Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 16/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
 • De Stad Gent moet (conform artikel 59 van het Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit) haar akkoord geven voor een laatste Vlaamse vaststelling van het bouwkundig erfgoed, zoals opgenomen in de Inventaris onroerend erfgoed. De Stad moet er zich eveneens toe engageren, tijdens de lopende procedure, de betrokken onroerende goederen niet op te nemen in een ander openbaar onderzoek voor het vaststellen van de inventaris van bouwkundig erfgoed zoals vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet.

  Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd hiervoor goedkeuring te verlenen.

Bedrijfsvoering - Archief
Archief Gent
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OVA3: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten westen van de Gentse Kanaalzone tot primaire weg type 1, het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :5 bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat , 9032 Wondelgem (afd. 29) sectie A 27 K, (afd. 29) sectie A 27 S2, (afd. 29) sectie A 33 P, (afd. 29) sectie A 35 Z, (afd. 29) sectie A 37 F, (afd. 29) sectie A 46 W, (afd. 29) sectie A 62 B, (afd. 29) sectie A 102 B, (afd. 29) sectie A 103 C, (afd. 29) sectie A 105 D, (afd. 29) sectie A 106 A, (afd. 29) sectie A 108 A, (afd. 29) sectie A 110 A, (afd. 29) sectie A 1008 A, (afd. 29) sectie B 32 B, (afd. 29) sectie B 34 C, (afd. 29) sectie B 35 C, (afd. 29) sectie B 48 X5, (afd. 30) sectie A 143 B, (afd. 30) sectie A 143 C, (afd. 30) sectie A 146 A, (afd. 30) sectie A 148 A, (afd. 30) sectie A 166 C, (afd. 30) sectie A 167 B, (afd. 30) sectie A 198 B, (afd. 30) sectie A 199 C, (afd. 30) sectie A 200 D, (afd. 30) sectie A 214 M, (afd. 30) sectie A 214 Y, (afd. 30) sectie A 218 C2, (afd. 30) sectie A 218 W, (afd. 30) sectie A 222 G2, (afd. 30) sectie A 223 A3, (afd. 30) sectie A 223 Y3, (afd. 30) sectie A 223 R3, (afd. 30) sectie A 223 X3, (afd. 30) sectie A 223 A4, (afd. 30) sectie A 223 Z3, (afd. 30) sectie A 223 M3, (afd. 30) sectie A 225 P, (afd. 30) sectie A 225 S, (afd. 30) sectie A 225 N, (afd. 30) sectie A 226 C, (afd. 30) sectie A 226 D, (afd. 30) sectie A 228 G, (afd. 30) sectie A 232 A2, (afd. 30) sectie A 234 W2, (afd. 30) sectie A 236 X, (afd. 30) sectie A 236 V, (afd. 30) sectie A 236 S, (afd. 30) sectie A 239 H, (afd. 30) sectie A 239 L, (afd. 30) sectie A 240 P, (afd. 30) sectie A 240 N, (afd. 30) sectie A 241 Y, (afd. 30) sectie A 241 X, (afd. 30) sectie A 241 P, (afd. 30) sectie A 241 K, (afd. 30) sectie A 241 T, (afd. 30) sectie A 241 Z, (afd. 30) sectie A 244 M, (afd. 30) sectie A 245 E, (afd. 30) sectie A 246 E, (afd. 30) sectie A 247 D, (afd. 30) sectie A 249 G, (afd. 30) sectie A 253 V, (afd. 30) sectie A 253 W, (afd. 30) sectie A 253 T, (afd. 30) sectie A 254 X, (afd. 30) sectie A 254 S, (afd. 30) sectie A 254 V, (afd. 30) sectie A 254 T, (afd. 30) sectie A 254 M, (afd. 30) sectie A 254 W, (afd. 30) sectie A 254 R, (afd. 30) sectie A 255 S, (afd. 30) sectie A 255 V, (afd. 30) sectie A 257/2, (afd. 30) sectie A 258 F2, (afd. 30) sectie A 262 P3, (afd. 30) sectie A 262 N3, (afd. 30) sectie A 262 T3, (afd. 30) sectie A 262 D2, (afd. 30) sectie A 266 X2, (afd. 30) sectie A 266 S, (afd. 30) sectie A 266 V, (afd. 30) sectie A 266 W2, (afd. 30) sectie A 277 N, (afd. 30) sectie A 278 D, (afd. 30) sectie A 282 D, (afd. 30) sectie A 287 K, (afd. 30) sectie A 287 N, (afd. 30) sectie A 287 R, (afd. 30) sectie A 287 P, (afd. 30) sectie A 287 M, (afd. 30) sectie A 288 H3, (afd. 30) sectie A 305 D4, (afd. 30) sectie A 305 G4, (afd. 30) sectie A 305 C4, (afd. 30) sectie A 305 L4, (afd. 30) sectie A 305 P4, (afd. 30) sectie A 305 F4, (afd. 30) sectie A 305 M4, (afd. 30) sectie A 305 H4, (afd. 30) sectie A 542 A, (afd. 30) sectie A 542 C, (afd. 30) sectie A 547 B, (afd. 30) sectie A 547 D, (afd. 30) sectie A 547 A, (afd. 30) sectie A 547 C, (afd. 30) sectie C 116 A, (afd. 30) sectie C 156 H, (afd. 30) sectie C 157 B, (afd. 30) sectie C 320 A, (afd. 30) sectie C 322 D, (afd. 30) sectie C 324 C, (afd. 30) sectie C 325 D, (afd. 30) sectie C 328 X, (afd. 30) sectie C 350 S4, (afd. 30) sectie C 350 M4, (afd. 30) sectie C 350 G, (afd. 30) sectie C 350 P4, (afd. 30) sectie C 350 V2, (afd. 30) sectie C 350 R4, (afd. 30) sectie C 350 N4, (afd. 30) sectie C 352 V, (afd. 30) sectie C 415 C2, (afd. 30) sectie C 470 Y, (afd. 30) sectie C 470 B2, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 511 W, (afd. 30) sectie C 514 P, (afd. 30) sectie C 514 X, (afd. 30) sectie C 518 M, (afd. 30) sectie C 518 N, (afd. 30) sectie C 518 K, (afd. 30) sectie C 529 B2, (afd. 30) sectie C 529 A2, (afd. 30) sectie C 529 E2, (afd. 30) sectie C 530 A, (afd. 30) sectie C 532 B, (afd. 30) sectie C 533 A, (afd. 30) sectie C 536 R, (afd. 30) sectie C 536 S, (afd. 30) sectie C 536 T, (afd. 30) sectie C 536 M, (afd. 30) sectie C 536 W, (afd. 30) sectie C 536 L, (afd. 30) sectie C 539 P4 en (afd. 30) sectie C 577 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een aantal voormalige buurtwegen, een rooilijnplan en de wijziging  van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005842 aan Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de reconversie van de 'Schollaert-site' tot een gemengd project bestaande uit studentenhuisvesting, sociale huurappartementen, een commerciële ruimte, buurtondersteunende functie, openbaar groen en een privaat microbos en het exploiteren van een bemaling en grondboringen bij de bouwwerken en van een transformatorcabine
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren

  • Aanvrager: Groene Wandeling gevestigd te Kortrijksesteenweg 1052/D te 9051 Gent
   • Adres: Nieuwewandeling 124, 125 en 127, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 331 G4, (afd. 6) sectie F 331 H4, (afd. 6) sectie F 331 K4 en (afd. 6) sectie F 331 F4

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022160931 aan Nieuwewandeling 124, 125 en 127 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO - OVA 5: de heraanleg en herinrichting van de R4 ten oosten van de Gentse kanaalzone tot primaire weg type II voor het gedeelte van  Arcelor-Mittal tot voorbij de Moervaart,  het inrichten van tijdelijke werfzones en de afschaffing en wijziging van verschillende buurt- en voetwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :5 bezwaren

  • Aanvrager: mevrouw Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij , 9042 Gent (afd. 13) sectie A 79/4 A, (afd. 13) sectie A 79/2, (afd. 13) sectie A 79 G, (afd. 13) sectie A 79 F, (afd. 13) sectie A 81 G, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie E 130 G, (afd. 13) sectie E 130 F, (afd. 13) sectie E 133 T, (afd. 13) sectie E 133 M, (afd. 13) sectie E 133 R, (afd. 13) sectie E 169 B, (afd. 13) sectie E 193 C, (afd. 13) sectie E 193 D, (afd. 13) sectie E 195 D, (afd. 13) sectie E 216 F, (afd. 13) sectie R 3/2 C, (afd. 13) sectie R 168/3 B, (afd. 14) sectie B 296 A, (afd. 14) sectie B 303 A, (afd. 14) sectie B 308 A, (afd. 14) sectie B 309 C, (afd. 14) sectie B 311, (afd. 14) sectie B 313 C, (afd. 14) sectie B 314 B, (afd. 14) sectie B 314 A, (afd. 14) sectie B 355 B, (afd. 14) sectie B 357 A, (afd. 14) sectie B 358 B, (afd. 14) sectie B 369 B, (afd. 14) sectie B 430 B, (afd. 14) sectie B 432 D, (afd. 14) sectie B 432 A, (afd. 14) sectie B 433 A, (afd. 14) sectie B 434 A, (afd. 14) sectie B 435, (afd. 14) sectie B 436 A, (afd. 14) sectie B 507 A, (afd. 14) sectie B 508 C, (afd. 14) sectie B 509 A, (afd. 14) sectie B 1477 C, (afd. 14) sectie B 1479 B, (afd. 14) sectie B 1480 C, (afd. 14) sectie C 452 F, (afd. 14) sectie C 456 B, (afd. 14) sectie C 457 K, (afd. 14) sectie C 467 T, (afd. 14) sectie C 467 V, (afd. 14) sectie C 467 S, (afd. 14) sectie C 474 L, (afd. 14) sectie C 477 K, (afd. 14) sectie C 480 V2, (afd. 14) sectie C 481 D, (afd. 14) sectie C 481 B, (afd. 14) sectie C 482 K2, (afd. 14) sectie C 482 N2, (afd. 14) sectie C 482 H2, (afd. 14) sectie C 482 G2, (afd. 14) sectie C 482 K, (afd. 14) sectie C 482 R2, (afd. 14) sectie C 482 P2, (afd. 14) sectie C 482 T, (afd. 14) sectie C 482 S2, (afd. 14) sectie C 482/2 D, (afd. 14) sectie C 482 L2, (afd. 14) sectie C 487 A, (afd. 14) sectie C 493 B, (afd. 14) sectie C 495 B, (afd. 14) sectie C 500 C, (afd. 14) sectie D 305 R, (afd. 14) sectie D 309/2, (afd. 14) sectie D 316 G2, (afd. 14) sectie D 320 M, (afd. 14) sectie D 331 K, (afd. 14) sectie D 357 S, (afd. 14) sectie F 23 R, (afd. 14) sectie F 23 E, (afd. 14) sectie F 156 M, (afd. 14) sectie F 156 H, (afd. 14) sectie F 158 F, (afd. 14) sectie F 166 B, (afd. 14) sectie F 166 C, (afd. 14) sectie F 168 A, (afd. 14) sectie F 169, (afd. 14) sectie F 172 F, (afd. 14) sectie F 174, (afd. 14) sectie F 176 B, (afd. 14) sectie F 189 A, (afd. 14) sectie F 193, (afd. 14) sectie F 194, (afd. 14) sectie F 197 A, (afd. 14) sectie F 198 A, (afd. 14) sectie F 201 A, (afd. 14) sectie F 202 C, (afd. 14) sectie F 202 B, (afd. 14) sectie F 213 A, (afd. 14) sectie F 214 A, (afd. 14) sectie F 313 R, (afd. 14) sectie F 313 H, (afd. 14) sectie F 328 A, (afd. 14) sectie F 536 B, (afd. 14) sectie F 541 B, (afd. 14) sectie F 549 A, (afd. 14) sectie F 579 B, (afd. 14) sectie F 582 A, (afd. 14) sectie F 587 A, (afd. 14) sectie F 591 A, (afd. 14) sectie F 594 A, (afd. 14) sectie F 595 A, (afd. 14) sectie F 598 A, (afd. 14) sectie F 603 A, (afd. 14) sectie F 608 A, (afd. 14) sectie F 609 A, (afd. 14) sectie F 612 C, (afd. 14) sectie F 613 C, (afd. 14) sectie F 617 A, (afd. 14) sectie F 623 A, (afd. 14) sectie F 624, (afd. 14) sectie F 625, (afd. 14) sectie F 627 A, (afd. 14) sectie F 628, (afd. 14) sectie F 630 A, (afd. 14) sectie F 631 A, (afd. 14) sectie F 634 B, (afd. 14) sectie F 638 B, (afd. 14) sectie F 639 A, (afd. 14) sectie F 642, (afd. 14) sectie F 671, (afd. 14) sectie F 673, (afd. 14) sectie F 674, (afd. 14) sectie F 675, (afd. 14) sectie F 686 D, (afd. 14) sectie F 686 C, (afd. 14) sectie F 689 A, (afd. 14) sectie F 689 C, (afd. 14) sectie F 689 E, (afd. 14) sectie F 689 D, (afd. 14) sectie F 689 B, (afd. 14) sectie F 693 A, (afd. 14) sectie H 1262 A, (afd. 14) sectie H 1264 C, (afd. 14) sectie H 1265 C en (afd. 14) sectie H 1267 B

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen en opheffing van gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005844 aan Barkstraat , Georges De Baetsplaats , John Kennedylaan , Karel Bauwensstraat , Kattenhoekstraat , Knippegroen , Moervaartkaai , Pleitstraat , Rodenhuizekaai , Schuitstraat , Smishoekstraat , Sprendonkstraat  en Wouterij  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO OVA4 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire wegen type II, de afschaffing en aanpassing van buurtwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :2 bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: John Kennedylaan , 9042 Sint-Kruis-Winkel (afd. ) sectie A 496 C, (afd. ) sectie A 497 A, (afd. ) sectie A 500 B, (afd. ) sectie A 503 B, (afd. ) sectie A 517 B, (afd. ) sectie A 531 A, (afd. ) sectie A 536 A, (afd. ) sectie A 549 A, (afd. ) sectie A 562 B, (afd. ) sectie A 567 B, (afd. ) sectie A 568 C, (afd. ) sectie A 569 B, (afd. ) sectie A 584 A, (afd. ) sectie A 828 C, (afd. ) sectie A 920 C, (afd. ) sectie A 922 C, (afd. ) sectie A 926 N, (afd. ) sectie A 928 E, (afd. ) sectie A 929/2 C, (afd. ) sectie A 1176 A, (afd. ) sectie A 1177, (afd. ) sectie A 1178, (afd. ) sectie A 1179 A, (afd. ) sectie A 1184, (afd. ) sectie A 1186, (afd. ) sectie A 1191, (afd. ) sectie A 1192, (afd. ) sectie A 1193, (afd. ) sectie A 1203, (afd. ) sectie A 1204 C, (afd. ) sectie A 1204 B, (afd. ) sectie F 832 B, (afd. ) sectie F 837 A, (afd. ) sectie F 862 C, (afd. ) sectie F 864 C, (afd. ) sectie F 865 C, (afd. ) sectie F 888 H, (afd. ) sectie F 896 S, (afd. ) sectie F 909 C, (afd. ) sectie F 910 K4, (afd. ) sectie F 911 B, (afd. ) sectie F 911/2, (afd. ) sectie F 911 C, (afd. ) sectie F 912 G, (afd. ) sectie F 912/2, (afd. ) sectie F 915 G, (afd. ) sectie F 916 E, (afd. 14) sectie B 296 A, (afd. 14) sectie H 915 Y, (afd. 14) sectie H 915 Z, (afd. 14) sectie H 915 S, (afd. 14) sectie H 915/2 B, (afd. 14) sectie H 915/2 A, (afd. 14) sectie H 919 D, (afd. 14) sectie H 919 C, (afd. 14) sectie H 1194 A, (afd. 14) sectie H 1196 A, (afd. 14) sectie H 1198 C, (afd. 14) sectie H 1199 C, (afd. 14) sectie H 1199 B, (afd. 14) sectie H 1200, (afd. 14) sectie H 1205 A, (afd. 14) sectie H 1207 A, (afd. 14) sectie H 1208 C, (afd. 14) sectie H 1209 F, (afd. 14) sectie H 1243 D, (afd. 14) sectie H 1260 E, (afd. 14) sectie H 1262 A, (afd. 14) sectie H 1264 C, (afd. 14) sectie H 1265 C, (afd. 14) sectie H 1267 B en (afd. 14) sectie H 1267 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005843 aan John Kennedylaan  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO OVA2 het uitvoeren van infrastructuurwerken voor het optimaliseren van de R4 West tot primaire weg type I gelegen tussen de waterloop Molenvaardeken en de overbrugging van de Ringvaart  en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren

  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Buitenring-Wondelgem -, Eversteinlaan   en Ringvaartweg-Wondelgem , 9000 Gent (afd. ) sectie B 210 L, (afd. ) sectie B 223 C, (afd. ) sectie B 224 C, (afd. ) sectie B 225 C, (afd. ) sectie B 226 C, (afd. ) sectie B 227 H, (afd. ) sectie B 228 B, (afd. ) sectie B 235 B, (afd. ) sectie B 292 F, (afd. ) sectie B 293 D, (afd. ) sectie B 295 F, (afd. ) sectie B 302 D, (afd. ) sectie B 304 D, (afd. ) sectie B 304 C, (afd. ) sectie B 311 F, (afd. ) sectie B 311 G, (afd. ) sectie B 311 E, (afd. ) sectie B 311 D, (afd. ) sectie B 332 F, (afd. ) sectie B 780 D, (afd. ) sectie B 781 A, (afd. ) sectie B 781 D, (afd. ) sectie B 782 L, (afd. ) sectie B 782 M, (afd. ) sectie B 782 H, (afd. ) sectie B 782 K, (afd. ) sectie B 784 B, (afd. ) sectie B 801 A, (afd. ) sectie B 827 T, (afd. ) sectie B 832 A, (afd. ) sectie B 850 A, (afd. ) sectie B 862 D, (afd. ) sectie B 867 A, (afd. ) sectie B 868 B, (afd. ) sectie B 881 B, (afd. ) sectie B 889 B, (afd. ) sectie B 905 H, (afd. ) sectie B 958 D, (afd. ) sectie B 960 E, (afd. ) sectie B 963/2, (afd. ) sectie B 963 Y, (afd. ) sectie B 963 W, (afd. ) sectie B 963 Z, (afd. ) sectie B 963 A2, (afd. ) sectie B 963 S, (afd. ) sectie B 963 R, (afd. ) sectie B 974 A, (afd. ) sectie B 975 A, (afd. ) sectie B 1031 B, (afd. ) sectie C 843 A, (afd. ) sectie C 844 B, (afd. ) sectie C 846 B, (afd. ) sectie C 852 B, (afd. ) sectie C 880 C, (afd. ) sectie C 887 A, (afd. ) sectie C 936 B, (afd. ) sectie C 937 A, (afd. ) sectie C 939 A, (afd. ) sectie C 940 A, (afd. ) sectie C 943 A, (afd. ) sectie C 944 A, (afd. ) sectie C 946 A, (afd. ) sectie C 947 A, (afd. ) sectie C 949, (afd. ) sectie C 950 A, (afd. ) sectie C 950 B, (afd. ) sectie C 951 A, (afd. ) sectie C 952 V2, (afd. ) sectie C 952 E, (afd. ) sectie C 952 L, (afd. ) sectie C 952 Z2, (afd. ) sectie C 963/2, (afd. ) sectie C 966 D, (afd. ) sectie C 972 B, (afd. ) sectie C 1067 F, (afd. ) sectie C 1067 D, (afd. ) sectie C 1069 C2, (afd. ) sectie C 1069 M, (afd. ) sectie C 1070 C, (afd. ) sectie C 1071 A, (afd. ) sectie C 1072 A, (afd. ) sectie C 1075 A, (afd. ) sectie C 1077 A, (afd. ) sectie C 1078 T2, (afd. ) sectie C 1078 K2, (afd. ) sectie C 1078 B3, (afd. ) sectie C 1079 D, (afd. ) sectie C 1081 E2, (afd. ) sectie C 1081 A2, (afd. ) sectie C 1081 V, (afd. ) sectie C 1081 N2, (afd. ) sectie C 1081 M2, (afd. ) sectie C 1081 D2, (afd. ) sectie C 1084, (afd. ) sectie C 1086 A, (afd. ) sectie C 1088, (afd. ) sectie C 1100 V, (afd. ) sectie C 1100 T, (afd. ) sectie C 1103 R, (afd. ) sectie C 1103 P, (afd. ) sectie C 1193 K, (afd. ) sectie C 1194 S, (afd. ) sectie C 1194 V, (afd. ) sectie C 1194 T, (afd. ) sectie C 1195 D, (afd. ) sectie C 1200 Z, (afd. ) sectie C 1200 W2, (afd. ) sectie C 1200 G2, (afd. ) sectie C 1200 R3, (afd. ) sectie C 1200 V3, (afd. ) sectie C 1200 X, (afd. ) sectie C 1200 W4, (afd. ) sectie C 1200 S4, (afd. ) sectie C 1200 Y, (afd. ) sectie C 1200 S2, (afd. ) sectie C 1200 H2, (afd. ) sectie C 1200 W, (afd. ) sectie C 1200 Y2, (afd. ) sectie C 1200 X2, (afd. ) sectie C 1200 R2, (afd. ) sectie C 1200 F2, (afd. ) sectie C 1200 E2, (afd. ) sectie C 1200 F, (afd. ) sectie C 1200 V4, (afd. ) sectie C 1203 C, (afd. ) sectie C 1204 G2, (afd. ) sectie C 1204 K2, (afd. ) sectie C 1204 N2, (afd. ) sectie C 1204 H2, (afd. ) sectie C 1207 C6, (afd. ) sectie C 1207 L5, (afd. ) sectie C 1207 M5, (afd. ) sectie C 1207 V5, (afd. ) sectie C 1207 K5, (afd. ) sectie C 1207 D6, (afd. ) sectie C 1207 T4, (afd. ) sectie C 1207 W5, (afd. ) sectie C 1208 B, (afd. ) sectie C 1209 B, (afd. ) sectie C 1211/2 B, (afd. ) sectie C 1217, (afd. ) sectie C 1220, (afd. ) sectie C 1221, (afd. ) sectie C 1249 A, (afd. ) sectie C 1312 B, (afd. ) sectie C 1313 C, (afd. ) sectie C 1315 R, (afd. ) sectie C 1315 L, (afd. ) sectie C 1315 M, (afd. ) sectie C 1315 T, (afd. ) sectie C 1315 P, (afd. ) sectie C 1319 B, (afd. ) sectie C 1320 G, (afd. ) sectie C 1330, (afd. ) sectie C 1335, (afd. ) sectie C 1336, (afd. ) sectie C 1339 A, (afd. ) sectie C 1340 A, (afd. ) sectie C 1356 K, (afd. ) sectie C 1356 B, (afd. ) sectie C 1356 G, (afd. ) sectie C 1356 D, (afd. ) sectie C 1356 A, (afd. ) sectie C 1356 E, (afd. ) sectie C 1356 F, (afd. ) sectie C 1356 H, (afd. ) sectie C 1356 C, (afd. ) sectie C 1360 A, (afd. ) sectie C 1360 B, (afd. ) sectie D 816/3, (afd. ) sectie D 816/2, (afd. ) sectie D 817/2 A, (afd. ) sectie D 817/2 C, (afd. ) sectie D 819/3, (afd. ) sectie D 819/2, (afd. ) sectie D 822/2, (afd. ) sectie D 822/3, (afd. ) sectie D 824/3 A, (afd. ) sectie D 834/2 A, (afd. 30) sectie A 61 D, (afd. 30) sectie A 61 C, (afd. 30) sectie A 65 A, (afd. 30) sectie A 65/2, (afd. 30) sectie A 66 B, (afd. 30) sectie A 73 C, (afd. 30) sectie A 74 B, (afd. 30) sectie A 75, (afd. 30) sectie A 76 C, (afd. 30) sectie A 78 B, (afd. 30) sectie A 138 C, (afd. 30) sectie A 143 B, (afd. 30) sectie A 143 C, (afd. 30) sectie A 146 A, (afd. 30) sectie A 171 H, (afd. 30) sectie A 171 F en (afd. 30) sectie A 198 B

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005841 aan Buitenring-Wondelgem -, Eversteinlaan   en Ringvaartweg-Wondelgem  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO-OVA6: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I: tussen Energiestraat (knoop O6bis) en de Langerbruggestraat (knoop O8),  de afschaffing van verschillende buurt- en voetwegen en het inrichten van tijdelijke werfzones
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : geen bezwaren

  • Aanvrager: mevrouw Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel, de heer Gunther Muyshondt wonende te Rijvisschestraat 162 te 9052 Gent en TM BRAVO4 EPC VVZRL gevestigd te Rijvisschestraat 126 te 9052 Gent
   • Adres: Desteldonkstraat , Energiestraat , Fritiof Nilsson Piratenstraat , Hulsdonk , Imsakkerlaan , John Kennedylaan , Lange Mate  en Traktaatweg , 9042 Gent (afd. 12) sectie A 403 H2, (afd. 12) sectie A 790/2 H, (afd. 12) sectie A 803/2 B, (afd. 12) sectie A 1055 M, (afd. 12) sectie A 1059 D, (afd. 12) sectie A 1061 P, (afd. 12) sectie A 1061 R, (afd. 12) sectie A 1062 F, (afd. 12) sectie A 1062 H, (afd. 12) sectie A 1063 C, (afd. 12) sectie A 1068 A, (afd. 12) sectie A 1069 A, (afd. 12) sectie A 1069 C, (afd. 12) sectie A 1070 A, (afd. 12) sectie A 1071 D, (afd. 12) sectie A 1073 E, (afd. 12) sectie A 1075 L3, (afd. 12) sectie A 1075 X3, (afd. 12) sectie A 1075 Z2, (afd. 12) sectie A 1075 T3, (afd. 12) sectie A 1085 K, (afd. 12) sectie A 1096 F2, (afd. 12) sectie A 1096 K3, (afd. 12) sectie A 1119 D, (afd. 12) sectie A 1128 K, (afd. 12) sectie A 1456/2 A, (afd. 12) sectie A 1544 B, (afd. 12) sectie A 1544 A, (afd. 13) sectie A 74 D, (afd. 13) sectie A 86 C, (afd. 13) sectie A 95 D, (afd. 13) sectie A 153 V, (afd. 13) sectie A 527 D, (afd. 13) sectie A 536 B, (afd. 13) sectie A 539 G, (afd. 13) sectie A 539 F, (afd. 13) sectie A 542 C, (afd. 13) sectie A 545/2 A, (afd. 13) sectie A 545/2 B, (afd. 13) sectie A 547 B, (afd. 13) sectie A 653 E, (afd. 13) sectie A 656 B, (afd. 13) sectie A 663 C, (afd. 13) sectie A 664 D, (afd. 13) sectie A 669 A, (afd. 13) sectie A 674 B, (afd. 13) sectie A 724 D, (afd. 13) sectie A 730 E, (afd. 13) sectie A 732 L, (afd. 13) sectie A 732 K, (afd. 13) sectie A 733/2 D, (afd. 13) sectie A 935 K, (afd. 13) sectie A 958 D, (afd. 13) sectie A 963 E, (afd. 13) sectie A 968 C, (afd. 13) sectie A 968 D, (afd. 13) sectie B 16 Z4, (afd. 13) sectie B 16 A5, (afd. 13) sectie B 16 R5, (afd. 13) sectie B 16 P2, (afd. 13) sectie B 16 X5, (afd. 13) sectie B 16 N6, (afd. 13) sectie B 16 B7, (afd. 13) sectie B 16 V6, (afd. 13) sectie B 16 X6, (afd. 13) sectie B 194 T2, (afd. 13) sectie R 58 A2, (afd. 13) sectie R 58 Z, (afd. 13) sectie R 58 H2, (afd. 13) sectie R 568/2 D, (afd. 13) sectie R 648/2 en (afd. 13) sectie R 1155 D

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing  van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005845 aan Desteldonkstraat , Energiestraat , Fritiof Nilsson Piratenstraat , Hulsdonk , Imsakkerlaan , John Kennedylaan , Lange Mate  en Traktaatweg.

 • Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 4 loten bestemd voor eengezinswoningen, meergezinswoningen (totaal max. 36 woongelegenheden) en parkeerplaatsen, 1 lot voor privaat collectieve tuin en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter, openbare groenzone en rioleringswerken
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar

  • Aanvrager : “CREWO” gevestigd te Vrouwenstraat 30 te 9032 Gent en Cree-Invest BVBA met als contactadres Denderbellestraat 120 te 9200 Dendermonde

  • Adres : Vrouwenstraat 30, 9032 Gent

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2022139684 aan Vrouwenstraat 30 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent