Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 22:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 46
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontving een subsidie (koninklijk besluit 30 november 2022) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie aan OCMW Gent voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid. In overleg met verschillende stakeholders kwam het voorstel om onder andere extra middelen toe te kennen aan het Gentse Overkophuis, waarmee zij kunnen inzetten op de toeleiding van jongeren met een financiële behoeftigheid en een extra en specifiek aanbod voor deze doelgroep ontwikkelen. Overkop bestaat dit jaar 5 jaar. De werking van Overkop breidde de afgelopen 5 jaar zeer snel uit, van een basisonthaal en enkele activiteiten per week, naar meer openingsuren, een veel groter en diverser bereik van jongeren, bijkomende projecten rond participatie, extra-muros-activiteiten, competentieverhoging en consults voor jeugdwerkers, samenwerkingen met partners uit het brede Gentse middenveld (gezondheid, welzijn, jeugd, sport, cultuur, jeugdhulp, VAPH-sector, enz.). 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Echter, het toeleiden van jongeren die opgroeien in kansarmoede vergt een intensieve en specifieke aanpak. Hiervoor is vindplaatsgericht werken,  drempels verlagen,  warme toeleiding, samenwerkingen met organisaties die de jongeren bereiken én samenwerking met vertrouwensfiguren essentieel. Via het creëren van een veilig en laagdrempelig klimaat binnen de werking willen we jongeren bij Overkop verder in het vizier houden. Overkop bereikt op vandaag reeds heel wat financieel behoeftige jongeren, maar omdat net die jongeren extra kwetsbaar zijn op vlak van mentale gezondheid, wil de vzw extra inspanningen doen om de weg naar hun werking laagdrempeliger te maken en het aanbod van activiteiten nog verder uit te breiden. Zo kan Overkop o.m. voorzien in een aanbod van activiteiten dat specifiek bedoeld is voor jongeren en/of studenten met een leefloon, of voor jongeren die opgroeien in een kansarm gezin. Via extra middelen kan Overkop deze jongeren nog meer activiteiten aanbieden waartoe ze anders geen kans krijgen, leren ze de mogelijkheden van de UIT-pas met kansentarief kennen en worden ze toegeleid naar ander vrijetijdsaanbod. Deelname aan een vrijetijdsaanbod en het doorbreken van een sociaal isolement heeft reeds een positieve impact op het mentaal welzijn van deze jongeren. Daarnaast maken deze jongeren tijdens de activiteiten en onthaalmomenten ook kennis met de daar aanwezige hulpverlening en kunnen ze, net als de andere jongeren, begeleid worden via individuele gesprekken. Bovendien kunnen ze deelnemen aan het psycho-educatief aanbod van Overkop. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgesteld met de vzw ‘Huis voor jongeren’, Visserij 153, 9000 Gent, voor de periode van 1/06/2023 tot en met 31/12/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B121000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.PSY  
2023 26.500 euro 
Totaal 26.500 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 26.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor 'extra aanbod doorbreken sociaal isolement en ondersteuning rond psychische moeilijkheden voor financieel behoeftige jongeren' voor werkingsjaar 2023 met vzw ‘Huis voor jongeren’, Visserij 153, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.