Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

di 30/05/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

2.

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

2023_RMW_00054 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post - Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 4°.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent stapte in september 2019 in op de raamovereenkomst van het VVSG betreffende het verwerken van de uitgaande post met de firma bpost. Dit contract verloopt op 26 september 2023.

Op dit moment is een overheidsopdrachtenprocedure binnen de Stad Gent lopende voor de postverwerkingsdiensten. De huidige opdracht rond de postverwerkingsdiensten met de firma Mirto loopt af op 1 december 2023. De Stad nam het deel postbedeling (fysiek aangeleverde post) mee op in deze overheidsopdracht als apart perceel. OCMW Gent zal instappen op deze overheidsopdracht. 

Er dient bijgevolg een periode overbrugd te worden van september tot december 2023. 

Om niet zelf een nieuwe procedure te moeten opstarten voor deze beperkte periode zou de Stad willen instappen op de raamovereenkomst van Creat. Aankoopcentrale Creat gunde begin dit jaar een raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde post aan Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost. Er is geen bijdrage in de werking van Creat van toepassing. 

 Er is ook geen opzegperiode van toepassing bij bpost, waardoor er al gestart zou kunnen worden op 1 juni 2023. De prijzen van de verzending liggen lager bij Easypost waardoor de Stad en het OCMW een besparing op de verzendkosten kunnen bekomen. Hoe vroeger er gestart wordt, hoe sneller de Stad en het OCMW van de lagere tarieven kunnen genieten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent stelt voor om toe te treden tot de door Creat afgesloten overeenkomst met de firma Easypost voor Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post .

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: Creat

Duur van de overeenkomst: 48 maanden; de Stad/het OCMW zou afnemen van de overeenkomst voor 6 maanden (van 1 juni 2023 tot 1 december 2023)

Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst

Er wordt goedkeuring gevraagd om gedurende 6 maanden  af te nemen op de raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post waarvan de dienstverlening zal uitgevoerd worden door Postalia Belgium NV – Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen, onder de merknaam EasyPost, en een overeenkomst wordt gesloten met Creat aankoopcentrale, Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stad Gent  OCMW Gent
Budgetplaats 347380000
U10110000 
Categorie*  E
2023 260.000 euro  100.000 euro 
Totaal 260.000 euro  100.000 euro 
Voorgestelde uitgaven
€ 360.000,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de door Creat afgesloten raamovereenkomst voor Raamovereenkomst voor de fysiek aangeleverde uitgaande post.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: Creat

Duur van de overeenkomst: 48 maanden (OCMW Gent wenst af te nemen gedurende 6 maanden)

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst


7.

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
7.

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

2023_RMW_00051 - Overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant vestiging Oud Postje naar vestiging Café M - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toreke vzw is een Gentse organisatie die laagdrempelige buurtvoorzieningen in Gentse wijken inricht in het Rabot en in Muide-Meuleste. De vzw beheert twee sociale restaurants waar het opleidings- en tewerkstellingskansen biedt aan mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. 

In 2016 verkreeg vzw Buurtdiensten Gent Noord een erkenning als sociaal restaurant voor het restaurant Oud Postje, gelegen op de Meulesteedsesteenweg 455. Op 1 januari 2018 fusioneerde 't Oud Postje met Toreke vzw. Toreke vzw vormt sindsdien één juridische entiteit met twee vestigingen: vestiging 't Oud Postje in Muide Meulestede en vestiging Eétcafé Toreke in het Rabot.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het restaurant 't Oud Postje in de Meulesteedsesteenweg 455, sloot in februari 2023 de deuren en verhuisde naar een nieuwe vestiging gelegen in het Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515. 

Vanaf 18 april zal de werking van het sociale restaurant gecontinueerd worden op deze nieuwe locatie onder de naam Café M.

Activiteit

ACD1013 Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

keurt goed de overdracht van de erkenning van het sociaal restaurant 't Oud Postje, gelegen in de Meulesteedsesteenweg 455, naar de vestigingseenheid gelegen in de Meulesteedsesteenweg 515 onder de naam Café M

9.

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
9.

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontving een subsidie (koninklijk besluit 30 november 2022) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid. 

In overleg met verschillende stakeholders kwam het voorstel om onder andere extra in te zetten op oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren. De coronapandemie maakte nogmaals duidelijk dat mentaal welzijn bij jongeren in hoge mate onder druk staat. De zoektocht naar een eigen identiteit, een plek onder vrienden, de ontdekking van wat ze willen in het leven, maar soms ook de hoge verwachtingen en dergelijke meer. Heel wat dynamieken die hen mentaal uit balans brengen en hen het gevoel geven dat ze er alleen voor staan en niemand hen begrijpt. Dit zorgt vaak voor spanning, frustraties die negatief tot uiting worden gebracht. Woede-uitbarstingen, boosheid, agressie, enz. Bij kwetsbare jongeren/jongeren die opgroeien in een situatie met financiële moeilijkheden komt daarenboven nog een extra bagage aan gevoeligheden, uitsluiting, bijkomende problemen, enz. Die geuite woede, boosheid en agressie zorgt vaak voor een escalatie aan problemen die soms moeilijk te doorbreken is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Net die kwaadheid en agressie is een kracht van waaruit ze bij Touché vzw vertrekken. Met een divers aanbod gaan ze met jongeren aan het werk om daar een positieve kracht van te maken. Samen met de jongere wordt uitgezocht hoe ze hun ‘colère’ kunnen omdraaien in een positieve dynamiek. Bij aanmelding wordt samen gezocht naar wat helpend kan zijn. Het aanbod bestaat uit 4 blokken:

 • In gesprek met een begeleider gaat de jongere op zoek naar zichzelf en zijn kwaadheid. Via vorming, workshops, therapie en gesprekken gaan ze op zoek naar wie ze zijn, hun talenten, naar wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen aanpakken.
 • Via bokstrainingen wordt agressieve energie omgezet in een gecontroleerde, respectvolle en constructieve omgeving. Met een fysieke en mental coach start een proces naar zelfbeheersing, rust, zelfvertrouwen, focus en ontlading. Weg van de ongecontroleerde woedeuitbarstingen. Dit aanbod is er twee keer per week, live en online, in groep/ in duo/individueel.
 • Verstillingsessies focussen op kalmeren, bewustzijn, gedachten, … In groep of individueel wordt gewerkt met allerlei oefeningen om die spanning om te draaien, zichzelf en hun woede beter te leren kennen.
 • Vanuit de jongeren zelf wordt gewerkt met creatieve ideeën en projecten om kwaadheid een artistieke draai te geven. In samenwerking met artiesten allerhande, wordt kwaadheid omgezet in schoonheid.

Elk onderdeel van dit aanbod kan collectief, individueel, in duo of met het gezin gevolgd worden; online of fysiek. Veel hangt af van wat lukt en werkt voor de jongere in kwestie. In samenspraak met een begeleider bepaalt de jongere zelf de intensiteit, duur en samenstelling van zijn/haar traject.

De impact van het aanbod blijkt uit onderzoek zeer hoog te liggen: deelnemers ervaren meer (zelf)respect, positieve emoties en betere conflictoplossende vaardigheden. Quasi elke deelnemer voelt zich beter na een traject (96 %) en ervaart meer keuzevrijheid in situaties met kwaadheid (87 %). Op relationeel vlak ervaart 37 % van de deelnemers minder breuklijnen op school, werk en 96 % ervaart minder breuklijnen in relaties met anderen. 79 % van de deelnemers geeft aan nadien minder breuklijnen te ervaren in begeleidingscontext (bv. uitsluiting uit een voorziening). Daarnaast zijn er ook positieve effecten op sociaal vlak, zoals succesvollere (re-)integratie, minder schadelijk geweld, enz.

Touché vzw werkt zonder wachtlijsten, criteria, intakeprocedures, financiële barrières of dergelijke meer. Iedereen die iets wil doen met zijn of haar kwaadheid, is welkom. Bij aanvang wordt uitgelegd dat het aanbod verloopt via het ‘pay-what-you-can’-principe. Een groot deel van het bereikte publiek kan het aanbod echter niet betalen of de omgeving/donateurs bekostigen een stuk mee het traject van de jongere.

Met de ondersteuning van dit aanbod wil OCMW Gent de psychosociale ondersteuning en begeleiding voor jongeren die hun kwaadheid en agressie willen omzetten in een positieve kracht en die in een financieel kwetsbare situatie leven, mee mogelijk maken samen met Touché vzw, Kortrijksesteenweg 391 te Gent, periode 1/06/2023 tot 31/12/2023.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B121000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.PSY  
2023 30.000 euro 
Totaal 30.000 euro 
Voorgestelde uitgaven
€ 30.000,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor ‘Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding van jongeren’ voor werkingsjaar 2023 met vzw Touché, Kortrijksesteenweg 391, 9000 Gent,  zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst ingaat op 01/06/2023 en eindigt op 31/12/2023.
10.

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
10.

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00059 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks ontvangt het OCMW Gent een subsidie van het Federaal Energiefonds om energie-armoede te bestrijden. 

Deze steun dient voor de doelgroep waarbij het OCMW, na sociaal onderzoek en individuele motivatie via een verslag aan het BCSD, begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening opzet, zodat energielevering (gas en elektriciteit) gegarandeerd kan zijn.  

Dit besluit gaat over de besteding van deze subsidiemaatregelen voor het jaar 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor dit voorstel vertrekken we vanuit een aantal basisvoorwaarden en uitgangspunten: 

 • maximaal inzetten van de subsidies (zie exceloverzicht: besteding 2022 en raming 2023)
 • beschikbare middelen 2023: 1.535.929,60 euro (inclusief extra middelen Lalieux)
 • beschikbare middelen 2022: 1.056.683,80 €
 • respecteren voorwaarden subsidiërende overheid (doelgroep + individuele motivatie via verslag BCSD)
 • hanteren van gelijkheidsprincipe (qua doelgroep en qua verwarmingsbron)
 • inzetten op financiële ondersteuning van kwetsbare burgers èn structurele maatregelen
 • aansluiten bij reeds bestaande projecten en werkingen (Energiecentrale, Gent Knapt Op, …)
 • beperken van administratieve belasting 

 Dit voorstel om de middelen van het federaal energiefonds in 2023 te besteden, bestaat uit 4 luiken: 

 1. herhaling van reeds bestaande maatregelen, zonder inhoudelijke wijzigingen
 2. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met verhoging van de tussenkomst
 3. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met toevoeging van 2 doelgroepen
 4. invoering van nieuwe maatregelen

 

1. herhaling van reeds bestaande maatregelen, zonder inhoudelijke wijzigingen

1.1 winterpremie minimale levering budgetmeter aardgas  

1.2 winterpremie minimale levering budgetmeter elektriciteit  

1.3 ten laste name energieschulden (commerciële en sociale energieleverancier)

1.4 toekennen energiezuinige maatregel 

1.5 tussenkomst budgetmeter aardgas 

1.6 ten laste name van (andere) schulden (bv. medische kosten) in dossiers waarin een energieschuld werd ten laste genomen

1.7 vormingskosten (opleiding energie-armoede)

1.8 loonkost MW energiecel preventieproject

1.9 tussenkomst 61 euro per maand (nov en dec 2022 voor bewoners assistentiewoningen collectieve verwarming (geen recht op federaal basispakket): jan, feb en maart 2023 

2. herhaling van reeds bestaande maatregelen, met verhoging van de tussenkomst  

De afgelopen 3 jaar kenden we een winterpremie van 100 euro toe aan deze doelgroepen: 

2.1 cliënten in een goedlopend budgetbeheer

2.2 burgers die de winterpremie of de verwarmingstoelage ontvangen en de cliënten in het spaarplan stookolie  

We stellen voor deze premie te verhogen van 100 euro naar 200 euro, omwille van deze redenen: 

 • de gevolgen van de energiecrisis zijn ook nog in 2023 voelbaar
 • door de abrupte afschaffing van het sociaal tarief per 1 juli 2023, zullen veel burgers vanaf juli geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van hun energiefactuur
 • de beschikbare subsidiemiddelen  

3. herhaling van reeds bestaande maatregelen met toevoeging van 2 doelgroepen 

3.1 tussenkomst van 1.1 ook toekennen aan doelgroep gebruikers warmtenetten

3.2 tussenkomst van 2.1 ook toekennen aan doelgroep goedlopende budgetbegeleidingen en dossiers collectieve schuldenregeling 

 

3.1  tussenkomst van 1.1 ook toekennen aan doelgroep gebruikers warmtenetten voor dezelfde winterperiode (november tot en met maart) 

Verwarming via het stadsverwarmingsnet is een nieuwe verwarmingsbron, die onder andere in sociale huiswoningbouw (bv. aan Rabot) wordt toegepast. Het energieverbruik wordt per maand gefactureerd, wat resulteert in hogere facturen in de wintermaanden. Dit brengt een nieuwe vorm van energie-armoede met zich mee, waardoor er nood is aan een financiële steunmaatregel voor deze kwetsbare huurders. 

Gezien we maximaal streven naar gelijke behandeling en gelijke ondersteuning, willen we de bewoners van de stadsverwarming dezelfde premie toekennen als de winterpremie (minimale levering) aardgas en elektriciteit voor burgers die hun woning verwarmen via een digitale prepaid-meter (1.1). We hanteren dus hetzelfde bedrag en dezelfde periode (nov en dec 2023 en jan, feb en maart 2024).

Qua toekenningsvoorwaarden stellen we dit voor:

 • bewoners van sociale huisvesting: geen inkomstenvoorwaarden 
 • bewoners private woning: doelgroep van het federaal stookoliefonds (=verhoogde tegemoetkoming, laag inkomen, schuldhulpverlening)

De werking is volledig identiek aan de werking van de minimale levering budgetmeter. De premie rechtstreeks wordt betaald aan de beheerder van de stadsverwarming (Luminus) die het bedrag in mindering brengt op de voorschotfactuur.

3.2 dossiers goedlopende budgetbegeleidingen (mèt contract schuldhulpverlening) en dossiers collectieve schuldenregeling bij onze juridische dienst  

Om ook dossiers met goedlopende budgetbegeleidingen (mèt contract schuldhulpverlening) en ook dossiers collectieve schuldenregeling bij onze juridische dienst (zonder hulpverlening OCMW Gent) dezelfde ondersteuning te geven zoals de dossiers budgetbeheer (2.1), voorzien we ook voor deze doelgroepen een eenmalige energiepremie van 200 euro.  

Deze gezinnen verkeren immers d’office in schuldenlast en kunnen ondersteuning gebruiken (op voorwaarde dat de begeleiding en de collectieve schuldenregeling constructief en goed verlopen) 

4. invoering van nieuwe maatregelen

 4.1 tussenkomst afvallers Gent Knapt op: financieel ondersteunen van een renovatieklus bij eigenaars die niet kunnen instappen in GKO en niet in aanmerking komen voor de Mijnverbouwlening.

We komen in contact met burgers die niet in aanmerking komen voor GKO (bijvoorbeeld omdat de renovatiekost lager is dan het minimum renovatiebudget of omdat de eigenaar moeilijk begeleidbaar is waardoor een renovatietraject van 2 jaar niet haalbaar is, of omdat er een complexe eigendomsstructuur is, enz.). 

Om voor deze afvallers toch een constructief aanbod te voorzien, stellen we een renovatiebudget voor van maximum 6.000 euro per woning. We volgen hierbij de maatregelen die geadviseerd worden vanuit de energiescan (uitgevoerd door de energiecentrale). De maatregel moet gericht zijn op een verlaging van het energieverbruik en op duurzaamheid (bv. dak- of muurisolatie). De begeleiding gebeurt door de energiecentrale. Deze maatregel geldt voor de afvallers van GKO die in 2023 worden toegeleid/aangemeld.  

4.2 tussenkomst deelnemers Gent Knapt op: extra ondersteunen van deelnemers bij wie het maximale renovatiebudget van GKO te krap is en bij wie een mijnverbouwlening geen optie is wegens geen afbetalingscapaciteit.

We komen in contact met burgers bij wie het maximale renovatiebudget (47.250€) net iets ontoereikend is om de woning maximaal energiezuinig te maken. Om deze burgers in staat te stellen hun woning nog méér energiezuinig te kunnen maken en/of af te werken, stellen we een renovatiebudget voor van maximum 6.000 euro per woning. We volgen hierbij de maatregelen geadviseerd worden vanuit de energiescan (uitgevoerd door de energiecentrale) of Domus Mundi. De maatregel moet gericht zijn op een verlaging van het energieverbruik en op duurzaamheid (bv. dak- of muurisolatie). De begeleiding gebeurt door Domus Mundi. Deze maatregel geldt voor de deelnemers aan GKO die hier in 2023 nood aan hebben. Deze middelen aanzien we niet als een deel van het rollend fonds: het bedrag moet niet terugbetaald worden. We houden met deze middelen geen rekening bepalen van de meerwaarde op moment van ontvreemding van de woning.


SAMENVATTING MET RAMING VAN DE BEDRAGEN

 

MAATREGEL

uitgaven 2022

raming 2023

1

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, ZONDER INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN

 


1.1

winterpremie (minimale levering) gebruikers budgetmeter aardgas

106.682,14 €

55.000,00 €

1.2

winterpremie (minimale levering) gebruikers budgetmeter elektriciteit

22.479,56 €

20.000,00 €

1.3

ten laste name energieschulden

154.777,62 €

320.000,00 €

1.4

energiezuinige maatregel

320.552,76 €

320.552,76 €

1.5

tussenkomst budgetmeter gas (met resultaatsverbintenis)

1.628,33 €

1.628,33 €

1.6

ten laste names van (anderen) schulden bij ten laste name energie

79.381,90 €

130.000,00 €

1.7

vormingskosten 

381,15 €

381,15 €

1.8

loonkost preventieproject 

1.528,04 €

9.168,24 €

1.9

tussenkomsten assistentiewoningen (coll. verw.) 

6.222,00 €

9.516,00 €

2

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, MET VERHOGING VAN DE TUSSENKOMST

 

 

2.1

extra energiepremie budgetbeheerdossiers

119.668,00 €

239.336,00 €

2.2

extra energiepremie (winterpremie + verwarmingstoelage + stookoliespaarplan)

101.700,00 €

203.400,00 €

3

HERHALING VAN REEDS BESTAANDE MAATREGELEN, MET TOEVOEGING VAN 2 DOELGROEPEN

 

 

3.1

winterpremie (minimale levering) gebruikers warmetenetten

0,00 €

45.600,00 €

3.2

extra winterpremie dossiers budgetbegeleidingen en dossiers collectieve

0,00 €

100.000,00 €

4

INVOERING VAN NIEUWE MAATREGELEN

 

 

4.1

tussenkomst afvallers Gent Knapt Op

0,00 €

60.000,00 €

4.2

tussenkomst deelnemers Gent Knapt Op

0,00 €

60.000,00 €

 

totaal kosten

915.001,50 €

1.574.582,48 €

 

te verantwoorden bedrag (exact bedrag 2023: mei 2023)

1.056.683,80 €

1.535.929,60 €

 

tekort aan kosten voor volledige verantwoording

141.682,30 €

 


Overzicht van de uitgaven
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000   
Categorie* Exploitatie - steun   
Subsidiecode CRG.SES
 
2023 1.535.929,60 
Totaal 1.535.929,60
Voorgestelde uitgaven
€ 1.535.929,60
Overzicht van de inkomsten
Dienst* C99 Decentraal maatschappelijk werk   
Budgetplaats C99000000  
Categorie* exploitatie - subsidies   
Subsidiecode CRG.SES  
2023 1.535.929,60 
Totaal 1.535.929,60 
Verwachte ontvangsten
€ 1.535.929,60

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de toekenning goed van steun aan cliënten met middelen uit het federaal energiefonds 2023 zoals voorzien in dit besluit. De uitvoering kan starten na goedkeuring door het vast bureau. 

14.

2023_RMW_00067 - Beëindiging zakelijke rechten Nazareth, Oudenaardseheerweg – uitbetaling vergoeding - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd
14.

2023_RMW_00067 - Beëindiging zakelijke rechten Nazareth, Oudenaardseheerweg – uitbetaling vergoeding - Goedkeuring

2023_RMW_00067 - Beëindiging zakelijke rechten Nazareth, Oudenaardseheerweg – uitbetaling vergoeding - Goedkeuring
15.

2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
15.

2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

2023_RMW_00060 - Verkoop landbouwgrond te Tielt aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII.

Decreet betreffende de landinrichting d.d. 28/03/2014, art. 7.1.5.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten.

Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-Raad op 27 april 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het OCMW van Gent is eigenaar van 15 ha 33 a 31 ca landbouwgrond te Tielt. Kadastraal zijn deze percelen gekend als Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 587, 652, 652/02, 653, 655, 656, 657, 658A, 659A, 660F, 679B, 684A, 693, 694A02, 694D, 697D, 710, 711, 736, 740A, 741A en sectie C, nummers 260B, 270A, 317B en 343. Volgens het gewestplan zijn deze gronden gelegen in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. Deze percelen werden pachtvrij gegeven vanaf 11 maart 2019 door de pachter, er werd een prijzij betaald van 2.728,90 euro. 

In 2018 werd door sogent een verkoopdossier opgestart. Op 15 november 2018 werd de totale venale waarde van deze landbouwgronden door landmeter-expert Veronique Van Quaethem geschat op 1.196.108,00 euro met een eenheidswaarde tussen 5,50 en 9,00 euro/m². Het Overlegcomité OCMW Gent – sogent van 14 februari 2019 en het Strategisch Overlegcomité van 2 april 2019  gaven positief advies om alle pachtvrije landbouwgronden te Tielt (15 ha 33 a 31 ca in 11 verschillende kopen) in 2019 openbaar te koop aan te bieden. 

De gronden moesten eerst worden aangeboden aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) conform het voorkeurrecht. Indien het OCMW van Gent de intentie heeft om gronden met een zachte bestemming (recreatie, landbouw, bos, overig groen, reservaat en natuur, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen of ontginning en waterwinning) te verkopen dan moet zij voorafgaand aan de verkoop een aanbod tot verkoop doen aan de VLM (art. 7.1.5. van het Decreet betreffende de landinrichting d.d. 28/03/2014). De vraagprijs mag niet hoger zijn dan de venale waarde zoals geschat door een beëdigde schatter. De VLM moet binnen de 2 maanden meedelen of zij dit recht van voorkeur wensen uit te oefenen. Indien de VLM het recht van voorkeur niet uitoefent dan is het OCMW van Gent vrij om deze gronden te verkopen binnen een periode van 1 jaar aan minimum de voorwaarden aangeboden aan de VLM.

Op 3 april 2019 werd door sogent het recht van voorkeur aangeboden aan de VLM (op basis van de schatting en een bod (= 1.204.860,00 euro) conform afspraken gemaakt met de VLM op 1 februari 2018 dat als het OCMW van Gent een bod ontvangen had dat hoger ligt dan de schattingswaarde dat het recht van voorkeur wordt aangeboden op basis van dit bod). Met schrijven van 6 juni 2019 deelde de VLM mee dat zij dit aanbod aanvaarden (op basis van de schatting = 1.196.108,00 euro). 

Omdat er discussie was over de verkoopprijs (1.204.860,00 euro >< 1.196.108,00 euro) en er intussen door het OCMW van Gent een moratorium op de verkoop van landbouwgronden werd ingesteld, is de verkoop van deze landbouwgronden nooit formeel ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-Raad en heeft bijgevolg de OCMW-Raad tot op heden niet beslist om deze gronden te verkopen.

Door de akte pachtruil d.d. 23/03/2022 (goedgekeurd op OCMW-Raad van 20/12/2021) in functie van RUP Groen werd 2 ha 79 a 10 ca (Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 652, 652/02, 653, 655, 656, 657, 658A, 659A en 660F) opnieuw verpacht, dus momenteel is nog 12 ha 54 a 21 ca landbouwgrond te Tielt pachtvrij. 

De VLM heeft geen interesse in verpachte landbouwgronden, maar wenst wel de 12,5 ha pachtvrije landbouwgronden te Tielt aan te kopen tegen de schattingswaarde van 2018, op basis waarvan haar recht van voorkeur werd uitgeoefend.

De verkoopwaarde van de 12,5 ha waarin de VLM haar interesse behoudt, werd in 2018 geschat op 1.023.853,00 euro. Op 23 oktober 2022 werd door landmeter-expert Veronique Van Quaethem een nieuwe schatting opgemaakt die resulteerde in een totale geschatte waarde van 1.219.361,00 euro (tussen 6,50 en 10,50 euro/m²), een stijging van 195.508,00 euro (+ 19,10 %). Zowel de omzendbrief KB/ABB 2019/3 als de vorige omzendbrief BB 2010/02 schrijven een recent (niet ouder dan twee jaar) schattingsverslag voor bij de vervreemding van onroerende goederen. Bij de verkoop van een onroerend goed door het bestuur is de schattingsprijs de minimumprijs die betaald moet worden. Als wordt afgeweken van de schattingsprijs, moet het bestuur motiveren aan de hand van objectieve redenen die daarvoor worden ingeroepen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De OCMW-Raad van 28 november 2022 besliste om het moratorium op de verkoop van landbouwgronden te verlengen tot 31 december 2024, mits een aantal uitzonderingen waaronder de verkoop aan andere overheden voor zover pachtvrij of mits akkoord van de pachter. Er werd ook opgenomen dat elke verkoopdossier dat afwijkt van het principieel moratorium op de verkoop van landbouwgronden grondig gemotiveerd moet worden.

Volgens de VLM zullen deze pachtvrije landbouwgronden te Tielt na aankoop ingezet worden als ruilgrond voor de realisatie van het project Rivierherstel Leie, voor bosuitbreiding in samenwerking met stad Tielt, voor de realisatie van het landinrichtingsproject Veldgebied Brugge en mogelijk nog voor andere toekomstige projecten en valt hiermee als verkoop aan andere (lokale) overheden, overheidsinstanties of andere (semi-)openbare instanties met een maatschappelijk doel onder de uitzondering van het actuele moratrium.

Aangezien de VLM omwille van het door het OCMW van Gent ingestelde moratorium op de verkoop van landbouwgronden de betreffende percelen, buiten haar wil om, niet tegen het voorgestelde bod op basis van de in 2018 vastgestelde schattingsprijs heeft kunnen verwerven wordt aan de OCMW-Raad voorgesteld om de kadastrale percelen Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 587, 679B, 684A, 693, 694A02, 694D, 697D, 710, 711, 736, 740A, 741A en sectie C, nummers 260B, 270A, 317B en 343 met een kadastrale oppervlakte van 12 ha 54 a 21 ca te verkopen aan de VLM aan de geschatte waarde van 15 november 2018 en zoals op 3 april 2019 aangeboden aan de VLM in het kader van het voorkeurrecht, zijnde een bedrag van 1.023.853,00 euro. De leveringskosten zijn ten laste van de VLM. De ontwerpakte zal op een later tijdstip ter goedkeuring voorgelegd worden aan de OCMW-Raad.
Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Overzicht van de inkomsten
Dienst*O15 Vastgoed  
BudgetplaatsZ20000002 
Categorie*2600100 
20231.023.853,00 euro 
Totaal1.023.853,00 euro  


Verwachte ontvangsten
€ 1.023.853,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verkoop van de kadastrale percelen Tielt, 6de afdeling Aarsele, sectie B, nummers 587, 679B, 684A, 693, 694A02, 694D, 697D, 710, 711, 736, 740A, 741A en sectie C, nummers 260B, 270A, 317B en 343 met een kadastrale oppervlakte van 12 ha 54 a 21 ca  aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de geschatte waarde van 15 november 2018 en zoals op 3 april 2019 aangeboden aan de VLM in het kader van het voorkeurrecht, zijnde een bedrag van 1.023.853,00 euro. De leveringskosten zijn ten laste van de VLM.

16.

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
16.

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

2023_RMW_00063 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent hebben samen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doel samen te werken in het kader van het pilootproject Hospital Outbreak Support Team (verder “pilootproject HOST” genoemd). Het pilootproject HOST beoogt om een Hospital Outbreak Support Team (verder “HOST-team” genoemd) in te voeren. Het HOST-team heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de infectiepreventie en –controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie. Eén van de taken van het HOST-team is om haar kennis ter beschikking te stellen van residentiële instellingen waaronder woonzorgcentra. Het HOST-team wenst het WZC De Liberteyt (vertegenwoordigd door OCMW Gent) te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Het HOST-team wenst in eerste instantie het WZC De Liberteyt te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Ook andere woonzorgcentra van OCMW Gent kunnen deelnemen. Het HOST-team is volledig samengesteld uit medewerkers van UZ Gent. Om die reden wensen UZ Gent en OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen UZ Gent en OCMW Gent ook de nodige persoonsgegevens uitwisselen. Aangezien beide partijen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, moet ook een overeenkomst ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ worden afgesloten.

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent voor Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken OCMW Gent en UZ Gent in het kader van het Anti Microbial Stewardship (AMS)- project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra

17.

2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Alana Herman, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
17.

2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00061 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2023 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/agenda/view?id=11247).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023.

IR 1.

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:57
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 37
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
IR 1.

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

2023_VVB_00028 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Stopzetten opvangproject Blekerij

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In april 2021 kocht het stadsbestuur voor de som van 1,19 miljoen euro een pand in de Blekerijstraat aan voor het proefproject ‘Blekerij’, gericht op de opvang en begeleiding van dakloze mensen zonder verblijfsrecht (‘Opvang & Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf’). De capaciteit van de opvang bedraagt 20 personen.

Daarnaast wordt voor de opvang van de personen in kwestie een jaarlijks werkingsbudget voorzien voor de juridische en administratieve begeleiding van de mensen in kwestie en voor het algemene beheer van de locatie, wat gebeurt in samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen

Uit het antwoord op een recente schriftelijke vraag blijkt dat aan het project, afgezien van de 1,19 miljoen euro voor de aankoop van de locatie, in 2020 50.000 euro werd uitgegeven bij wijze van opstartkosten, in 2021 227.000 aan werkingskosten en circa 130.000 euro aan inrichtingskosten, en in 2022 450.000 euro aan werkingskosten (waarvan 140.000 federaal gesubsidieerd). Voor het lopende jaar 2023 en de komende jaren 2024-25 wordt telkens 490.000 euro per jaar voorzien; mogelijk blijft de federale tussenkomst gehandhaafd en daarnaast is er ook een subsidie van 73.000 euro via de Nationale Loterij voor 2023.

Begin januari 2022 maakte schepen Coddens, na anderhalve maand, al snel een eerste positieve balans op: het samenleven verliep vlot en er waren geen problemen met de buurt. Nu, in mei 2023 en anderhalf jaar na de start, ogen de concrete resultaten echter niet overtuigend: voor 5 van de 20 opgevangen personen werd er wettig verblijf bekomen; 6 personen zitten richting ‘terugkeerloket’, maar er werd nog geen enkele terugkeer gerealiseerd; 1 vrouw verhuisde naar een andere opvang. Voor 2 van 8 extra (niet-opgevangen) begeleide personen op de zogeheten ‘werklijst’ werd ook wettig verblijf bekomen. In totaal stroomden amper 2 mensen uit, waaronder de voornoemde vrouw en ook iemand die doorging naar het opvangproject Leeuwenhof. 

Wanneer we de totaalkost vergelijken met het aantal opgevangen mensen dan is het resultaat dat er tot nog toe 102.850 euro  per persoon werd uitgegeven. Indien abstractie gemaakt wordt van de aankoopsom voor het gebouw dan bedraagt de kost per persoon nog altijd 42.850 euro. Gezien de beperkte uitstroom tot nog toe en de voor de periode 2023-25 nog voorziene budgetten is het waarschijnlijk dat dit bedrag de komende jaren nog verder oploopt.  

Dit O&O-project is bovendien niet het enige Gentse opvangproject waarbij de kostprijs niet in verhouding staat tot het beperkte aantal opgevangen personen. De Stad Gent investeert deze legislatuur ook meer dan 3 miljoen euro in de opvang en begeleiding van enkele tientallen gezinnen in het Post-mobiel-wonen-project op de Lübecksite. Ook daar zijn de resultaten nog altijd veeleer bescheiden te noemen.

Rekening houdend ook met de chronisch penibele situatie van de Gentse stadskas (cf. o.a. de verhoging van de tarieven van zowat alle belastingen en retributies die op de agenda staan, na ook al eerdere belastingverhogingen gecombineerd met een schuldenberg van meer dan 1 miljard euro) is het niet verantwoord om nog langer op deze schaal financiële middelen te besteden aan een project waarvan de resultaten zoals aangetoond beperkt zijn. Dit is geen efficiënte inzet van overheidsmiddelen en belastinggeld. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)
Els Roegiers
Tijdstip van indienen
wo 24/05/2023 - 21:16

Initiatiefrecht

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt het vast bureau op om het proefproject ‘Blekerij/Opvang & oriëntatie mensen zonder wettig verblijf’ stop te zetten. 

1.

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 35
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Tom De Meester, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

2023_RMW_00065 - Reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties' - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde het reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties goed in de gemeenteraad van december 2019. Het reglement werd ook goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van februari 2020, gezien het een dienstverlening betreft die wordt verleend door zowel stad als ocmw.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De meeste belasting- retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven voor de retributies en andere dienstverlening niet meer in verhouding tot de kostprijs van de dienstverlening. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee wordt de gestegen kostprijs gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.

Wat betreft het tarief voor inlichtingen met betrekking tot handelingen door politiezone Gent, werd inmiddels vastgesteld dat deze dienstverlening in de praktijk niet meer aangeboden wordt. Het betreffnde tarief (in artikel 2, §3) kan dan ook worden opgeheven.

De diverse diensten die opzoekingen en publicaties aanbieden zijn gelast met de toepassing van dit reglement.

Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Overzicht van de inkomsten

De financiële impact betreft uitsluitend de tariefwijziging die reeds werd verrekend bij BO2023.

Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de tarieven in artikel 2 van reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties', goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 17 februari februari 2020;  en goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020 als volgt:

 • §1: 

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Per begonnen half uur

16,90

17,20

17,50


 • §2: 


Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Lijst van inwoners (op papier) per blad, minimum 40 bladen

         0,70   

         0,80   

         0,80   

Lijst van inwoners (op etiket) per blad van 24 etiketten, minimum 13 bladen

         3,00      

         3,00   

         3,10   

Statistieken per statistiek, minimum 3 statistieken

         9,00   

         9,20   

         9,40   

Inwonersbestand (digitaal) *

    372,00      

    380,00      

    387,00      

Demografische gegevens per boek

         9,00   

         9,20   

         9,40   

Stratenbestand (digitaal) per bestand

      14,60      

      14,90      

      15,20      


 • §3 wordt opgeheven
 • §4:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Tot 50 bladzijden A4

Gratis

Gratis

Gratis

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50

 0,30      

 0,30      

 0,30      

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde

 0,80      

 0,90      

 0,90      

Forfait verzendingskosten

 5,60      

 5,70      

 5,80      

 • §5:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Tot 50 bladzijden A4

Gratis

Gratis

Gratis

Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Per bijkomende bladzijde A4 boven 50

 0,30      

 0,30      

 0,30      

Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde

 0,80      

 0,90      

 0,90      

Plannen zwart-wit, per m²

 2,70      

 2,80      

 2,80      

Plannen in kleur, per m²

 5,40      

 5,60      

 5,70      

Plots van plannen, per m²

 28,10      

 28,70      

 29,20      

Forfait verzendingskosten

 11,20      

 11,50      

 11,70      

 • §6:

Tarief in euro

2023

2024

2025 en volgende

Per CD-ROM

 13,50      

 13,80      

 14,00      

Forfait verzendingskosten*

 5,60      

 5,70      

 5,80      


De wijzigingen gaan in op 1 juli 2023

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties', zoals gevoegd in bijlage, met ingang van 1 juli 2023.
3.

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
3.

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

2023_RMW_00053 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 20 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, eerste lid, en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van TMVS.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 6 april 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 te Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.
De vergadering zal hybride doorgaan: de deelnemers kunnen hetzij aan de fysieke vergadering deelnemen, of de vergadering digitaal via ZOOM volgen.

De agenda luidt als volgt:

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

VariaWaarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agenda van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die fysiek zal doorgaan, met de mogelijkheid digitaal deel te nemen via ZOOM, op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent, met name: 

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 20 juni 2023 om 17u30, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVS dv, hetzij per post TMVS dv p/a Intercommunaal Beheer Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20230620AVTMVS@farys.be

4.

2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring

Datum beslissing: wo 31/05/2023 - 21:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Filip Watteeuw, schepen; Sara Matthieu; Gert Robert; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2023 - 30 juni 2024 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir,