Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring 2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Tussen de distributienetbeheerder Fluvius (toen nog Eandis) en OCMW Gent werd in juli 2003 een overeenkomst afgesloten die de modaliteiten vastlegde in verband met de installatie, gebruik en vergoeding van oplaadterminals voor budgetmeters in OCMW-locaties. Van 2003 tot 2016 was de vergoeding die Fluvius / Eandis aan de OCMW’s toekende hoofdzakelijk gebaseerd op de personeelsinzet binnen onze organisatie. 

  In 2016 wijzigde de samenwerkingsovereenkomst en dus ook de vergoeding: vanaf 2016 werd de vergoeding bepaald op basis van het aantal oplaadpunten, hun openingsuren en op het aantal actieve budgetmeterklanten in de betrokken stad/gemeente.

  Fluvius heeft nu een nieuwe overeenkomst opgemaakt, deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2023 en is van toepassing op alle OCMW's.

  De grootste verandering in de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2025 situeert zich in de vergoeding van Fluvius voor de oplaadterminals in OCMW Gent. In Gent zijn er momenteel 15 oplaadpunten, geografisch verspreid over de Stad (7 WZB's, 4 WZC's, AZ Jan Paflijn, BC Muide-Meulestede, AC Zuid en klantenkantoor Fluvius)

  De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. Sinds 2003 is er echter veel veranderd. Vooreerst was er de introductie en de ruime verspreiding van de selfservice oplaadterminals. Samen met de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen, is het betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Fluvius stelt vast dat vandaag gemiddeld 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid, gebruik maakt van het online betalen en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doet. Daarom ontstond er bij Fluvius de noodzaak om een andere invulling te geven aan de toekenning van de (oplaad)vergoeding aan de OCMW's, alsook om de verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Als vergoeding voor de oplaadpunten in lokale besturen, voorziet Fluvius vanaf 1/1/2025 een 'totale vergoeding' (gesloten enveloppe) van 3.168.000 euro . Deze 'totale vergoeding' wordt verdeeld over alle OCMW's.   

  Vanaf 01/01/2025 ontvangt elk OCMW van Fluvius een "all-in"-vergoeding; dit bestaat uit een basisvergoeding (art 5.1) en een bijkomende vergoeding (art. 5.2) :

  artikel 5.1 : het OCMW ontvangt per werkingsjaar een vaste (niet-geïndexeerde) basisvergoeding ten belope van 2.000 euro.

  artikel 5.2 : het OCMW ontvangt een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid-klanten bepaald op 31 december van het werkingsjaar.

  Momenteel ontvangt OCMW Gent een jaarlijkse vergoeding van € 222.694,97.

  Het aantal prepaid-klanten op 31/12/2025 is uiteraard vandaag de dag nog niet gekend. Op basis van het huidig aantal prepaid klanten in Gent (dd 1/9/2022), maakte Fluvius een raming op. Op basis hiervan zou - volgens bovenstaande artikels - de vergoeding vanaf 01/01/2025 voor OCMW Gent € 187.420,01 bedragen. Afhankelijk van een stijging of een daling in het aantal prepaidklanten in 2025, zal de vergoeding dus ook meer of minder zijn dan deze raming.

  In 2023 en 2024 ontvangt het OCMW dezelfde vergoeding, dus € 222.694,97.

  Deze lagere ontvangst van €35.229 wordt voorzien in de budgetten bij BW 23 vanaf 2025. 


  Overzicht van de uitgaven

  Dienst*      
  Budgetplaats      
  Categorie*      
  Subsidiecode      
  2022      
  2023      
  2024      
  2025      
  2026      
  2027      
  2028


  Later      
  Totaal      

  Voorgestelde uitgaven

  € 0,00

  Overzicht van de inkomsten

  Dienst* welzijnsbureaus +   4 woonzorgcentra
  Budgetplaats C2*  W1*
  Categorie* E- ontvangsten  E - ontvangsten 
  Subsidiecode    
  2020    
  2021    
  2022    
  2023 148.432,67  74.216,33 
  2024 148.432,67 74.216,33 
  2025 119.267,27  68.153,73 
  Later    
  Totaal 416.132,61  216.585,39 

  Verwachte ontvangsten

  € 632.718,00

  Activiteit

  ACD1210 Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  goedkeuring nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten tussen Fluvius en OCMW Gent


  Bijlagen