Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 22:03
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 36
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging 2023_RMW_00064 - Reglement - Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het tariefreglement voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra werd goedgekeurd op 25 mei 2020 en laatst gewijzigd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.

Voor het betrokken reglement, werd eerder reeds voorzien in een eenmalige aanpassing van de tarieven vanaf september 2023 (start van activiteitenjaar 2023-2024).

De wijziging voorziet in een jaarlijkse stijging van de tarieven van 2%, een eerste keer toe te passen in september 2024 voor activiteitenjaar 2024-2025, een tweede maal in september 2025 voor het activiteitenjaar 2025-2026. De maximabedragen worden opgetrokken om de tarieven die daaronder vallen, de komende jaren op dezelfde wijze te laten evolueren. 

Bijkomend wordt de grens voor het forfait van persoonlijk vervoer opgetrokken van 4,1 tot 6 km. Deze iets hogere drempel voor korte ritten werkt ontradend voor wie nog op een andere manier in het LDC kan geraken (maar is niet te hoog voor mensen die het vervoer wel écht nodig hebben). Nu merken we dat de LDC vragen krijgen naar vervoer van mensen die het strikt genomen niet nodig hebben, terwijl er een beperkte capaciteit is inzake aanbod. Conform de opdracht van de LDC willen we mensen net aanmoedigen om zo lang mogelijk actief te blijven. Met dit tarief kunnen de LDC makkelijker samenwerken met andere vervoersaanbieders. Momenteel zijn de LDC goedkoper dan de andere vervoersaanbieders in de social profit (zoals trivelo, Mobar). De LDC krijgen mensen daardoor niet naar een ander systeem (bijv. het meer duurzame Trivelo, per triofiets), als die duurder is dan een autorit met één van de LDC-vrijwilligers.

Het Departement Gezondheid en Zorg is belast met de uitvoering van dit reglement.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Over de diverse betrokken diensten en diverse soorten prestaties (cafetaria, activieiten, vervoer, ...) wordt volgend effect op de inkomsten verwacht:

2024
4.293
2025
8.748
Totaal
13.041

Verwachte ontvangsten

€ 13.041,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vervangt de tarieftabellen in artikel 3 van het reglement 'Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra' met ingang van 1 september 2023 als volgt:

"§1.


Tarief in euro per activiteitenjaar

2023-2024

2024-2025

Vanaf 2025-2026

Type 1, per uur via abonnement

3,00

3,10

3,10

Type 2, per contactmoment via abonnement 

3

3,10

3,10

Type 2, per contactmoment via 5-beurtenkaart of 10-beurtenkaart

5,00

5,10

5,20

Type 3A, per keer

3,50

3,60

3,60

Type 3B, per dagdeel

5,00

5,10

5,20

Type 4, per les via abonnement

3,50

3,60

3,60

Type 5, abonnement vanaf september

30,00

31,00

31,00

Type 5, abonnement vanaf januari

20,00

20,50

20,50

Type 5, abonnement vanaf mei

10,00

10,50

10,50

Type 5, toeslag kermiek

20,00

20,50

21,00

Keramiekoven eigen werk, per kg

5,00

5,10

5,20

Carambole, per halfuur

0,50

0,50

0,50

Tapbiljart, per spel

0,20

0,20

0,20

§2.

Tarief in euro per activiteitenjaar

2023-2024

2024-2025

Vanaf 2025-2026

Wandelkaart, fietskaart

12,00

12,00

12,00

Langdurende wandeling, per keer

3,00

3,00

3,10

Fietstocht, per keer

3,00

3,00

3,10

§3.

Uitstap

Maximum 115 euro

Maaltijd tijdens uitstap

Maximum 45 euro

Tea time uitstap

Maximum 15 euro 

Feestmaaltijden met animatie

Maximum 55 euro 

Feestmaaltijden georganiseerd door dienstencentrum

Maximum 40 euro

§4.

Tarief in euro per activiteitenjaar

2023-2024

2024-2025

Vanaf 2025-2026

Klusje, per begonnen uur

2,50

2,60

2,60

Kilometervergoeding klusje, per km*

0,42

0,42

0,42

Boodschappenbus, per rit

5,00

5,10

5,20

Boodschappenbus met kansentarief, per rit

3,00

3,10

3,10

Gebruik van wasmachine of droogkast LDC, per beurt

2,50

2,60

2,60

Thuiszorg overbruggingshulp, per uur

6,00

6,10

6,20

Thuiszorg overbruggingshulp VT**, per uur

3,50

3,60

3,60

Persoonlijk vervoer tot 6km, per rit


2,50

2,70

Persoonlijk vervoer vanaf 6km, per km*


0,42

0,42

SURPLUS 5 beurten

5,50

5,60

5,70

SURPLUS basistarief

1,10

1,10

1,10

§6.b.

Waters, frisdranken per stuk

Maximum 5 euro

Warme dranken per stuk

Maximum 8 euro

Aperitieven en geestrijke dranken, per stuk

Maximum 11 euro

Bieren per stuk

Maximum 8 euro 

Wijnen per glas

Maximum 5 euro 

Wijnen en andere alcoholische dranken, per fles

Maximum 23 euro

§6.c.

Snoep, koeken, roomijs per stuk

Maximum 3 euro

Pattisserie, per stuk

Maximum 5 euro

Specialiteiten, per stuk

Maximum 8 euro 

§7.

Behandelingen kapper

Maximum 60 euro

Behandelingen pedicure/manicure

Maximum 40 euro

Behandelingen gelaats- en lichaamsverzorging

Maximum 70 euro 

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen tariefreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd tariefreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd tariefreglement