Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring 2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

    • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
    • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 4°.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent stapte in september 2019 in op de raamovereenkomst van het VVSG betreffende het verwerken van de uitgaande post met de firma bpost. Dit contract verloopt op 26 september 2023.

Op dit moment is een overheidsopdrachtenprocedure binnen de Stad Gent lopende voor de postverwerkingsdiensten. De huidige opdracht rond de postverwerkingsdiensten met de firma Mirto loopt af op 1 december 2023. De Stad nam het deel postbedeling (fysiek aangeleverde post) mee op in deze overheidsopdracht als apart perceel. OCMW Gent zal instappen op deze overheidsopdracht. 

Er dient bijgevolg een periode overbrugd te worden van september tot december 2023. 

Om niet zelf een nieuwe procedure te moeten opstarten voor deze beperkte periode zou de Stad willen instappen op de raamovereenkomst van Creat. Aankoopcentrale Creat gunde begin dit jaar een raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde post aan Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost. Er is geen bijdrage in de werking van Creat van toepassing. 

 Er is ook geen opzegperiode van toepassing bij bpost, waardoor er al gestart zou kunnen worden op 1 juni 2023. De prijzen van de verzending liggen lager bij Easypost waardoor de Stad en het OCMW een besparing op de verzendkosten kunnen bekomen. Hoe vroeger er gestart wordt, hoe sneller de Stad en het OCMW van de lagere tarieven kunnen genieten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent stelt voor om toe te treden tot de door Creat afgesloten overeenkomst met de firma Easypost voor Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post .

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: Creat

Duur van de overeenkomst: 48 maanden; de Stad/het OCMW zou afnemen van de overeenkomst voor 6 maanden (van 1 juni 2023 tot 1 december 2023)

Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst

Er wordt goedkeuring gevraagd om gedurende 6 maanden  af te nemen op de raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post waarvan de dienstverlening zal uitgevoerd worden door Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost, en een overeenkomst wordt gesloten met Creat aankoopcentrale, Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stad Gent  OCMW Gent
Budgetplaats 347380000
U10110000 
Categorie*  E
2023 260.000 euro  100.000 euro 
Totaal 260.000 euro  100.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 360.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de door Creat afgesloten raamovereenkomst voor Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: Creat

Duur van de overeenkomst: 48 maanden (OCMW Gent wenst af te nemen gedurende 6 maanden)

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijstBijlagen

  • Prijslijst-fysieke-uitgaande-post-Easypost