekraïense steden is vooral de vraag gekomen naar hoogspanningselektriciteitsapparatuur, met name transformatoren en vergelijkbare energiehardware, en generatoren met een groot vermogen.

 

De komende dagen liggen een aantal overlegmomenten vast binnen Eurocities waar deze campagne verder concreet zal toegelicht worden. Ook de modaliteiten, de praktische zaken zullen verder vorm gegeven worden.

 

Op basis van deze informatie zullen we dan, in afstemming met onze coördinatiecel Oekraïne, bekijken of en hoe we deze campagne als stadsbestuur zelf kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen we ook nagaan hoe we dit onder de aandacht kunnen brengen bij andere Gentse stakeholders die de inwoners van Oekraïne een warm hart toedragen.

do 01/12/2022 - 13:27