Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 24/01/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar van de personeelsleden die vermeld worden op de desbetreffende lijst, zodat zij hun decretale rol (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) binnen de vergunningverlening kunnen opnemen.

    Deze lijst vervangt de bij gemeenteraad van 25 oktober 2021 (2021_GR_00267) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD