Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring 2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

KRAS vzw is een netwerkorganisatie die 18 vrijwilligerswerkingen verenigt die actief zijn in de bestrijding van armoede in Gent. Binnen deze organisaties zijn een 600 vrijwilligers aan de slag. Vele van de aangesloten organisaties bieden materiële steun aan mensen in armoede. Daarnaast zetten ze ook in op ontmoeting en andere vormen van ondersteuning (juridisch, medisch, ...).

OCMW Gent heeft sinds 2014 een masterconvenant met Kras vzw voor de coördinatie en ondersteuning van de verschillende Krasdiensten. In de afgelopen periode (2020-2022) werden verschillende addenda goedgekeurd om de stijgende noden en vragen bij de Krasdiensten op te vangen. Deze stijgende noden kwamen er in eerste instantie door de verhoogde instroom naar aanleiding van de corona epidemie maar hielden ook nadien aan door de opeenvolgende crisissen (oorlog in Oekraïne, stijging energieprijzen). De masterconvenant liep tot en met 31/12/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De nood aan materiële hulpverlening blijft hoog en daarom wordt beslist om een convenant af te sluiten voor de periode 2023-2025. De doelstellingen omtrent de ondersteuning van KRAS diensten en de coördinatie van het netwerk uit de vorige masterconvenant worden verlengd. Daarenboven worden er prestaties toegevoegd om de afstemming binnen de clusters Gent Noord en Ledeberg-Gentbrugge op te nemen, aangevuld met bijkomende middelen voor verschillende KRAS diensten. 

De middelen worden ingezet om de algemene coördinatie van het netwerk op te nemen, de aangesloten KRAS diensten te voorzien van werkingsmiddelen, extra ondersteuning te bieden aan de grote KRAS diensten die niet gesubsidieerd worden als basis-/clusterwerking en om de coördinatie binnen de clusters Gent Noord en Ledeberg-Gentbrugge op te nemen. De middelen voor de clusterwerkingen kaderen binnen de uitrol van het stadsbrede toekomstmodel rond materiële ondersteuning.

Om de verhoogde druk op de KRAS diensten en specifiek op de organisaties die zich hoofdzakelijk richten op mensen zonder wettig verblijf en dak- en thuisloze Gentenaars te kunnen opvangen zetten we middelen in die werden vrijgemaakt naar aanleiding van het traject middenveld. Deze middelen richten zich specifiek op ondersteuning voor de deelwerkingen De Tinten, De Fontein, Baby-nest en Werkgroep Vluchtelingen.


Overzicht van de uitgaven
Dienst*Lokaal Sociaal BeleidLokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
omschrijvingCoördinatie en ondersteuningwerkingsmiddelen grote KRASdienstenOndersteuning De TintenOndersteuning De FonteinOndersteuning De FonteinOndersteuning Babynest
BudgetplaatsB10150000
B10150000
B10150000
B10150000
B10152100
B10150000
Categorie*6491000
64910006491000649100064910006491000
SubsidiecodeNiet_relevantNiet_relevant
Niet_relevant
Niet_relevant
Niet_relevant
Niet_relevant
202394271,7313294,8414772,054431,619589,424431,61
2024106085,0314960,8316623,154986,9410791,084986,94
2025107514,9515162,4916847,225054,1610936,545054,16
202610765,731518,261686,95506,091095,10506,09
Totaal318637,4444936,4249929,3714978,8032412,1414978,80


Dienst*Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid
omschrijvingOndersteuning Werkgroep VluchtelingenClusterwerking ToontjeClusterwerking DIENCoördinatie en ondersteuning 
BudgetplaatsB10132100
B10152100
B10152100
B1015000
Categorie*6491000
649100064910006491000
SubsidiecodeNiet_relevant
Niet_relevant
Niet_relevant
POD.VHC
20239848,0333750,0033750,00
45.238
202411082,1072667,1772667,170
202511231,473803,253803,250
20261124,633854,213854,21
0
Totaal33286,23114074,63114074,63
45.238


Voorgestelde uitgaven

€ 623.233,83

Overzicht van de inkomsten

DienstLokaal Sociaal Beleid
OmschrijvingCoördinatie en ondersteuning
BudgetplaatsB1015000
Categorie7405100
SubsidiecodePOD.VHC
202345.238
20240
20250
20260
Totaal45.238

Verwachte ontvangsten

€ 45.238,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst in kader van coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten met de vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30 te 9000 Gent, voor de jaren 2023-2025 zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen