Terug
Gepubliceerd op 25/01/2023

2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Pendelfietsen personeel

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 24/01/2023 - 20:58
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Pendelfietsen personeel 2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Pendelfietsen personeel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de zomer van 2023 zullen medewerkers van onze organisatie geen pendelfietsen meer ter beschikking krijgen. 

Ze kunnen wel hun fiets overkopen of kiezen voor andere alternatieven zoals een fietsvergoeding, een abonnement op het openbaar vervoer,… 

  

Toch merken we dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn vandaar mijn bijkomende vragen hier rond: 

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 10/01/2023 - 14:49

Toelichting

  • Hoeveel zullen personeelsleden moeten betalen om hun pendelfiets over te kopen?  

          We weten dat het zal zijn op basis van aantal gereden kilometer/anciënniteit van de fiets maar wat zullen de prijscategorieën zijn? 

           Graag een onderscheid tussen gewone en elektrische pendelfietsen. 

  • Wat gaat er gebeuren met de pendelfietsen die niet door personeelsleden worden gekocht? 

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat we momenteel werken aan verschillende opties die we onze medewerkers willen bieden op het moment dat het aanbod van pendelfietsen stopgezet wordt. We willen namelijk iedereen blijven aanmoedigen om duurzaam naar het werk te blijven komen. Het overkopen van de pendelfiets die heel wat medewerkers vandaag in gebruik hebben, is een van de mogelijkheden. Daarnaast kunnen medewerkers ook voordelig instappen in een huur/onderhoudscontract bij de fietsambassade (medewerkers van de groep Gent zullen de jaarkorting ook krijgen als ze per maand betalen) of bij andere aanbieders uiteraard. 

Voor de overname van de pendelfietsen zijn de diensten op dit moment de voorbereidingen aan het treffen. De kost voor het overkopen van de persoonlijke pendelfiets zal gebaseerd zijn op de gemiddelde aankoopprijs die we als Stad investeerden en dan aftellen op basis van de leeftijd van de fiets. Het opzet is dat elke medewerker een concreet prijsvoorstel krijgt via een individuele communicatie. Vervolgens zal de medewerker kunnen beslissen om al dan niet in te gaan op de overname van de pendelfiets en al dan niet een verkoopovereenkomst te sluiten. We mikken hiervoor op de periode tussen april/mei en september. De exacte bedragen kan ik u nog niet meedelen, maar als je weet dat we als Stad aanzienlijke volumekortingen krijgen bij de oorspronkelijke aankoop, dan mogen we verwachten dat dit een erg interessant aanbod zal zijn. 

Ik zal de komende maanden ook aan de gemeenteraad hierover besluitvorming voorleggen. 

De collega’s die ervoor kiezen om hun fiets niet over te kopen, zullen die terug inleveren (op een centrale locatie). Hiervoor bestaat al een proces uitgewerkt FM en DBSE. 

Zoals ook vandaag gebeurt, wordt dan gekeken naar de kwaliteit van de ingeleverde fietsen om dan te beslissen of deze ingezet kunnen worden als dienstfiets voor verplaatsingen tijdens de werkuren, of ze ingezet worden in kader van het actieplan vervoersarmoede of ze de fietsvloot voor Onderwijs Gent aanvullen. Als nadien nog fietsen beschikbaar zijn worden deze via een ook al bestaande procedure verkocht via een veilinghuis.  

De fietsen in slechte staat gaan richting verschroting.

wo 25/01/2023 - 09:53