Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:58
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging 2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde het reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties goed in de gemeenteraad van december 2019. Het reglement werd ook goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van februari 2020, gezien het een dienstverlening betreft die wordt verleend door zowel stad als ocmw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De meeste belasting- retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven voor de retributies en andere dienstverlening niet meer in verhouding tot de kostprijs van de dienstverlening. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee wordt de gestegen kostprijs gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.

Wat betreft het tarief voor inlichtingen met betrekking tot handelingen door politiezone Gent, werd inmiddels vastgesteld dat deze dienstverlening in de praktijk niet meer aangeboden wordt. Het betreffnde tarief (in artikel 2, §3) kan dan ook worden opgeheven.

De diverse diensten die opzoekingen en publicaties aanbieden zijn gelast met de toepassing van dit reglement.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

De financiële impact betreft uitsluitend de tariefwijziging die reeds werd verrekend bij BO2023.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de tarieven in artikel 2 van reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties', goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 17 februari februari 2020;  en goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020 als volgt:

 • §1: 

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Per begonnen half uur

16,90

17,20

17,50


 • §2: 


Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Lijst van inwoners (op papier) per blad, minimum 40 bladen

         0,70   

         0,80   

         0,80   

Lijst van inwoners (op etiket) per blad van 24 etiketten, minimum 13 bladen

         3,00      

         3,00   

         3,10   

Statistieken per statistiek, minimum 3 statistieken

         9,00   

         9,20   

         9,40   

Inwonersbestand (digitaal) *

    372,00      

    380,00      

    387,00      

Demografische gegevens per boek

         9,00   

         9,20   

         9,40   

Stratenbestand (digitaal) per bestand

      14,60      

      14,90      

      15,20      


 • §3 wordt opgeheven
 • §4:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Tot 50 bladzijden A4

Gratis

Gratis

Gratis

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50

 0,30      

 0,30      

 0,30      

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde

 0,80      

 0,90      

 0,90      

Forfait verzendingskosten

 5,60      

 5,70      

 5,80      

 • §5:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Tot 50 bladzijden A4

Gratis

Gratis

Gratis

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50

 0,30      

 0,30      

 0,30      

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde

 0,80      

 0,90      

 0,90      

Plannen zwart-wit, per m²

 2,70      

 2,80      

 2,80      

Plannen in kleur, per m²

 5,40      

 5,60      

 5,70      

Plots van plannen, per m²

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Forfait verzendingskosten

 11,20      

 11,50      

 11,70      

 • §6:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Per CD-ROM

 13,50      

 13,80      

 14,00      

Forfait verzendingskosten*

 5,60      

 5,70      

 5,80      


De wijzigingen gaan in op 1 juli 2023

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties', zoals gevoegd in bijlage, met ingang van 1 juli 2023.

Bijlagen

 • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
 • Te wijzigen retributiereglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd reglement