Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_MV_00186 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Toegankelijkheid attracties Halfvastenfoor

vragenuurtje
ma 27/03/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
2023_MV_00186 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Toegankelijkheid attracties Halfvastenfoor 2023_MV_00186 - Mondelinge vraag van raadslid Patricia De Beule: Toegankelijkheid attracties Halfvastenfoor

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de lokale media konden we het verhaal lezen van de bewoners van vzw De Karrekol uit Drongen, voor wie een bezoek aan de Halfvastenfoor geen evidentie bleek. De personen met een fysieke en mentale beperking bleken op zo goed als geen attractie terecht te kunnen.

De opbouw van de kramen en de beperkte ruimte maken dat het wegwerken van fysieke drempels een uitdaging vormt. Nochtans lijkt de bereidwilligheid bij de foorkramers er wel te zijn. Bovendien is dit een probleem dat zich uiteraard niet enkel in Gent voordoet.

Als reactie op het concrete voorval werd een rondgang door de toegankelijkheidsambtenaar gepland om de pijnpunten in kaart te brengen en suggesties te doen voor ingrepen door de foorkramers.

Indiener(s)

Patricia De Beule

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 22/03/2023 - 20:23

Toelichting

  1. Heeft deze rondgang intussen plaatsgevonden?
  2. Wat waren de conclusies van de toegankelijkheidsambtenaar en heeft dit al tot concrete ingrepen door de foorkramers geleid?