Terug commissie voor het budget

Wed 31/08/2022 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Mededelingen

Openbare vergadering

Toelichting Jaarrapportering EVA's vzw

COMMISSIE BUDGET

Agendapunten

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

OVERLEGCOMMISSIE

Agendapunten

Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst, te sluiten met Groep Bossuyt (Groep B) nv, 9000 Gent, Joremaaie 3 bus 102, met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Hofstraat 47 voor de duur van 7 maanden, ingaande op 1 augustus 2022 en eindigend op 28 februari 2023, voor de inrichting als kleinschalige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen