Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring 2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toreke vzw is een Gentse organisatie die laagdrempelige buurtvoorzieningen in Gentse wijken inricht in het Rabot en in Muide-Meuleste. De vzw beheert twee sociale restaurants waar het opleidings- en tewerkstellingskansen biedt aan mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. 

In 2016 verkreeg vzw Buurtdiensten Gent Noord een erkenning als sociaal restaurant voor het restaurant Oud Postje, gelegen op de Meulesteedsesteenweg 455. Op 1 januari 2018 fusioneerde 't Oud Postje met Toreke vzw. Toreke vzw vormt sindsdien één juridische entiteit met twee vestigingen: vestiging 't Oud Postje in Muide Meulestede en vestiging Eétcafé Toreke in het Rabot.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het restaurant 't Oud Postje in de Meulesteedsesteenweg 455, sloot in februari 2023 de deuren en verhuisde naar een nieuwe vestiging gelegen in het Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515. 

Vanaf 18 april zal de werking van het sociale restaurant gecontinueerd worden op deze nieuwe locatie onder de naam Café M.

Activiteit

ACD1013 Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

keurt goed de overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant 't Oud Postje, gelegen in de Meulesteedsesteenweg 455, naar de vestigingseenheid gelegen in de Meulesteedsesteenweg 515 onder de naam Café M