Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring 2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent hebben samen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doel samen te werken in het kader van het pilootproject Hospital Outbreak Support Team (verder “pilootproject HOST” genoemd). Het pilootproject HOST beoogt om een Hospital Outbreak Support Team (verder “HOST-team” genoemd) in te voeren. Het HOST-team heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de infectiepreventie en –controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie. Eén van de taken van het HOST-team is om haar kennis ter beschikking te stellen van residentiële instellingen waaronder woonzorgcentra. Het HOST-team wenst het WZC De Liberteyt (vertegenwoordigd door OCMW Gent) te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Het HOST-team wenst in eerste instantie het WZC De Liberteyt te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Ook andere woonzorgcentra van OCMW Gent kunnen deelnemen. Het HOST-team is volledig samengesteld uit medewerkers van UZ Gent. Om die reden wensen UZ Gent en OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen UZ Gent en OCMW Gent ook de nodige persoonsgegevens uitwisselen. Aangezien beide partijen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, moet ook een overeenkomst ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ worden afgesloten.

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent voor Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken OCMW Gent en UZ Gent in het kader van het Anti Microbial Stewardship (AMS)- project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra


Bijlagen