Terug
Gepubliceerd op 18/01/2023

2023_GR_00083 - Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 28/11/2019 betreffende de verlenging van de inhuurneming door de Stad van het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2023_GR_00083 - Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 28/11/2019 betreffende de verlenging van de inhuurneming door de Stad van het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7 - Goedkeuring 2023_GR_00083 - Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 28/11/2019 betreffende de verlenging van de inhuurneming door de Stad van het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?


  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad huurt sinds 01/01/2020 een pand gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7 voor de tijdelijke huisvesting van het politiecommissariaat Gentbrugge tijdens de werken aan de Felix.

Door de termijnsverlenging van de oplevering van de Felix, zal ook de tijdelijke huisvesting dienen verlengd te worden tot 31/08/2024.

Het einde van de werken aan de Felix is gepland tegen 31/03/2024 en rekening houdend met een periode van inrichting en verhuis, is ingebruikname door de politie gepland tegen 1/9/2024.

De huur van 27.000,00 EUR/jaar, de kosten van 1.300,00 EUR/jaar voor de verzekering en ook de onroerende voorheffing van +-2.500,00 €/jaar blijven gedurende de verlenging van de inhuurneming ongewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bijakte aan de huurovereenkomst 28/11/2019 betreffende de verlenging van de inhuurneming door de Stad van het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7 tot 30/08/2024.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Politiezone Gent     


Budgetplaats 33000PO 125-08  33000PO 125-10  33000PO 125-12 33000PO 125-13
33000PO 125-15 
33000PO 126-01
Categorie*         


2023 1.300,00  2.500,00  3.600,00 3.600,00
600,0027.000,00
2024 866,67  1.666,67  2.400,00 2.400,00
400,0018.000,00
Totaal 2.166,67  4.166,67  6.000,00 6.000,00
1.000,0045.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 63.333,34

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 28/11/2019 te sluiten met BVBA D@D met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Ledeberg, Oefenpleinstraat 7, voor de periode ingaande op 01/01/2023 en eindigend op 31/08/2024.