Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00077 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Uitbreiding - Bekrachtiging

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2023_GR_00077 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Uitbreiding - Bekrachtiging 2023_GR_00077 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Uitbreiding - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2010 organiseert de Stad Gent job- en taalcoaching met de VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)-middelen, in opdracht van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van nieuwe werknemers uit de kansengroepen en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling. De jobcoaching start vanaf de aanwervingsprocedure van de betrokken werknemer (ten laatste binnen de 12 maanden na aanwerving) en duurt maximaal 6 maanden. De jobcoach tracht via overleg en interactie te streven naar de optimale integratie van de nieuwe werknemer, op de werkvloer, in een bedrijf. 

Taalcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer uit de kansengroepen waarvan de kennis van het Nederlands ontoereikend is om zich te kunnen integreren op de werkvloer. Taalcoaching in combinatie met jobcoaching duurt maximum 12 maanden. 

Het organiseren van job- en taalcoaching gebeurt in functie van de operationele doelstelling 'Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst' onder de strategische doelstelling 'Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact'.

Sinds 2010 wordt elk jaar het objectief bereikt en overstijgt de vraag van bedrijven het aantal coachingen die de Dienst Werk en Activering kan realiseren binnen het contingent van deze overeenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent sloot voor 2022 een overeenkomst af voor het opstarten van 25 job- en taalcoachingseenheden in 2022 (gemeenteraad 24 januari 2022). VDAB biedt de kans om dit contingent uit te breiden wanneer 90% van het contingent is ingevuld.

Op 29 november 2022 ontving de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, de subsidieovereenkomst voor een uitbreiding met 6 job- en taalcoachingseenheden, die onderwerp uitmaakt van dit besluit, van de VDAB. Hierdoor kon deze overeenkomst niet eerder aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Stad Gent engageert zich in deze overeenkomst tot het opstarten van 6 extra job- en taalcoachingen in 2022.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.

De nieuwe overeenkomst heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke uitvoering van het project. 

De maximale subsidie bedraagt 7.412,04 euro voor deze uitbreiding met 6 job- en taalcoachingseenheden.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

DienstWerk en Activering
Budgetplaats348320000
Categorie*EXPL
SubsidiecodeVIA.JOB
20227.412,04
Totaal7.412,04

Verwachte ontvangsten

€ 7.412,04

Activiteit

ACD3415 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Keizerslaan 11, 1000 Brussel, voor de organisatie van 6 bijkomende job- en taalcoachingseenheden in 2022, waarbij de overeenkomst aanvangt op 01 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.