Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_GR_00203 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2022 - Kennisneming

Themacommissie
do 23/03/2023 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2023_GR_00203 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2022 - Kennisneming 2023_GR_00203 - Jaarverslag Ombudsvrouw 2022 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 en gewijzigd op 14 december 2020, artikel 4, § 5, b.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij raadsbesluit van 17 december 1996 werd een Ombudsdienst opgericht en werd het reglement inzake de werking van de Gentse Ombudsdienst goedgekeurd.
In de gemeenteraad van 25 april 2016 werd voormeld reglement opgeheven en vervangen door het 'reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man', het reglement werd op 14 december 2020 gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 5, b van voormeld reglement brengt de Ombudsvrouw/man jaarlijks aan de gemeenteraad schriftelijk verslag uit over haar/zijn werkzaamheden.

De Ombudsvrouw heeft een verslag gemaakt over haar werkzaamheden in 2022

Het 'Jaarverslag Ombudsvrouw 2022 - met een document 'bijlagen bij het jaarverslag Ombudsvrouw 2022', bestaande uit

  • Bijlage 1: Reglement Ombudsdienst
  • Bijlage 2: Beoordelingscriteria
  • Bijlage 3: Behandelde klachten in 2022 per departement

wordt ter kennisneming voorgelegd. 

Activiteit

AC34798 Organiseren interne werking Ombudsdienst

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het 'Jaarverslag Ombudsvrouw 2022' - met bijlagen 


Bijlagen

  • Jaarverslag ombudsvrouw 2022.pdf
  • Bijlagen Jaarverslag Ombudsvrouw 2022.pdf
  • Antwoord van het college op het jaarverslag 2022 van de Ombudsvrouw