Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

raad voor maatschappelijk welzijn
di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:57
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 37
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij 2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In april 2021 kocht het stadsbestuur voor de som van 1,19 miljoen euro een pand in de Blekerijstraat aan voor het proefproject ‘Blekerij’, gericht op de opvang en begeleiding van dakloze mensen zonder verblijfsrecht (‘Opvang & Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf’). De capaciteit van de opvang bedraagt 20 personen.

Daarnaast wordt voor de opvang van de personen in kwestie een jaarlijks werkingsbudget voorzien voor de juridische en administratieve begeleiding van de mensen in kwestie en voor het algemene beheer van de locatie, wat gebeurt in samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen

Uit het antwoord op een recente schriftelijke vraag blijkt dat aan het project, afgezien van de 1,19 miljoen euro voor de aankoop van de locatie, in 2020 50.000 euro werd uitgegeven bij wijze van opstartkosten, in 2021 227.000 aan werkingskosten en circa 130.000 euro aan inrichtingskosten, en in 2022 450.000 euro aan werkingskosten (waarvan 140.000 federaal gesubsidieerd). Voor het lopende jaar 2023 en de komende jaren 2024-25 wordt telkens 490.000 euro per jaar voorzien; mogelijk blijft de federale tussenkomst gehandhaafd en daarnaast is er ook een subsidie van 73.000 euro via de Nationale Loterij voor 2023.

Begin januari 2022 maakte schepen Coddens, na anderhalve maand, al snel een eerste positieve balans op: het samenleven verliep vlot en er waren geen problemen met de buurt. Nu, in mei 2023 en anderhalf jaar na de start, ogen de concrete resultaten echter niet overtuigend: voor 5 van de 20 opgevangen personen werd er wettig verblijf bekomen; 6 personen zitten richting ‘terugkeerloket’, maar er werd nog geen enkele terugkeer gerealiseerd; 1 vrouw verhuisde naar een andere opvang. Voor 2 van 8 extra (niet-opgevangen) begeleide personen op de zogeheten ‘werklijst’ werd ook wettig verblijf bekomen. In totaal stroomden amper 2 mensen uit, waaronder de voornoemde vrouw en ook iemand die doorging naar het opvangproject Leeuwenhof. 

Wanneer we de totaalkost vergelijken met het aantal opgevangen mensen dan is het resultaat dat er tot nog toe 102.850 euro  per persoon werd uitgegeven. Indien abstractie gemaakt wordt van de aankoopsom voor het gebouw dan bedraagt de kost per persoon nog altijd 42.850 euro. Gezien de beperkte uitstroom tot nog toe en de voor de periode 2023-25 nog voorziene budgetten is het waarschijnlijk dat dit bedrag de komende jaren nog verder oploopt.  

Dit O&O-project is bovendien niet het enige Gentse opvangproject waarbij de kostprijs niet in verhouding staat tot het beperkte aantal opgevangen personen. De Stad Gent investeert deze legislatuur ook meer dan 3 miljoen euro in de opvang en begeleiding van enkele tientallen gezinnen in het Post-mobiel-wonen-project op de Lübecksite. Ook daar zijn de resultaten nog altijd veeleer bescheiden te noemen.

Rekening houdend ook met de chronisch penibele situatie van de Gentse stadskas (cf. o.a. de verhoging van de tarieven van zowat alle belastingen en retributies die op de agenda staan, na ook al eerdere belastingverhogingen gecombineerd met een schuldenberg van meer dan 1 miljard euro) is het niet verantwoord om nog langer op deze schaal financiële middelen te besteden aan een project waarvan de resultaten zoals aangetoond beperkt zijn. Dit is geen efficiënte inzet van overheidsmiddelen en belastinggeld. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Els Roegiers

Tijdstip van indienen

wo 24/05/2023 - 21:16

Initiatiefrecht

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt het vast bureau op om het proefproject ‘Blekerij/Opvang & oriëntatie mensen zonder wettig verblijf’ stop te zetten.