Terug
Gepubliceerd op 19/08/2022

Agenda  commissie voor het budget

wo 31/08/2022 - 19:00 Gemeenteraadszaal

 • Toelichting aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

 • 3.

  2022_GR_00698 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast te stellen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte 2022 voor overleg voor aan de vakbonden.

 • 4.

  2022_RMW_00082 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om  de personeelsbehoefte 2022 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast te stellen.

  Het vast bureau legt het ontwerp van personeelsbehoefte 2022 voor overleg voor aan de vakbonden.

 • 6.

  2022_GR_00694 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en -Zuid met focus op mensen met een beperking voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijken Stationsbuurt Noord en Zuid, met focus op personen met een beperking, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Konekt, Lijnmolenstraat 153, 9040 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro.  

 • 7.

  2022_GR_00695 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Oud-Gentbrugge met focus op mensen in armoede, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijk Oud-Gentbrugge met focus op mensen in armoede, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Cirq, Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.  

 • 8.

  2022_GR_00696 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Binnenstad met focus op mensen in armoede en jongeren, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijk Binnenstad met focus op mensen in armoede en jongeren, voor werkingsjaren 2022-2023 met de Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen  vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.