Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_MV_00189 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak gevaarlijke punten in Gent

vragenuurtje
ma 27/03/2023 - 18:00 gemeenteraadszaal
2023_MV_00189 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak gevaarlijke punten in Gent 2023_MV_00189 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak gevaarlijke punten in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Onlangs raakte nog maar eens een fietser zwaar gewond op een gevaarlijk kruispunt, i.c. de Keizerspoort. Op de commissie MEO dd 14/03/23 bespraken we dit, en meer algemeen de aanpak gevaarlijke punten in Gent, vrij uitgebreid. Eind die week zou u een overleg hebben met AWV en met Fietsberaad over dat kruispunt. Er werden diverse suggesties gedaan op de commissie MEO die u zou meenemen in uw overleg :

  • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers : bv. met OFOS en STOP-streep te verleggen, uitkraging brug voor voetgangers waardoor fietsers én voetgangers meer ruimte zouden krijgen;
  • Conflictvrije lichtenregeling
  • Aanpassing signalisatie
  • Haalbaarheid venstertijd verbod zwaar verkeer op dit kruispunt in ochtendspits ?
  • Toepassen MIA-scan. 
  • … 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/03/2023 - 11:37

Toelichting

Tot welke afspraken heeft dit overleg geleid?

  • Welke voorstellen tot aanpassing van dat kruispunt Keizerspoort werden er op tafel gelegd, en welke aanpassingen zullen meegenomen worden in een aangepast kruispuntontwerp? 
  • Verdere betrokkenheid partners?
  • Op welke termijn verwacht u een aangepast ontwerp van kruispunt, en vooral, wanneer zal het kruispunt worden aangepast? Of wordt er gefaseerd te werk gegaan?