Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • 1.

  2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

 • 2.

  2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

 • 3.

  2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

 • 4.

  2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

 • 5.

  2023_RMW_00057 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

 • 6.

  2023_RMW_00055 - Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 - Addendum voor Begeleiding van niet-begeleide-minderjarigen en hun gezin voor en na gezinshereniging voor het werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

 • 7.

  2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

 • 8.

  2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

 • 9.

  2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

 • 10.

  2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

 • 11.

  2023_RMW_00052 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 5 juni 2023 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

 • 12.

  2023_RMW_00066 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2022 - Advies

 • 13.

  2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

 • 14.

  2023_RMW_00067 - Beëindiging zakelijke rechten Nazareth, Oudenaardseheerweg – uitbetaling vergoeding - Goedkeuring

 • 15.

  2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

 • 16.

  2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

 • 17.

  2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring