Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring 2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School wil Stad Gent onderzoeken hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

Stad Gent wil binnen het beschikbare budget en in overleg tussen de scholen, onderzoekers en projectleiders maximaal onderstaande randvoorwaarden vervuld zien:

 • betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie 
 • zo gezond mogelijk
 • zo duurzaam mogelijk (zie ook Gentse voedselstrategie)
 • zonder stigmatiserende effecten op kinderen
 • waarbij scholen uit verschillende schoolnetten maximaal ontzorgd worden, rekening houdend met infrastructurele mogelijkheden
 • administratief eenvoudig voor alle partners
 • en uitrolbaar binnen de Gentse scholencontext

In kader van het project Lekker(s) op School werden voor het schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 subsidieovereenkomsten afgesloten met:

 • vzw Impuls (basisschool Sint-Salvator / nieuwe naam: Dokata), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Daarnaast wordt ingezet op een aanvullend gezond aanbod voor kinderen die een eigen lunchbox meebrengen (pimpen brooddozen). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd of aanvullende maaltijd (pimpen brooddozen).

 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een solidariteitsbijdrage voor een 10-uurtje heeft en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per 10-uurtje.

 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van gratis warme maaltijden en gratis opvang voor alle kleuters heeft. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent: onderzoekt welke indicatoren in de toekomst kunnen gebruikt kunnen worden om kortingspercentages aan te koppelen en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Er wordt tevens onderzocht wat de effecten zijn van een invoering van een kortingspercentage van 80% op de warme maaltijd voor alle kleuters (die niet op internaat zitten). Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter, per maaltijd.

 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent: onderzoekt welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden en in samenspraak met de school wordt gezocht naar een eenvoudig administratief betalings- en registratiesysteem. Stad Gent voorziet een maximumbedrag per kleuter per maaltijd.

 • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent: geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent een aanbod aan gezonde en duurzame aanvulling op de lunchboxen van de kleuters voorziet via de raamovereenkomsten van de Stad Gent. Naast het aanbod via de raamovereenkomsten, werkt de school samen met een cateraar uit de sociale economie om 2 dagen/week te voorzien in een kant-en-klaar aanbod ter aanvulling van de lunchboxen.

 •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent: ingezet op gezonde, duurzame en voedzame 10-uurtjes. Gezien er binnen het Onze-Lieve-Vrouwcollege nog geen (externe) cateraar actief was die in het aanbod kon voorzien, werd geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent in dit aanbod voorzien via de raamcontracten van Stad Gent. Daarnaast werkt de school samen met een cateraar uit de sociale economie om 2 dagen/week te voorzien in een kant-en-klaar aanbod voor een 10-uurtje.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De onderzoeksfase van het pilootproject Lekker(s) op School duurt 2 jaar (schooljaar 2021-2022 en 2022-2023). De subsidieovereenkomsten met de scholen werden initieel voor 1 schooljaar afgesloten en verlengd voor schooljaar 2022-2023. Op die manier kon na het eerste jaar bijgestuurd worden waar nodig, zo werd een prestatie toegevoegd om het aanbod van Lekker(s) op School nog beter bekend te maken bij de ouders en er wordt eveneens rekening gehouden met de feedback van de scholen.  De huidige overeenkomsten verlopen vlot. Om de continuïteit van het project te garanderen worden onderstaande subsidieovereenkomsten met de scholen hernieuwd. De bedragen in de subsidieovereenkomsten zijn berekend op basis van gegevens van huidig schooljaar, maar gezien de sterke stijging in voedingsprijzen werd gerekend met een marge van 15% op de prijzen van de maaltijden van schooljaar 2022-2023 om eventuele prijsstijgingen op te vangen. Op dit moment zijn immers nog niet alle maaltijdprijzen voor komend schooljaar bekend. Gezien de noodzaak van deze marge, werd besloten om komend schooljaar geen extra budget meer te voorzien voor een actie rond de bekendmaking van het aanbod. In bijlage zijn volgende overeenkomsten toegevoegd:

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / voorheen Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

Overzicht van de uitgaven

 • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2023 42.508 euro 
  2024 18.218 euro 
  Totaal 60.725 euro 


 • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2023  17.759 euro 
  2024 7.611 euro 
  Totaal25.370 euro 


 • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent

 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  2023 58.251 euro 
  2024 24.965 euro 
  Totaal 83.215 euro


 • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  20239.799 euro 
  2024 4.199 euro 
  Totaal13. 998 euro  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent
 • Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
  BudgetplaatsB10130000 
  Categorie*6495000 
  Subsidiecode
  20238.738 euro 
  2024 3.745 euro 
  Totaal 12.482 euro

  Voorgestelde uitgaven

  € 195.790,00

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024, met vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage

  Artikel 2

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024 met basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 3

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024, met Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 4

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024, met MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

  Artikel 5

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Lekker(s) Op School - periode 1 september 2023 tot en met 30 juni 2024 met GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.


  Bijlagen