Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_GR_00227 - Nieuw Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2023) - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2023_GR_00227 - Nieuw Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2023) - Goedkeuring 2023_GR_00227 - Nieuw Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2023) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil via het “Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt" het aanbod van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt verruimen door subsidies toe te kennen aan organisaties die hiertoe bijdragen. De eerste aanvraagperiode in het kader van het subsidiereglement liep van 1/12/2020 tot 31/1/2021 (goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2020), de tweede aanvraagperiode liep van 1/12/2021 en 28/02/2022 (goedgekeurd door gemeenteraad van 22 november 2021). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit is de derde projectoproep naar middenveldorganisaties om hen de mogelijkheid te geven woningen op kwalitatieve wijze in te zetten voor specifieke kwetsbare doelgroepen. Waar zij beschikken over financiële middelen voor begeleiding, ontbreekt hen de financiële mogelijkheden om panden te verwerven en te renoveren. Deze projectoproep, tot stand gekomen in overleg met de Taskforce Wonen en Opvang, komt aan de nood aan materiële ondersteuning tegemoet.

Deze derde projectoproep is gelijk aan de voorgaande, met twee aanpassingen die gebeuren vanuit de ervaring met de vorige oproepen.

1. De aanvraagperiode voor aanvragende organisaties of verenigingen wordt verlengd naar 5,5 maanden. 

2. De verkregen financiering kan volledig besteed worden aan de verwerving van de woning(en) en in voorkomend geval kan de aanvrager ook gebruik maken van de "Subsidie voor de renovatie en verbouwing van huurwoningen". De strikte voorwaarde geldt dat indien financiële middelen vanuit de projectoproep kwetsbare doelgroepen besteed worden aan renovatiewerken, de "Subsidie voor de renovatie en verbouwing van huurwoningen" niet kan aangevraagd worden. 

Hiertoe werd het 'Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2023)' opgemaakt, met inwerkingtreding op 1 april 2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Wonen 
Budgetplaats 3487700PO  
Categorie*  
Subsidiecode  
2023 534600
2024 59400 
Totaal 594000 

Voorgestelde uitgaven

€ 594.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34877 Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt (2023), zoals bij dit besluit gevoegd, met inwerkingtreding op 1 april 2023.

Bijlagen