Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontving een subsidie (koninklijk besluit 30 november 2022) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid. 

In overleg met verschillende stakeholders kwam het voorstel om onder andere extra in te zetten op oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren. De coronapandemie maakte nogmaals duidelijk dat mentaal welzijn bij jongeren in hoge mate onder druk staat. De zoektocht naar een eigen identiteit, een plek onder vrienden, de ontdekking van wat ze willen in het leven, maar soms ook de hoge verwachtingen en dergelijke meer. Heel wat dynamieken die hen mentaal uit balans brengen en hen het gevoel geven dat ze er alleen voor staan en niemand hen begrijpt. Dit zorgt vaak voor spanning, frustraties die negatief tot uiting worden gebracht. Woede-uitbarstingen, boosheid, agressie, enz. Bij kwetsbare jongeren/jongeren die opgroeien in een situatie met financiële moeilijkheden komt daarenboven nog een extra bagage aan gevoeligheden, uitsluiting, bijkomende problemen, enz. Die geuite woede, boosheid en agressie zorgt vaak voor een escalatie aan problemen die soms moeilijk te doorbreken is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Net die kwaadheid en agressie is een kracht van waaruit ze bij Touché vzw vertrekken. Met een divers aanbod gaan ze met jongeren aan het werk om daar een positieve kracht van te maken. Samen met de jongere wordt uitgezocht hoe ze hun ‘colère’ kunnen omdraaien in een positieve dynamiek. Bij aanmelding wordt samen gezocht naar wat helpend kan zijn. Het aanbod bestaat uit 4 blokken:

  • In gesprek met een begeleider gaat de jongere op zoek naar zichzelf en zijn kwaadheid. Via vorming, workshops, therapie en gesprekken gaan ze op zoek naar wie ze zijn, hun talenten, naar wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen aanpakken.
  • Via bokstrainingen wordt agressieve energie omgezet in een gecontroleerde, respectvolle en constructieve omgeving. Met een fysieke en mental coach start een proces naar zelfbeheersing, rust, zelfvertrouwen, focus en ontlading. Weg van de ongecontroleerde woedeuitbarstingen. Dit aanbod is er twee keer per week, live en online, in groep/ in duo/individueel.
  • Verstillingsessies focussen op kalmeren, bewustzijn, gedachten, … In groep of individueel wordt gewerkt met allerlei oefeningen om die spanning om te draaien, zichzelf en hun woede beter te leren kennen.
  • Vanuit de jongeren zelf wordt gewerkt met creatieve ideeën en projecten om kwaadheid een artistieke draai te geven. In samenwerking met artiesten allerhande, wordt kwaadheid omgezet in schoonheid.

Elk onderdeel van dit aanbod kan collectief, individueel, in duo of met het gezin gevolgd worden; online of fysiek. Veel hangt af van wat lukt en werkt voor de jongere in kwestie. In samenspraak met een begeleider bepaalt de jongere zelf de intensiteit, duur en samenstelling van zijn/haar traject.

De impact van het aanbod blijkt uit onderzoek zeer hoog te liggen: deelnemers ervaren meer (zelf)respect, positieve emoties en betere conflictoplossende vaardigheden. Quasi elke deelnemer voelt zich beter na een traject (96 %) en ervaart meer keuzevrijheid in situaties met kwaadheid (87 %). Op relationeel vlak ervaart 37 % van de deelnemers minder breuklijnen op school, werk en 96 % ervaart minder breuklijnen in relaties met anderen. 79 % van de deelnemers geeft aan nadien minder breuklijnen te ervaren in begeleidingscontext (bv. uitsluiting uit een voorziening). Daarnaast zijn er ook positieve effecten op sociaal vlak, zoals succesvollere (re-)integratie, minder schadelijk geweld, enz.

Touché vzw werkt zonder wachtlijsten, criteria, intakeprocedures, financiële barrières of dergelijke meer. Iedereen die iets wil doen met zijn of haar kwaadheid, is welkom. Bij aanvang wordt uitgelegd dat het aanbod verloopt via het ‘pay-what-you-can’-principe. Een groot deel van het bereikte publiek kan het aanbod echter niet betalen of de omgeving/donateurs bekostigen een stuk mee het traject van de jongere.

Met de ondersteuning van dit aanbod wil OCMW Gent de psychosociale ondersteuning en begeleiding voor jongeren die hun kwaadheid en agressie willen omzetten in een positieve kracht en die in een financieel kwetsbare situatie leven, mee mogelijk maken samen met Touché vzw, Kortrijksesteenweg 391 te Gent, periode 1/06/2023 tot 31/12/2023.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B121000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.PSY  
2023 30.000 euro 
Totaal 30.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 met vzw Touché, Kortrijksesteenweg 391, 9000 Gent,  zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst ingaat op 01/06/2023 en eindigt op 31/12/2023.