Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring 2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tijdschrift Wijs is het tweemaandelijkse tijdschrift van de Gentse lokale dienstencentra, met een compleet overzicht van alle activiteiten, plus boeiende artikels en ontspannende lectuur. 

 Tijdschrift Wijs telt op dit moment een kleine 8000 abonnees. De Wijs is gratis voor alle abonnees en wordt aan huis bezorgd via de post. De Wijs is een belangrijk instrument om de doelstelling van de lokale dienstencentra te realiseren.

 Het is nodig om een externe dienstverlener aan te stellen voor de praktische coördinatie, de opmaak en de eindredactie van het tijdschrift. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de selectieleidraad van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Deze procedure wordt gekozen omdat het noodzakelijk is om onderhandelingen te kunnen voeren in het kader van de budgettaire haalbaarheid voor beide partijen en het behouden van de tevredenheid over het tijdschrift Wijs door de huidige werking te optimaliseren en voor de start van de opdracht duidelijke afspraken te kunnen maken. 

  De beoordeling van de deelnemers gebeurt op basis van criteria zoals bepaald in de selectieleidraad:

* Referentielijst (minimaal 3) van de voornaamste diensten gelijkaardig naar taakinhoud uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar
* Studie- en beroepskwalificaties van het projectteam

Er wordt gevraagd om de selectieleidraad vervroegd te mogen publiceren. Om de continuïteit van de opdracht te kunnen garanderen en voldoende ruimte te laten om te onderhandelen is het belangrijk om de potentiële inschrijvers zo snel mogelijk in te lichten over de opdracht. 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* OCMW Gent 
Budgetplaats J00000000 
Categorie*
2024 115.000 euro 
2025 115.000 euro 
2026 115.000 euro 
2027 115.000 euro 
Totaal 460.000 euro 


  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 460.000 euro incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 690.000 euro incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 460.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392, en stelt vast het bij dit besluit gevoegde selectieleidraad.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.


Bijlagen

  • selectieleidraad Tijdschrift Wijs