Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 20/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM