Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:12
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 3
Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 45
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden 2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Bij de budgetbesprekingen van 2022 maakte het stadsbestuur de keuze om het aanbod pendelfietsen voor woon-werkverkeer van het stadspersoneel stop te zetten. Het personeel zou vanaf april 2023 de fiets moeten overkopen of inleveren.

Deze besparingsmaatregel is - op z’n minst - opvallend te noemen voor een progressieve stad die duurzame mobiliteit wil aanmoedigen.

Raadsleden en BCSD-leden daarentegen, zullen nog steeds gebruik kunnen maken van de pendelfietsen, zoals vermeld in het dienstverleningspakket voor raadsleden en BCSD-leden. Dit voordeel voor verkozenen naast de keuze van de stopzetting voor personeel, is een voorbeeld van politieke privileges t.o.v. het personeel. Een gelijke behandeling voor raadsleden en BCSD-leden dringt zich bijgevolg op.

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

vr 24/03/2023 - 14:59

Initiatiefrecht

Artikel 1

Artikel 128 wordt aangevuld met:
“Voor het gebruik van pendelfietsen in het kader van het dienstverleningspakket gelden dezelfde voorwaarden als voor het stadspersoneel, voor zover dit strookt met decretale bepalingen.”