Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/03/2023 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening

Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:08
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening

Opening

Motivering

Beheer agenda

Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:08
Behandeld

Beheer agenda

Beheer agenda

Motivering

2.

2023_RMW_00022 - Subsidieovereenkomst voor Transitiehuis het Leeuwenhof als Opvang & Oriëntatie voor daklozen - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:08
Afgevoerd
3.

2023_RMW_00023 - Addendum bij subsidieovereenkomst - opstart van een herstelverblijf met 5 bedden voor dakloze volwassenen met medische zorgnood - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
Afgevoerd
4.

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

2023_RMW_00021 - Overeenkomst over het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Tussen de distributienetbeheerder Fluvius (toen nog Eandis) en OCMW Gent werd in juli 2003 een overeenkomst afgesloten die de modaliteiten vastlegde in verband met de installatie, gebruik en vergoeding van oplaadterminals voor budgetmeters in OCMW-locaties. Van 2003 tot 2016 was de vergoeding die Fluvius / Eandis aan de OCMW’s toekende hoofdzakelijk gebaseerd op de personeelsinzet binnen onze organisatie. 

  In 2016 wijzigde de samenwerkingsovereenkomst en dus ook de vergoeding: vanaf 2016 werd de vergoeding bepaald op basis van het aantal oplaadpunten, hun openingsuren en op het aantal actieve budgetmeterklanten in de betrokken stad/gemeente.

  Fluvius heeft nu een nieuwe overeenkomst opgemaakt, deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2023 en is van toepassing op alle OCMW's.

  De grootste verandering in de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2025 situeert zich in de vergoeding van Fluvius voor de oplaadterminals in OCMW Gent. In Gent zijn er momenteel 15 oplaadpunten, geografisch verspreid over de Stad (7 WZB's, 4 WZC's, AZ Jan Paflijn, BC Muide-Meulestede, AC Zuid en klantenkantoor Fluvius)

  De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. Sinds 2003 is er echter veel veranderd. Vooreerst was er de introductie en de ruime verspreiding van de selfservice oplaadterminals. Samen met de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen, is het betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Fluvius stelt vast dat vandaag gemiddeld 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid, gebruik maakt van het online betalen en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doet. Daarom ontstond er bij Fluvius de noodzaak om een andere invulling te geven aan de toekenning van de (oplaad)vergoeding aan de OCMW's, alsook om de verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Als vergoeding voor de oplaadpunten in lokale besturen, voorziet Fluvius vanaf 1/1/2025 een 'totale vergoeding' (gesloten enveloppe) van 3.168.000 euro . Deze 'totale vergoeding' wordt verdeeld over alle OCMW's.   

  Vanaf 01/01/2025 ontvangt elk OCMW van Fluvius een "all-in"-vergoeding; dit bestaat uit een basisvergoeding (art 5.1) en een bijkomende vergoeding (art. 5.2) :

  artikel 5.1 : het OCMW ontvangt per werkingsjaar een vaste (niet-geïndexeerde) basisvergoeding ten belope van 2.000 euro.

  artikel 5.2 : het OCMW ontvangt een bijkomende vergoeding pro rata het aantal prepaid-klanten bepaald op 31 december van het werkingsjaar.

  Momenteel ontvangt OCMW Gent een jaarlijkse vergoeding van € 222.694,97.

  Het aantal prepaid-klanten op 31/12/2025 is uiteraard vandaag de dag nog niet gekend. Op basis van het huidig aantal prepaid klanten in Gent (dd 1/9/2022), maakte Fluvius een raming op. Op basis hiervan zou - volgens bovenstaande artikels - de vergoeding vanaf 01/01/2025 voor OCMW Gent € 187.420,01 bedragen. Afhankelijk van een stijging of een daling in het aantal prepaidklanten in 2025, zal de vergoeding dus ook meer of minder zijn dan deze raming.

  In 2023 en 2024 ontvangt het OCMW dezelfde vergoeding, dus € 222.694,97.

  Deze lagere ontvangst van €35.229 wordt voorzien in de budgetten bij BW 23 vanaf 2025. 


  Overzicht van de uitgaven
  Dienst*      
  Budgetplaats      
  Categorie*      
  Subsidiecode      
  2022      
  2023      
  2024      
  2025      
  2026      
  2027      
  2028


  Later      
  Totaal      
  Voorgestelde uitgaven
  € 0,00
  Overzicht van de inkomsten
  Dienst* welzijnsbureaus +   4 woonzorgcentra
  Budgetplaats C2*  W1*
  Categorie* E- ontvangsten  E - ontvangsten 
  Subsidiecode    
  2020    
  2021    
  2022    
  2023 148.432,67  74.216,33 
  2024 148.432,67 74.216,33 
  2025 119.267,27  68.153,73 
  Later    
  Totaal 416.132,61  216.585,39 
  Verwachte ontvangsten
  € 632.718,00

  Activiteit

  ACD1210 Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  goedkeuring nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten tussen Fluvius en OCMW Gent

  6.

  2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 48
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  6.

  2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

  2023_RMW_00019 - Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg24' - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 (tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen), werd er door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna: RIZIV) een projectoproep voor zorgvernieuwende projecten in het kader van het protocol 3-akkoord gelanceerd. Dit project werd beëindigd in september 2018. Alle protocol 3-projecten werden geëvalueerd, waarna het RIZIV besloot om de bestaande projecten vanaf 2019 te heroriënteren. D.m.v. fusie konden bestaande projecten voldoen aan de nieuwe modaliteiten die werden opgelegd door het RIZIV (zijnde: beschikken over 2 VTE verdeeld over de 3 verplichte componenten casemanagement, ergotherapie en psychologische ondersteuning), om zo verder in te stappen in een nieuwe fase van de protocol 3-projecten

   Het daaruit voortvloeiende project ‘Zorg 24’ bood, d.m.v. fusie tussen Thuisverzorging in Solidariteit vzw en OCMW Gent, de volgende functies aan:

  • Casemanagement en nachtzorg;
  • Psychologische begeleiding ouderen/mantelzorger;
  • Ergotherapie voor ouderen;
  • De functie van administratief coördinator van het project.

  Deze samenwerking werd bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 september 2019) tussen OCMW Gent en Thuisverzorging in Solidariteit vzw en in een daaropvolgend samenwerkingsakkoord tussen OCMW Gent en I-Mens, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde (bekrachtigd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/09/2021) .

  Dit laatstgenoemde samenwerkingsakkoord bleef geldig tot 31/12/2022.  De overeenkomst werd gedefinieerd als de overeenkomst die werd gesloten tussen de vzw en het RIZIV in het kader van het project ‘Zorg24’ en die de basis vormt voor het samenwerkingsakkoord.

  De nieuwe overeenkomst tussen I-mens en  RIZIV vangt aan op 01/01/2023 en is geldig tot 31/12/2024. Deze overeenkomst werd afgesloten op 19/12/2022.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Het is dan ook noodzakelijk om een nieuw samenwerkingsakkoord op te maken met vzw i-mens Thuisverpleging.

  Deze zal verwijzen naar de nieuwe overeenkomst tussen vzw i-mens Thuisverpleging met RIZIV, die er de basis van vormt.

  Deze samenwerkingsovereenkomst van vzw i-mens Thuisverpleging met RIZIV bevat grotendeels dezelfde bepalingen als de voorgaande die gold tot 31/12/2022.
  De  inhoudelijke wijzigingen betreffen de volgende zaken: 

  • In de transitieperiode: 
   • wordt van de partners verwacht :enerzijds om deel te nemen aan mogelijke "proeftuinen" met bijkomende initiatieven voor geïntegreerde zorg en anderzijds om deel te nemen aan de verzameling van informatie over de verstrekkingen en de analyse daarvan
   • voorziet het RIZIV in de begeleiding van het project (en/of van de werkgroepen die de projecten samenbrengen) door het WeCare-consortium en de administratie  
   • De doelstelling van de transitieperiode is om oa de protocol-3 projecten een structurele plaats te geven in het op te maken "Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg".
   • Het aanbod aan psychologische hulpverlening zal reeds vanaf 1/1/2024 ingekanteld moeten worden in de eerstelijnspsychologische conventie.
  • Het gebruik van de Belrai Homecare wordt expliciet naar voor geschoven als verplicht in te vullen instrument.  
  • Het voorschrift van een huisarts is niet langer nodig om een cliënt te includeren;
  • Het uitoefenen van de functie van casemanager staat nu open voor de klinisch psycholoog /orthopedagoog alsook voor ergotherapeuten;    
  • De doelgroep van de rechthebbenden van de verstrekkingen wordt uitgebreid;
  • De inclusiecriteria voor de verstrekking van ergotherapie werden verruimd;
  • De budgetlimiet per project is geschrapt.

  Het aanbod aan ergotherapeutisch advies zal in dit samenwerkingsakkoord verleend worden vanuit de lokale dienstencentra. 

  Om de continuïteit van de samenwerking met i-mens Thuisverpleging vzw, en de daaruit voortvloeiende essentiële dienstverlening, te garanderen, is het noodzakelijk dat het nieuwe samenwerkingsakkoord met terugwerkende kracht in werking treedt op 01/01/2023, aangezien de voorgaande gold tot en met 31/12/2022.

  De communicatie over de nieuwe overeenkomst tussen vzw i-mens Thuisverpleging met het RIZIV bereikte onze diensten pas eind december 2022, waardoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst niet eerder kon worden opgemaakt, aangezien de overeenkomst met RIZIV de basis ervan vormt.

  Voorgestelde uitgaven
  € 0,00
  Overzicht van de inkomsten
  Dienst* J00 
  Budgetplaats K10100000 
  Categorie* 740 
  Subsidiecode RIZ.ZRG 
  2023 15.000 
  202410.000
  Totaal 25.000 
  Verwachte ontvangsten
  € 25.000,00

  Activiteit

  ACK1010 Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed het samenwerkingsakkoord met vzw i-mens Thuisverpleging, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde in het kader van het protocol-3 'Zorg24' en met inwerkingtreding op 01/01/2023, zoals gevoegd in bijlage.

  7.

  2023_RMW_00027 - Verkoop via vastgoedmakelaar van gebouw Drapstraat , Nazareth - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd
  7.

  2023_RMW_00027 - Verkoop via vastgoedmakelaar van gebouw Drapstraat , Nazareth - Goedkeuring

  2023_RMW_00027 - Verkoop via vastgoedmakelaar van gebouw Drapstraat , Nazareth - Goedkeuring
  8.

  2023_RMW_00026 - Pachtbeëindiging van hoeve en landbouwgronden Spende, Lierde - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd
  8.

  2023_RMW_00026 - Pachtbeëindiging van hoeve en landbouwgronden Spende, Lierde - Goedkeuring

  2023_RMW_00026 - Pachtbeëindiging van hoeve en landbouwgronden Spende, Lierde - Goedkeuring
  10.

  2023_RMW_00029 - Pachtruil in kader van RUP Groen voor landbouwgronden te Afsnee - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd
  10.

  2023_RMW_00029 - Pachtruil in kader van RUP Groen voor landbouwgronden te Afsnee - Goedkeuring

  2023_RMW_00029 - Pachtruil in kader van RUP Groen voor landbouwgronden te Afsnee - Goedkeuring
  9.

  2023_RMW_00028 - Verkoop via BIDDIT van woning Waterdreef, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd
  9.

  2023_RMW_00028 - Verkoop via BIDDIT van woning Waterdreef, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  2023_RMW_00028 - Verkoop via BIDDIT van woning Waterdreef, Sint-Amandsberg - Goedkeuring
  11.

  2023_RMW_00025 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2022 - Kennisneming

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Behandeld

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Mathias De Clercq
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter
  11.

  2023_RMW_00025 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2022 - Kennisneming

  2023_RMW_00025 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2022 - Kennisneming

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
  De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 februari 2018 het begrip dagelijks bestuur aangevuld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

  Deze aanvulling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
  • Alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten (nu € 144.000), die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
  • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.
  Waarom wordt deze beslissing genomen?
  Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien.

  De rapportering over het 4de kwartaal 2022 is opgenomen in bijlage.

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Neemt kennis van de rapportering over het 4de kwartaal van 2022 m.b.t. overheidsopdrachten dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.

  12.

  2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Hafsa El-Bazioui
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 48
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  12.

  2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

  2023_RMW_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

  Motivering

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Tijdschrift Wijs is het tweemaandelijkse tijdschrift van de Gentse lokale dienstencentra, met een compleet overzicht van alle activiteiten, plus boeiende artikels en ontspannende lectuur. 

   Tijdschrift Wijs telt op dit moment een kleine 8000 abonnees. De Wijs is gratis voor alle abonnees en wordt aan huis bezorgd via de post. De Wijs is een belangrijk instrument om de doelstelling van de lokale dienstencentra te realiseren.

   Het is nodig om een externe dienstverlener aan te stellen voor de praktische coördinatie, de opmaak en de eindredactie van het tijdschrift. 


  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Hiertoe werd de selectieleidraad van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392, opgemaakt.
  Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

  Deze procedure wordt gekozen omdat het noodzakelijk is om onderhandelingen te kunnen voeren in het kader van de budgettaire haalbaarheid voor beide partijen en het behouden van de tevredenheid over het tijdschrift Wijs door de huidige werking te optimaliseren en voor de start van de opdracht duidelijke afspraken te kunnen maken. 

    De beoordeling van de deelnemers gebeurt op basis van criteria zoals bepaald in de selectieleidraad:

  * Referentielijst (minimaal 3) van de voornaamste diensten gelijkaardig naar taakinhoud uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar
  * Studie- en beroepskwalificaties van het projectteam

  Er wordt gevraagd om de selectieleidraad vervroegd te mogen publiceren. Om de continuïteit van de opdracht te kunnen garanderen en voldoende ruimte te laten om te onderhandelen is het belangrijk om de potentiële inschrijvers zo snel mogelijk in te lichten over de opdracht. 

  Overzicht van de uitgaven

  De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

  Dienst* OCMW Gent 
  Budgetplaats J00000000 
  Categorie*
  2024 115.000 euro 
  2025 115.000 euro 
  2026 115.000 euro 
  2027 115.000 euro 
  Totaal 460.000 euro 


  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 460.000 euro incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 690.000 euro incl. btw
  Voorgestelde uitgaven
  € 460.000,00
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het opmaken van het tijdschrift Wijs - SLS/2022/057 - ID5392, en stelt vast het bij dit besluit gevoegde selectieleidraad.

  Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

  13.

  2023_RMW_00032 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:09
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Christophe Peeters
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00032 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 48
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  13.

  2023_RMW_00032 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 - Goedkeuring

  2023_RMW_00032 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 - Goedkeuring

  Motivering

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
  • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

  Niet digitale bijlagen

  De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/agenda/view?id=11241).

  Activiteit

  ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2023.

  1.

  2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:10
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 40
  Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 8
  Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  1.

  2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  2023_RMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor 'Opvang en Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf' en 'Materiële dienstverlening' voor werkingsjaar 2023 - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De Stad Gent kampt zoals andere steden en gemeenten met een problematiek van dakloosheid. Het Gentse bestuur heeft de ambitie om dakloosheid aan te pakken. Het bestuursakkoord focust op de combinatie van preventie en curatie met een sterke nadruk op het belang van duurzame oplossingen. Dit werd vertaald in het Gentse armoedebeleidsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2020, in de strijd tegen structurele dakloosheid. Hiervoor wil de Stad inzetten op preventie, opvang en duurzame huisvesting voor zoveel mogelijk Gentenaars.

  Duurzame oplossingen in de vorm van Opvang & Oriëntatie 

  In het project Opvang en Oriëntatie wordt ingezet op die personen in dakloosheid waar de inschatting is dat er eerst een oriëntatiefase nodig is vooraleer tot een structurele oplossing voor de dakloosheid kan worden gekomen.    

  Het project bevat 3 onderdelen: 

  1. Opvang en Oriëntatie van langdurig daklozen;
  2. Opvang en Oriëntatie van dakloze jongeren;
  3. Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf.

  De krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021 goedgekeurd.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Opvang en Oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf.

  Stad Gent wil ook deze doelgroep een toekomstperspectief bieden, want een leven lang in illegaliteit is geen menswaardig leven. Er zijn maar twee menswaardige opties: een wettig verblijf bekomen in België of België (vrijwillig) verlaten.  

  De doelstelling is om dakloze mensen zonder verblijfsrecht te begeleiden naar een duurzaam toekomstperspectief. De Stad zet in samenwerking met partners trajecten op om te komen tot een duurzame oplossing binnen een juridisch correct kader.De doelgroep van dit project bestaat uit élke Gentse dakloze behoeftige vreemdeling zonder wettig verblijf, met prioriteit voor de meest kwetsbaren en rekening houdend met de slaagkansen voor een duurzame oplossing. 

  Bij deze groep voorzien we ook waar nodig 24-uursopvang gekoppeld aan intensieve begeleiding. De begeleiding zal hier grotendeels juridisch en toekomstoriënterend van aard zijn. Hiervoor baseert Gent zich op een bewezen aanpak in Nederland.

  Een Hart voor Vluchtelingen heeft twee meisjeshuizen. Binnen deze huizen realiseren ze 12 24u-opvangplaatsen voor behoeftige dakloze derdelanders, vrouwen zonder kinderen, zonder wettig verblijf met binding met Gent die willen werken aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief.

  De Stad Gent ondersteunt deze initiatieven en voorziet binnen het project O&O een subsidie om de tijdelijke opvang te verduurzamen en een intensieve perspectiefbegeleiding op te zetten.

  De subsidie voorziet in middelen voor aanwerving van 1 VTE perspectief begeleiding, middelen voor realisatie van de opvang en werkingskosten.

  Een juridische begeleiding is voorzien binnen de masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen, waar er 1,7 VTE juristen aangeworven zijn om aan de slag te gaan met dossiers van personen die deelnemen aan het project O&O De Blekerij, en nu ook O&O Middenveld.

  De uitvoerder betrekt de projectleider maximaal bij de voorbereiding en uitvoering van het project. De uitvoerder zorgt er ook voor dat de diverse aanbieders van opvang zich inschrijven in de visie, voorwaarden en afspraken die gemaakt worden tussen het OCMW en de uitvoerder.

  Aanvullend voorziet EHVV materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars welke zich vanuit dakloosheid vestigen in het Gentse. De werking voorziet naast de materiële hulp in ontmoeting. De maandelijkse evaluatievergaderingen en jaarlijks evaluatieverslag zorgen ervoor dat de uitvoerder en het OCMW nauw samenwerken.

  Een afsprakennota tussen het OCMW en een EHVV wordt opgemaakt voor verdere verfijning afspraken en samenwerking.

  Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt, te sluiten met vzw Een hart voor vluchtelingen, met maatschappelijke zetel Keizervest 56 te 9000 Gent, voor de deelwerkingen Opvang en Oriëntatie Middenveld en Coördinatie materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars – werkingsjaar 2023.

  De subsidieovereenkomst start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie. De besluitvorming van deze overeenkomst was aanvankelijk vroeger voorzien, door interne afstemming kon die niet eerder voorgelegd worden. Met de uitvoerder werden afspraken gemaakt over het verantwoorden van gemaakte kosten gedurende het volledige werkingsjaar van 2023.

  Overzicht van de uitgaven
  Dienst* Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW) 
  Budgetplaats B10640000
  Categorie* 6491000
  Subsidiecode
  2023 98.330,40
  202410.925,60

   
  Totaal 109.256


  Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
  Budgetplaats B1015000
  Categorie* 6491000
  Subsidiecode
  202316.052,59
  20241.783,62


  Totaal17.836,22


  Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
  Budgetplaats B10132100
  Categorie* 6491000
  Subsidiecode
  2023 55.636,84
  2024 6.181,87

   
  Totaal 61.818,71
  Voorgestelde uitgaven
  € 188.910,93
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  PRB1064 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Een hart voor vluchtelingen, met maatschappelijke zetel Keizervest 56 te 9000 Gent, voor opvang en oriëntatie van mensen zonder wettig verblijf en coördinatie materiële dienstverlening - werkingsjaar 2023, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst in werking treedt op 1 januari 2023.

  5.

  2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:11
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 40
  Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 8
  Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  5.

  2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

  2023_RMW_00024 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw voor Coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  KRAS vzw is een netwerkorganisatie die 18 vrijwilligerswerkingen verenigt die actief zijn in de bestrijding van armoede in Gent. Binnen deze organisaties zijn een 600 vrijwilligers aan de slag. Vele van de aangesloten organisaties bieden materiële steun aan mensen in armoede. Daarnaast zetten ze ook in op ontmoeting en andere vormen van ondersteuning (juridisch, medisch, ...).

  OCMW Gent heeft sinds 2014 een masterconvenant met Kras vzw voor de coördinatie en ondersteuning van de verschillende Krasdiensten. In de afgelopen periode (2020-2022) werden verschillende addenda goedgekeurd om de stijgende noden en vragen bij de Krasdiensten op te vangen. Deze stijgende noden kwamen er in eerste instantie door de verhoogde instroom naar aanleiding van de corona epidemie maar hielden ook nadien aan door de opeenvolgende crisissen (oorlog in Oekraïne, stijging energieprijzen). De masterconvenant liep tot en met 31/12/2022.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  De nood aan materiële hulpverlening blijft hoog en daarom wordt beslist om een convenant af te sluiten voor de periode 2023-2025. De doelstellingen omtrent de ondersteuning van KRAS diensten en de coördinatie van het netwerk uit de vorige masterconvenant worden verlengd. Daarenboven worden er prestaties toegevoegd om de afstemming binnen de clusters Gent Noord en Ledeberg-Gentbrugge op te nemen, aangevuld met bijkomende middelen voor verschillende KRAS diensten. 

  De middelen worden ingezet om de algemene coördinatie van het netwerk op te nemen, de aangesloten KRAS diensten te voorzien van werkingsmiddelen, extra ondersteuning te bieden aan de grote KRAS diensten die niet gesubsidieerd worden als basis-/clusterwerking en om de coördinatie binnen de clusters Gent Noord en Ledeberg-Gentbrugge op te nemen. De middelen voor de clusterwerkingen kaderen binnen de uitrol van het stadsbrede toekomstmodel rond materiële ondersteuning.

  Om de verhoogde druk op de KRAS diensten en specifiek op de organisaties die zich hoofdzakelijk richten op mensen zonder wettig verblijf en dak- en thuisloze Gentenaars te kunnen opvangen zetten we middelen in die werden vrijgemaakt naar aanleiding van het traject middenveld. Deze middelen richten zich specifiek op ondersteuning voor de deelwerkingen De Tinten, De Fontein, Baby-nest en Werkgroep Vluchtelingen.


  Overzicht van de uitgaven
  Dienst*Lokaal Sociaal BeleidLokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  omschrijvingCoördinatie en ondersteuningwerkingsmiddelen grote KRASdienstenOndersteuning De TintenOndersteuning De FonteinOndersteuning De FonteinOndersteuning Babynest
  BudgetplaatsB10150000
  B10150000
  B10150000
  B10150000
  B10152100
  B10150000
  Categorie*6491000
  64910006491000649100064910006491000
  SubsidiecodeNiet_relevantNiet_relevant
  Niet_relevant
  Niet_relevant
  Niet_relevant
  Niet_relevant
  202394271,7313294,8414772,054431,619589,424431,61
  2024106085,0314960,8316623,154986,9410791,084986,94
  2025107514,9515162,4916847,225054,1610936,545054,16
  202610765,731518,261686,95506,091095,10506,09
  Totaal318637,4444936,4249929,3714978,8032412,1414978,80


  Dienst*Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  Lokaal Sociaal Beleid
  omschrijvingOndersteuning Werkgroep VluchtelingenClusterwerking ToontjeClusterwerking DIENCoördinatie en ondersteuning 
  BudgetplaatsB10132100
  B10152100
  B10152100
  B1015000
  Categorie*6491000
  649100064910006491000
  SubsidiecodeNiet_relevant
  Niet_relevant
  Niet_relevant
  POD.VHC
  20239848,0333750,0033750,00
  45.238
  202411082,1072667,1772667,170
  202511231,473803,253803,250
  20261124,633854,213854,21
  0
  Totaal33286,23114074,63114074,63
  45.238


  Voorgestelde uitgaven
  € 623.233,83
  Overzicht van de inkomsten
  DienstLokaal Sociaal Beleid
  OmschrijvingCoördinatie en ondersteuning
  BudgetplaatsB1015000
  Categorie7405100
  SubsidiecodePOD.VHC
  202345.238
  20240
  20250
  20260
  Totaal45.238

  Verwachte ontvangsten
  € 45.238,00

  Activiteit

  ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst in kader van coördinatie en ondersteuning van de Krasdiensten met de vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30 te 9000 Gent, voor de jaren 2023-2025 zoals gevoegd in bijlage.

   
  14.

  2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:11
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Hafsa El-Bazioui
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 47
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  14.

  2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

  2023_RMW_00033 - Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied, Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Met het Stadsvernieuwingsprogramma Nieuw Gent Vernieuwt bouwt de stad samen met Thuispunt Gent aan een betere buurt, waar het aangenaam is om te wonen en te leven.  Hiervoor werd een ontwikkelingsplan ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ opgemaakt dat werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 9 november 2017 en door het bestuursorgaan van WoninGent op 9 november 2017. Op de buitengewone algemene vergadering van WoninGent van 23 december 2022 werd beslist de naam van WoninGent te wijzigen in Thuispunt Gent. Het ontwikkelingsplan houdt onder meer volgende ingrepen in: binnen een termijn van ongeveer 10 jaar worden de verouderde hoogbouwappartementen Saturnus, Jupiter, Mercurius, Orion, Aurora en Milenka vervangen door nieuwbouw, de ruimte rondom en het openbaar domein in de wijk wordt aangepakt en er komt een nieuw park met wandelpaden, sportvelden, ontmoetingsplaatsen, moestuinen, speelpleinen en luwteplekken. 

  De gemeenteraad keurde op 26 juni 2018 een samenwerkingsovereenkomst goed tot gezamenlijke realisatie met WoninGent, waarbij een aantal stadseigendommen in opstal worden gegeven en waarbij voor een aantal eigendommen van derden, de Stad deze zal verwerven om ze vervolgens aan Woningent terbeschikking te stellen.

  Voor het deelgebied aan het Rerum Novarumplein en het bouwveld 2 palende aan de school, diende een eigendom te worden verworven van de vzw onderwijspatrimonium Bisdom Gent. Die verwerving  is intussen gebeurd en notarieel verleden.

  Een aandachtspunt binnen dit bouwveld is de aanwezigheid van het zijdelings poortje dat de pitazaak op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg bedient. Met de eigenaar werd hierover een overeenkomst gesloten die is goedgekeurd en notarieel verleden. Op die manier beschikt de stad thans over de volledige projectzone van dit bouwveld.

  Om de vereiste grond van de overige omgevingsgrond af te splitsen werd een verkavelingsplan met medegaande procedure doorlopen. De verkavelingsvergunning werd verleend op 7 juli 2022 en de omgevingsvergunning voor de bouw op 8 september 2022.

  In dit bouwveld kwamen er aanvankelijk enkel sociale appartementen. Nadien is een bijkomend project ontstaan binnen het stadsvernieuwingsproject om het sociaal restaurant van het Dienstenbedrijf Sociale Economie van het OCMW dat momenteel in het Welzijnsbureau Nieuw Gent gehuisvest is, een nieuwe locatie in het gelijkvloers van deze nieuwbouw op het Rerum-Novarumplein te geven. Op die manier kan de doelstelling van een vitaal centrum voor de wijk Nieuw Gent mee gerealiseerd worden en kan het wijkrestaurant groeien, zowel in aanbod als in arbeidstrajecten.
  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Door de integratie van dit wijkrestaurant bevinden de appartementen zich op de eerste en tweede verdieping, 16 in totaal. De 3  betrokken partners, zijnde de Stad Gent, het OCMW en Thuispunt Gent, sloten over de realisatie van dit bouwveld een samenwerkingsovereenkomst , die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

  De krijtlijnen zijn hiervan:

  • De Stad Gent geeft voor de realisatie van het wijkrestaurant en de appartementen een gesplitste kosteloze opstal deels aan het OCMW en deels vanaf de verdiepen aan Thuispunt Gent.
  • De Stad Gent en het OCMW bouwen niet zelf maar geven daartoe vanuit hun hoedanigheid van opstalhouder een bouwopdracht aan Thuispunt Gent. Voor het deel voor IKOOK zal Thuispunt Gent enkel de casco bouwen en zal het OCMW zelf voor de inrichting en afwerking instaan.
  • Er werd gekozen voor een opstal en geen eigendomsoverdracht wegens de strategische ligging aan het plein, de kerk en de ruimere omgeving.
  • De termijn is 35 jaar, met een evaluatiemoment na 30 jaar teneinde na te gaan of de overeenkomst na 35 jaar zal worden beëindigd, dan wel tegen al dan niet gewijzigde voorwaarden een nieuwe opstalcontract zal worden gesloten.
  • Over het lot van de gebouwen binnen deze scenario’s werden ook praktische en financiële afspraken gemaakt.
  • Financieel: gezien de algemeen onzekere tijden ondermeer op vlak van bouwprijzen werd er gesteld dat 
   • vooraleer de definitieve gunning van de opdracht gebeurt, wordt op basis van de beoordeelde offertes, een herevaluatie gemaakt van het budget door alle partijen.       
   • Nadien tijdens de uitvoering van de opdracht, indien de oorspronkelijke prijzen worden gewijzigd in functie van bepaalde economische en sociale factoren, gebeurt dit overeenkomstig de prijsherzieningsformule zoals opgenomen in het bestek dat van toepassing is op de aannemer. 
   • Indien Thuispunt Gent tijdens de uitvoering vaststelt dat de kosten (incl. prijsherzieningen conform de prijsherzieningsformule in het bestek) groter zijn dan het beschikbare budget, gaat Thuispunt Gent hierover in overleg met het OCMW.
  • Werfzone: voor de bouwwerken zelf werd met Thuispunt Gent een zekere zone van het openbaar domein afgesproken die door de aannemer als werfzone kan worden gebruikt en ingericht. Het gebruik zelf van die grond zal nog het voorwerp uitmaken van een gebruikscontract dat samen met de opstalakte ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

  - Voor de publieke ruimte rondom het sociaal woonproject zullen partijen onderling en met het Agentschap Wonen in Vlaanderen verdere afspraken maken en deze zijn aldus niet vervat in de samenwerkingsovereenkomst.

  - De herinrichting en heraanleg van de toegang van de aanpalende school samen met enkele andere afspraken over de nieuwbouw maken het voorwerp uit van een aparte samenwerkingsovereenkomst.

   Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor de realisatie van  het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt , Rerum Novarumplein, bouwveld 2 langs de school,  voor de bouw van 16 sociale huurappartementen op de verdiepen en  een wijkrestaurant op het gelijkvloers,  tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en Thuispunt Gent,

  Overzicht van de uitgaven


  Dienst* Dienstenbedrijf Sociale Economie Dienstenbedrijf Sociale Economie 
  Budgetplaats PRD37640000  PRD37640000  
  Categorie*
  Subsidiecode   SVF.NGP.2 
  2025 1.324.970,31 436.876,59 
  Totaal 1.269.969,41
  436.876,59 


  Voorgestelde uitgaven
  € 1.761.846,90
  Overzicht van de inkomsten


  Dienst* Dienstenbedrijf Sociale Economie 
  Budgetplaats PRD37640000  
  Categorie*
  Subsidiecode SVF.NGP.2 
  2025 436.876,59
  Totaal 436.876,59


  Verwachte ontvangsten
  € 436.876,59

  Activiteit

  ACO1113 Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Het vast bureau legt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

  Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Thuispunt Gent bv, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent en Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent voor de realisatie van  het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, deelgebied Rerum-Novarumplein, bouwveld 2 langs de school, zoals gevoegd in bijlage.

  IR 1.

  2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:12
  Afgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 3
  Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
  Stemmen tegen 45
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  IR 1.

  2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

  2023_AM_00004 - Amendement van raadslid Tom De Meester: Wijziging dienstverleningspakket raadsleden en BCSD-leden

  Motivering

  Koppeling aan agendapunt

  Toelichting/Motivering/Aanleiding

  Bij de budgetbesprekingen van 2022 maakte het stadsbestuur de keuze om het aanbod pendelfietsen voor woon-werkverkeer van het stadspersoneel stop te zetten. Het personeel zou vanaf april 2023 de fiets moeten overkopen of inleveren.

  Deze besparingsmaatregel is - op z’n minst - opvallend te noemen voor een progressieve stad die duurzame mobiliteit wil aanmoedigen.

  Raadsleden en BCSD-leden daarentegen, zullen nog steeds gebruik kunnen maken van de pendelfietsen, zoals vermeld in het dienstverleningspakket voor raadsleden en BCSD-leden. Dit voordeel voor verkozenen naast de keuze van de stopzetting voor personeel, is een voorbeeld van politieke privileges t.o.v. het personeel. Een gelijke behandeling voor raadsleden en BCSD-leden dringt zich bijgevolg op.

  Indiener(s)
  Tom De Meester
  Tijdstip van indienen
  vr 24/03/2023 - 14:59

  Initiatiefrecht

  Artikel 1

  Artikel 128 wordt aangevuld met:
  “Voor het gebruik van pendelfietsen in het kader van het dienstverleningspakket gelden dezelfde voorwaarden als voor het stadspersoneel, voor zover dit strookt met decretale bepalingen.”

  15.

  2023_RMW_00035 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Datum beslissing: ma 27/03/2023 - 22:13
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Christophe Peeters
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Mattias De Vuyst; Adeline Blancquaert; Nicolas Vanden Eynden; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Secretaris
  Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2023_RMW_00035 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
  Stemmen voor 48
  Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  15.

  2023_RMW_00035 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  2023_RMW_00035 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd een laatste keer gewijzigd op 5 september 2022. Ondertussen zijn opnieuw enkele aanpassingen aan het huishoudelijk reglement aan de orde.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Artikel 68, §5 van het huishoudelijk reglement wordt aangepast zodat de omschrijving van de samenstelling van de commissie evaluatie directeur Ombudsdienst afgestemd is op de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur.

  De artikelen 115, §1 en 117 van het huishoudelijk reglement worden gewijzigd zodanig dat er zowel voor de gemeenteraad als voor de raad voor maatschappelijk welzijn interpellaties, voorstellen van raadsbesluit en voorstellen van motie kunnen ingediend worden.

  Tenslotte wordt met een wijziging aan artikel 129, §4 een hiaat in het huishoudelijk reglement rechtgezet door erin te bepalen dat de medewerker van het voorzitterschap een toelage ontvangt voor de commissie waar hij op expliciete vraag van de voorzitter ondersteuning verleent.

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Wijzigt het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgelijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

  Artikel 2

  Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.