Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MV_00645 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Verkeersveiligheid N70a en omgeving ikv verstoorde verkeerssituatie door werken Dampoort

vragenuurtje
ma 28/11/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 28/11/2022 - 18:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Els Roegiers

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00645 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Verkeersveiligheid N70a en omgeving ikv verstoorde verkeerssituatie door werken Dampoort 2022_MV_00645 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Verkeersveiligheid N70a en omgeving ikv verstoorde verkeerssituatie door werken Dampoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

‘Something is happening on the Antwerpsesteenweg’.

Met de werken aan de Dampoort werden drastische circulatiemaatregelen genomen. Deze worden niet grondig nageleefd. Enkele weken geleden een ongeval dat daarmee samenhing.

Daarnaast zien we dat de snelheid op sommige delen van de Antwerpsesteenweg met 50 km/u nog te hoog is en er aanrijdingen gebeuren, zelfs op zebrapaden, in de context van gewijzigde verkeers(circulatie). Zo o.a. op zaterdag 19/11 en maandag 21/11. Een verlaging van de snelheid in het zeer stedelijke deel van de Antwerpsesteenweg, Dampoort-Potuit, is wenselijk, tenminste tijdens de duur van de werken of tijdens de duur van een sterk verstoorde verkeerscirculatie tijdens deze fasen van de werken. Dit verlaagt de kans op ongevallen, en de overlevingskans is drastisch groter, en leefbaarheid verhoogt. Ouders e.a. in Sint-Amandsberg zijn de situatie beu, en vragen “crisisoverleg”. We willen toch allemaal (‘gewoon’) een veilige woonomgeving, waar je kinderen (jonge tieners) veilig van/naar school kunnen gaan?

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 14:30

Toelichting

  • Gaat de stad in op de vraag tot crisisoverleg, en gaat dat door? Wanneer? Indien het al heeft plaatsgevonden, wat waren de resultaten daarvan? 
  • De werf aan Dampoort zal nog minstens 7-8maanden duren. Worden er nog (bijkomende) infrastructurele maatregelen genomen ter beveiliging van de circulatiesituatie, en welke sensibiliserings- en handhavingsmaatregelen worden er bijkomend genomen om deze circulatiesituatie veiliger te maken? 
  • Een Zone30 voor de Antwerpsesteenweg van Dampoort tot omgeving Potuit is wenselijk, minstens al voor de periode van de werken die een ernstige verstoring van de circulatie betekenen. Komt dit er, wanneer? Graag korte duiding. 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Taeldeman,

 

Dat crisisoverleg komt er, deze woensdag, samen met afvaardiging van de bewonersgroeperingen en scholen. Ik ben zeer blij dat we dit kunnen doen, want het is absoluut nodig, het is genoeg geweest. 

 

Er komt zoals u weet binnenkort ook een fasewissel aan op de Dampoortwerf. We hebben daarbij bij AWV nogmaals aangedrongen op veilige werfinrichting voor voetgangers en fietsers. 

Onder meer door snelheidsverlaging, veilige, voldoende verlichte en aangeduide oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, een voldoende breed en afgescheiden pad staduitwaarts en noord-zuid langs het spoorwegviaduct. Dat zou toch al een verbetering moeten zijn in vergelijking met de inrichting tijdens de vorige werffase. Dit zal van dichtbij opgevolgd worden door de stadsdiensten en we zullen ook om bijsturing vragen indien nodig.

Met het ingaan van een nieuwe fase in de dampoortwerken zouden ook verschillende tijdelijke circulatiemaatregelen in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg vervallen. Stad Gent kreeg spontane vragen van bewoners en scholen om enkele maatregelen te behouden. Stad Gent heeft daarom aan Agentschap Wegen en verkeer gevraagd het éénrichtingsverkeer in Schoolstraat en Heiveldstraat samen met de paaltjes in Zavelput nog even langer te behouden, wat ik hier al in een eerder antwoord uitgelegd heb. 

Voor handhaving van snelheid en bijvoorbeeld innames van fietspaden rekenen we uiteraard op de politie.

Daarnaast loopt het traject van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg waar ook concrete circulatievoorstellen worden opgemaakt voor de volledige wijk. De 3 maatregelen worden hier dan in een ruimer kader afgewogen en kunnen daarin bestendigd, aangepast of terug weggehaald worden. Bewoners en andere actoren in de wijk krijgen via een participatietraject nog de kans hun mening hierover te formuleren.

De geplande zone 30 Sint-Amandsberg die in het voorjaar werd uitgevoerd, bevatte aanvankelijk ook een groot deel van de N70a tussen Dampoort en Potuit, de voetgangersoversteek aan de August Van Geerstraat inbegrepen. Deze straat ligt middenin het woonweefsel van Sint-Amandsberg en Dampoortwijk, met veel handelszaken en scholen in de onmiddellijke omgeving. Er gebeuren dan ook veel oversteekbewegingen waar bestuurders zeer aandachtig voor moeten zijn. Dit beschouwt de stad als voldoende doorslaggevend argument om hier een snelheidsregime van 30km/h in te stellen. Het Agentschap wegen en verkeer is hier echter de wegbeheerder en nam, ondanks herhaaldelijk en formeel aandringen van stad Gent, onlangs de beslissing om niét in te gaan op onze vraag voor een verlaging van het snelheidsregime. Wel bieden ze aan om de weg over te nemen, waarbij stad Gent wegbeheerder zou worden. Dit voorstel moet volgens mij toch bekeken worden.

Wij leggen ons echter niet neer bij de huidige verkeerssituatie. Woensdag hebben we zoals gezegd spoedoverleg met minister Peeters en de actiegroepen. 

Binnen de opmaak van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg gaan we ondertussen ook op zoek naar de juiste ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voorstellen zullen ook nog besproken worden in de wijk via een participatietraject. 

Ook voor wegenis waar stad Gent wel de wegbeheerder is, kiest de stad resoluut voor maximale verkeersveiligheid. Daarom zullen onder meer Hogeweg en Grondwetlaan ook opgenomen worden binnen de zone 30. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds gestart.

‚Äč wo 30/11/2022 - 09:22