Terug college van burgemeester en schepenen

Mon 27/06/2022 - 16:45 Virtueel - via Microsoft Teams

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst