Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring 2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, eerste lid, en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van TMVS.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 6 april 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 te Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.
De vergadering zal hybride doorgaan: de deelnemers kunnen hetzij aan de fysieke vergadering deelnemen, of de vergadering digitaal via ZOOM volgen.

De agenda luidt als volgt:

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

VariaWaarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agenda van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die fysiek zal doorgaan, met de mogelijkheid digitaal deel te nemen via ZOOM, op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent, met name: 

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30, om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVS dv, hetzij per post TMVS dv p/a Intercommunaal Beheer Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20230620AVTMVS@farys.be


Bijlagen

  • 2023-06-20 AV TMVS - Aangetekende oproeping.pdf
  • 2023-06-20 AV TMVS - Lijst bestemmelingen.pdf
  • 2023-06-20 AV TMVS - Agenda en bijlagen.pdf